fbpx Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart Hopp til hovedinnhold

Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart

Nesten alle voksne i Norge har nå fått tilbud om koronavaksine. Folkehelseinstituttet (FHI) regner i hovedsak med å være ferdig med å sette førstedosene om rundt to uker.

– Med de vaksineforsyninger vi har oversikt over, og det tempoet som er ute i kommunene nå, antar vi at det blir omtrent i uke 32 (9. – 15. august), opplyser overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Ikke alle har fått tilbud om vaksine ennå, men stadig flere kommuner er nær slutten, opplyser Aavitsland.

– Kommunene har ulike innkallingsordninger. Dersom man fortsatt venter på første dose, også om man har sagt nei takk tidligere, må man sjekke kommunens hjemmeside. Det skal ikke være lang ventetid nå. Noen kommuner har også drop-in, sier Aavitsland.

– 80 prosent fullvaksinert om 6–8 uker

FHI har foreløpig konsentrert seg om å bli ferdig med å vaksinere alle som ønsker første dose koronavaksine, før man eventuelt vurderer å framskynde andredoser der det er mulig.

I dag tilbys de fleste de to dosene med tolv ukers mellomrom.

– Vi anbefaler å fortsette med dagens vaksinasjonsstrategi (altså inntil tolv ukers intervall mellom første og andre dose for personer under 65 år som ikke tilhører risikogruppene) inntil videre. Så snart vaksinetilgangen gjør det mulig, bør intervallet forkortes noen uker, skriver FHI i sin siste risikovurdering, som kom mandag.

Der kommer det også frem at FHI regner med at 80 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert om seks til åtte uker, slik at «viruset får hemmet sin spredningsevne betydelig».

– Det vil ha avgjørende betydning. Vaksinasjon er den viktigste faktoren for å holde epidemien under kontroll, og vaksinasjon kan erstatte mange av de andre tiltakene, sier Aavitsland til NTB.

Smitten stiger

Smittetrenden i Norge er nå stigende, men FHI vurderer i sin siste risikovurdering at en økning i smitten vil ha liten konsekvens for befolkningen, helsetjenesten og for sykehusene. Årsaken er at stadig flere nordmenn er vaksinert.

– Faren for overbelastning av sykehusene i denne perioden vil sannsynligvis være liten, også fordi færre av de smittede vil få alvorlig forløp. Kommunene må håndtere utbrudd. Smitteoppsporingen kan bli krevende når pasientene har hatt mange nærkontakter, men i lys av høy vaksinasjonsdekning kan smittesporings- og karanteneregimet justeres, skriver FHI i risikovurderingen.

3 433 640 personer er vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, viser FHIs statistikk onsdag. 1 749 548 personer har fått andre dose.

63,7 prosent av befolkningen har dermed fått første dose, mens 32,5 prosent av befolkningen er fullvaksinerte.

For befolkningen over 18 år er antallet henholdsvis 80,2 og 40,9 prosent.

Foreløpig har FHI registrert at 19 132 personer fikk første dose tirsdag, og 7 969 personer fikk andre dose.

De som har gitt første dose til størst andel av befolkningen over 18 år, er Viken (86,4 prosent) og Oslo (85 prosent). Lavest andel er i Troms og Finnmark (71,4 prosent) og Nordland (72,2 prosent). For andre dose ligger fylkene Innlandet (43,5 prosent) og Vestfold og Telemark (43,3 prosent) best an.

Den før­s­te ko­ro­na­vak­si­nen i Norge ble satt den 27. de­sem­ber og var pro­du­sert av Pfizer og Biontech. 15. ja­nu­ar ble før­s­te dose av Moderna-vak­si­nen satt, og 7. feb­ruar ble Astrazeneca-vak­si­nen tatt i bruk for hel­se­per­so­nell.

Det kan være for­sin­kel­ser i re­gist­re­ring av vak­si­na­sjon som fø­rer til at tal­le­ne end­rer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til, regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Nye tall ble lagt inn 28. juli kl. 15.30.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.