fbpx Pandemien: Mer å gjøre, økt belastning, ikke høyere lønn Hopp til hovedinnhold

Pandemien: Mer å gjøre, økt belastning, ikke høyere lønn

Mange sykepleierne har jobbet mer og fått nye oppgaver i koronatiden. Men svært få har fått mer lønn.

Det viser en spørreundersøkelsen som Sintef har gjort på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund.

Undersøkelsen har endt opp i rapporten «Sykepleieres erfaringer med første fase av koronapandemien fra mars til oktober».

Les mer fra undersøkelsen:– Yngre sykepleiere sliter mest i pandemien

Fakta
Om undersøkelsen:
  • 35 143 sykepleiere har svart på spørreskjema i perioden 22. september til 19. oktober 2020.
  • I tillegg er 35 sykepleiere dybdeintervjuet (august–oktober).
  • Funnene i studien må forstås som et snapshot av erfaringene på det tidspunktet dataene ble samlet inn, altså fra den første fasen av pandemien, står det i rapporten.

Lengre arbeidstid, nye oppgaver

En av tre sykepleiere har opplevd å få endring av arbeidstid som følge av koronasituasjonen. Nesten halvparten av disse fikk lengre arbeidstid.

Særlig de i tredelt turnus har fått flere seint-tidlig-vakter, der det er mindre enn 11 timer fri mellom vaktene og færre fridager mellom vaktene.

En av fem av sykepleierne har hatt endring i fysisk arbeidssted.

  • 7 prosent er flyttet til en koronarelatert avdeling
  • 4 prosent er flyttet til en ikke‐koronarelatert avdeling
  • 5 prosent av sykepleierne har fått oppgaver knyttet til testing
  • 3 prosent er satt til smittesporing.

I tillegg:

  • 42 prosent har fått nye arbeidsoppgaver.

Én av tre av dem som har fått nye arbeidsoppgaver, har fått det på nytt arbeidssted. I kommunene gjelder det særlig helsesykepleiere og sykepleiere på legevakt.

– Sykepleierne i kommunene burde fått mer lønn

Ni prosent av utvalget oppgir at de har opplevd endringer i lønn som følge av koronasituasjonen.

Andelen er høyest i privat kommersiell sektor, men den er lavest i kommunene.

– Når vi ser hvem som har fått mer lønn, og tenker på trøkket som har vært i kommunene, så burde i hvert fall sykepleierne der ha fått mer lønn. Både lønn og kompetanseheving i kommunene er viktig, sier seniorforsker på Sintef, Line Melby.

Hun har vært prosjektleder for undersøkelsen.

– Lønnen i kommunene burde vært bedre, ikke minst for å beholde dem. Her må kommunene kjenne sin besøkelsestid og lønne dem deretter, mener forskeren.

Les mer om hva sykepleierne svarer:Halvparten av sykepleierne: Pandemien gjør ikke arbeidet mer meningsfylt

Har ventet på utbetalingene

Nesten halvparten av sykepleierne har arbeidet overtid og mertid med overtidsbetaling. Nesten like mange har hatt ekstravakter.

Samtidig svarer én av fire at de har arbeidet overtid eller hatt merarbeid uten overtidsbetaling som følge av koronasituasjonen.

– De kunne ventet i mange måneder på etterbetalingen. I et av intervjuene, med en sykepleier på sykehus, kom det frem at sykepleierne gikk og ventet på å få utbetalt det som var lovet. Kan hende sykepleierne har fått det de har rett på etter hvert, men det er jo kjedelig at det har tatt så lang tid, sier Melby.

En av fem av sykepleierne har også fått endringer i planlagt ferieavvikling.

Noen har ikke fått sammenhengende fri i så lang periode som planlagt. Andre oppgir at de har måttet startet ferien senere enn planlagt.

Mer belastende for noen

Over halvparten (58 prosent) av sykepleierne melder om endret arbeidsbelastning.

En av fem svarer at de har hatt en stor eller svært stor økning i arbeidsbelastningen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse