fbpx Halvparten av sykepleierne: Pandemien gjør ikke arbeidet mer meningsfylt Hopp til hovedinnhold

Halvparten av sykepleierne: Pandemien gjør ikke arbeidet mer meningsfylt

Færre opplever at arbeidet har blitt mer meningsfylt på sykehusene enn i kommunene. Sykepleierne på sykehus har også vært mest utsatt for smitte, isolasjon og karantene.

Halvparten av sykepleierne har ikke opplevd at koronasituasjonen har gjort arbeidet mer meningsfylt.

Det viser en spørreundersøkelse som Sintef har gjort på oppdrag av Sykepleierforbundet.

Noen sykepleiere – én av fem – synes likevel at jobben gir mer mening under pandemien.

Undersøkelsen har endt opp i rapporten «Sykepleieres erfaringer med første fase av koronapandemien fra mars til oktober».

Les mer fra undersøkelsen:– Yngre sykepleiere sliter mest i pandemien og Mer å gjøre, økt belastning, ikke høyere lønn

Minst fornøyd på sykehusene

Det er færre som opplever at arbeidet har blitt mer meningsfylt i spesialisthelsetjenesten enn i kommunene og i private tjenester.

– Jeg vet ikke hvorfor ikke flere syns arbeidet har blitt meningsfylt. Det var sikkert hyggelig å bli anerkjent og klappet for. Alle i intervjuene sa at i begynnelsen var de opptatt av å mobilisere og ta en for laget. Men når de står i det så lenge, så dabber det vel av, de er jo slitne, sier Line Melby, seniorforsker på Sintef. 

Hun har vært prosjektleder for sykepleierundersøkelsen.

– Undersøkelsen ble gjort før bølge to blusset opp, men sykepleierne fryktet jo at bølgen skulle komme. Hvor mange ganger kan man restarte seg selv? Det blir interessant å se hvordan det går videre, og om de klarer å holde trøkket oppe hele tiden, sier forskeren.

Les også: Pandemien: Mer å gjøre, økt belastning, ikke høyere lønn

Mest sosial støtte fra kolleger

De fleste sykepleiere, sju av ti, opplever at de i stor eller svært stor grad har fått nødvendig støtte fra kollegene sine.

Halvparten svarer at de i stor eller svært stor grad har fått nødvendig støtte fra nærmeste leder.

Enda færre, én av fem, opplever i stor eller svært stor grad å ha fått nødvendig støtte fra topplederne.

– Det er viktig å ha god støtte fra de nærmeste. Det viser kollegialt samhold. Jeg synes ikke det er så rart at støtten fra toppledelsen ikke oppleves større, det forventer vel ingen. Den er for langt unna, sier Line Melby.

2 prosent har fått korona

Slik har sykepleierne forholdt seg til koronasmitten:

 • 2 prosent har fått påvist smitte og vært i isolasjon. Dette anses for å være mer enn gjennomsnittet i befolkningen, ifølge Sintef.
 • 4 prosent har vært i karantene på grunn av smitte blant ansatte. Like mange har vært i karantene på grunn av smitte blant pasienter og brukere.
 • 3 prosent har vært i karantene på grunn av smitte blant familie og venner.
 • 42 prosent har vært hjemme fra jobb med luftveissymptomer.
 • 7 prosent har gått på jobb til tross for luftveissymptomer.
 • 3 prosent skulle vært i karantene, men ble fritatt av arbeidsgiver og gikk på jobb.
 • Halvparten av sykepleierne har ikke vært syke med luftveissymptomer, smittet eller i karantene.

Alle disse tallene er høyere i spesialisthelsetjenesten enn i kommunene – bortsett fra tallet for dem som har vært i karantene på grunn av smitte blant familie og venner.

Vanskelig å overholde smittevernrutiner

Nesten hver tredje sykepleier svarer at arbeidsplassen er dårlig tilpasset for å kunne overholde smittevernrutiner. Det skyldes både at arealene er små arealer, det er for få på jobb og fordi det er umulig å skille rene og urene soner.

Undersøkelsen viser at mange sykepleiere har deltatt i smittearbeid:

 • 36 prosent var involvert i smittetesting
 • 10 prosent var involvert i smittesporing

Noen flere sykepleiere fra kommunene er involvert i smittesporing, og noen flere fra spesialisthelsetjenesten er involvert i testing. Fire av fem sykepleierne svarer at både sporing og testing fungerer i stor eller svært stor grad.

Fakta
Om undersøkelsen:
 • 35 143 sykepleiere har svart på spørreskjema i perioden 22. september til 19. oktober 2020.
 • I tillegg er 35 sykepleiere dybdeintervjuet (august–oktober).
 • Funnene i studien må forstås som et snapshot av erfaringene på det tidspunktet dataene ble samlet inn, altså fra den første fasen av pandemien, står det i rapporten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse