fbpx Gir fullvaksinerte lettelser Hopp til hovedinnhold

Gir fullvaksinerte lettelser

LETTELSESMØTE: Helseminister Bent Høie (H), flankert av justisminister Monica Mæland (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog, på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: NTB

Fullvaksinerte får nå lettelser i privat sammenheng, men må inntil videre følge samme råd og regler som alle andre i det offentlige rom.

Hittil har 18 prosent, 18 680 personer, av de 103 000 helsearbeiderne på sykehusene fått to doser.

Ser vi på alle de 375 500 ansatte i helse- og omsorgstjenestene med pasientnært arbeid, så er det 15,6 prosent som har fått to doser, de utgjør totalt 56 600 personer, inkludert i disse er også de 18 680 personene på helseforetakene. Tallene er per 25. april.

Nye råd for dem som har fått to doser

Beslutningen om lettelser ble offentliggjort på en pressekonferanse onsdag.

– Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og fullvaksinerte i risikogruppen. Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen, sa helseminister Bent Høie (H).

Ifølge statsråden kan det etter hvert også komme ytterligere lettelser for fullvaksinerte som har fått vaksinesertifikat.

Ute blant folk i det offentlige rom må vaksinerte følge råd og regler som avstand, antall, hygiene og munnbind

Helseminister Bent Høie (H)

Samme råd og regler i offentlige rom

I det offentlige rom blir det inntil videre slik at de samme rådene og reglene gjelder for alle.

– Ute blant folk i det offentlige rom må vaksinerte følge råd og regler som avstand, antall, hygiene og munnbind, sa Høie.

Han viste til at det også for vaksinerte er mulig å bli smittet av covid-19, og at det er mulig for vaksinerte å smitte andre. Samtidig er det vanskelig å vite hvem som er vaksinert og ikke ute blant folk.

Spesialsykepleiere og leger på topp

13 647 leger på helseforetakene har fått én dose. 4678 av dem har fått to doser. Dette utgjør henholdsvis 83,4 prosent og 28,6 prosent.

Spesialsykepleierne ligger tett opp til disse andelene, med 83,2 prosent som har fått en dose, og 26,7 prosent har fått to.

Nær 3000 spesialsykepleiere ikke vaksinerte

I ukesrapporten til FHI står det at 18 136 spesialsykepleiere er planlagt vaksinert. Hittil har 15 098 fått en dose, og 4834 har fått to doser. Andelen utgjør 83 prosent med en dose, og 28 prosent har fått to sprøytestikk. Det betyr at det fortsatt er 3038 spesialsykepleiere som ikke har fått vaksine.

Tallene til FHI kan ikke skille ut andre kategorier av spesialsykepleiere enn jordmødre.

Sykepleierne og jordmødre 

Så langt er det 19 000 sykepleiere, av 24 800 totalt, i de regionale helseforetakene med pasientnært arbeid som har fått en dose, og av disse har 4275 fått to doser.

Blant jordmødre er tallene totalt 1688 av 2150 som har fått en dose, 78,5 prosent. 348 av disse har fått to.

Psykologer og pleiemedarbeidere på bunn

De gruppene med lavest andel som har fått to doser på sykehusene, er psykologene, med bare 3,6 prosent, ergoterapeuter med fire prosent og pleiemedarbeidere, hvor 4,4 prosent har fått to doser.

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

Oslo passerte 200 000 vaksinerte med første dose i går. Dette er kommunene som ligger høyest og lavest på vaksinasjonsstatistikken.

1 556 905 personer er vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk fredag. 574 194 personer har fått andre dose.

Foreløpig har FHI registrert at 11 470 personer fikk første dose torsdag, og 8164 personer fikk andre dose.

Dagsrekord 12. mai

Det er så langt meldt inn så mange vaksinerte den 12. mai at det er satt ny rekord i antall vaksinerte på en dag. Over 85 200 vaksinedoser er meldt inn hittil.

I Oslo har nå over 200 000 fått første dose av vaksinen. 77 000 av disse har fått to doser. Snart 30 prosent av Oslos befolkning (hele befolkningen er tatt med) er vaksinerte med første dose.

Trondheim ligger lavt

Bare elleve kommuner ligge nå under 25 prosent vaksinerte. Rødøy, Randaberg og Iveland ligger lengst ned. Trondheim ligger lengst ned av de større kommunene, med 25 prosent vaksinerte med første dose. Men det er forsinkelser i innmeldingene til FHIs vaksinasjonsdatabase Sysvak.

Andelen ferdigvaksinerte øker, da det settes flere og flere andredoser. Den 12. mai ble det meldt inn 37 000 vaksinerte med første dose og 48 000 med andre dose, fordelingen så langt har vært omvendt. 

Stavanger lavt og Utsira høyt

De aller fleste kommuner ligger nå over åtte prosent ferdigvaksinerte med to doser. Ti kommuner ligger under åtte prosent, og lengst ned finner vi Gjesdal, Båtsfjord og Klepp. Blant store kommuner er det Stavanger som ligger lavest med 8,87 prosentandel vaksinerte blant alle innbyggerne.

Også de under 18 år er med i Sykepleiens oversikt.

Utsira har fortsatt høyeste andel ferdigvaksinerte, med 33,3 prosent. Ingen andre kommuner er i nærheten, men 49 kommuner har vaksinert mellom 14 og 18 prosent av innbyggerne så langt. Øysamfunnet har også høyeste andel vaksinerte, med en dose på 42 prosent.

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble Astrazeneca-vaksinen tatt i bruk for helsepersonell.

De 130 000 helsearbeidere som har fått en dose av Astrazeneca-vaksinen, vil få tilbud om Pfizer-vaksinen som andre dose.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.