fbpx Vil hindre medisinfeil med ny digital løsning Hopp til hovedinnhold

Vil hindre medisinfeil med ny digital løsning

Anne Moen

Sykepleieprofessor Anne Moen skal lede et europeisk prosjekt med et budsjett på 200 millioner kroner. Målet blir å redusere feil bruk av medisiner.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at på verdensbasis blir 50 prosent av alle medisiner skrevet ut, håndtert eller solgt på en feilaktig måte.

Feilene skjer særlig ved at folk slutter å ta medisinene for tidlig eller ikke tar medisinene riktig, fordi de ikke forstår informasjonen som følger med.

For Europa har OECD beregnet at dette årlig fører til rundt 200 000 for tidlige dødsfall og 125 milliarder euro i sykehusutgifter, akutte utrykninger og hjemmebesøk som kunne vært unngått, i tillegg til personlige belastninger.

Tilpasset informasjon

Prosjektet som nå startes, skal utvikle en digital plattform der informasjonen om medisiner skal kunne tilpasses den enkelte. Det kan for eksempel være informasjon som er viktig når man har brukt en medisin over lengre tid, om kombinasjon med andre medisiner man bruker eller hensynet til andre helseproblemer man måtte ha.

Den digitale løsningen er tenkt brukt av alle som bruker medisiner, av pårørende, helsepersonell og apoteker, forklarer professor Anne Moen ved Universitetet i Oslo.

– Informasjon om medisinene gis i stor grad muntlig, og de som skal bruke medisinen, får kanskje ikke alt med seg. Det tas ikke nok hensyn til alder eller andre forutsetninger pasientene har for å få med seg informasjonen. Det er få som leser pakningsvedleggene.

Hun påpeker at de fleste medisinbrukerne håndterer medisinbruken selv, når de ikke er pasienter på sykehus eller institusjon.

– Med de nye løsningene vi nå skal utvikle, kan informasjonen gis mer visuell og tilrettelagt. Mengden informasjon kan fokuseres på det som er relevant for den enkelte. Har man tatt en medisin i flere år, trenger man ikke like mye informasjon som ved første gangs bruk, for eksempel, sier Moen.

Uleselige pakningsvedlegg

Det første prosjektet skal ta for seg, er pakningsvedleggene som følger legemidlene, forteller Moen. Det er strenge regler for hva de skal inneholde av informasjon, og medisinprodusentene bruker mye tid og ressurser på dette. Men informasjonen når ikke nødvendigvis frem til brukeren, og derfor tok produsentene initiativet til prosjektet.

– Pakningsvedleggene er for mange uforståelige, og også uleselige, på grunn av liten skrift. De tar ikke nok hensyn til at brukeren kan være eldre eller svekket av kroniske sykdommer. Vedleggene bør være bedre tilrettelagt for dem som bruker medisinene, og digitale, så de raskere kan oppdateres, sier Moen.

Senere vil prosjektet også jobbe med informasjon om bruk av medisinsk utstyr som for eksempel inhalatorer.

En av Norges første sykepleieprofessorer

Moen er professor i sykepleie. Hun forsvarte sin doktorgrad i 2002. Temaet var sykepleieledelse ved innføring av elektroniske pasientjournaler. Etter dette har hun vært involvert i en rekke it-prosjekter knyttet til helsevesenet, og spesielt digitale innbyggertjenester.

Til kjernen i sykepleie

– Sykepleiere er genuint opptatt av å jobbe tverrfaglig, og det å gi pasientene riktig og god informasjon om behandlingen og kunne følge opp behandlingen, går rett til kjernen av det sykepleiere driver med, sier hun.

Prosjektet hun nå skal lede, mener hun går rett på noe som opptar sykepleiere.

Samarbeid mellom offentlige og private

Nå starter fem år med prøving og testing av digitale løsninger. Det er 40 aktører og over 160 personer involvert. Prosjektet har fått 100 millioner kroner fra EU og like mye fra de private industripartnerne.

Moen og Universitetet i Oslo skal lede prosjektet sammen med dr. Giovanna Ferrari i legemiddelfirmaet Pfizer, som skal koordinere de industrielle aktørene. Ni av de store legemiddelfirmaene er med i prosjektet, pluss en rekke it-firmaer, fem sykehus og flere universiteter og institutter fra 15 europeiske land og USA.

– Vi må også passe på at informasjon ikke blir tatt ut av sin sammenheng og dermed ikke blir nok faglig forsvarlig. All nøkkelinformasjon om medisiner må være tilgjengelig i systemet, sier hun.

Prosjekter, som har navnet «Gravitate-Health», blir presentert 16. november.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse