fbpx Vant pris for temautgave om sykepleiernes kjerneoppgaver Hopp til hovedinnhold

Vant pris for temautgave om sykepleiernes kjerneoppgaver

DET SENTRALE SPØRSMÅLET: Sykepleien viet en hel temautgave til spørsmålet om hva sykepleiefaget egentlig går ut på. Foto: Morten Bendiksen og Claire de Wangen. Design: Sissel Vetter

Sykepleien vant onsdag en pris for temautgaven «Hva er egentlig sykepleie?» fra 2019. 

Det er Fagpressen som delte ut årets «Innertier», en pris som premierer «journalistiske arbeider som lykkes spesielt godt med å treffe en definert målgruppe så presist som mulig, med journalistikk som oppleves viktig, nyttig og relevant, nettopp for dem».

 – Grundig og variert

I juryens begrunnelse heter det at

«Sykepleien har viet en hel utgave på mer enn hundre sider på en kritisk gjennomgang av hvordan arbeidsdagen er for en av landets store yrkesgrupper. Bakgrunnen er en omfattende spørreundersøkelse, der fagbladet fikk svar fra 3500 arbeidstakere. Gjennom grundige og varierte reportasjer viser Sykepleien et stort misforhold mellom hva som er intensjonen med yrket, og hva som er arbeidshverdagen deres i praksis. Som prikken over i-en har redaksjonen illustrert reportasjene med utsøkte fotografier.».

Papirutgaven kan bestilles her (gratis for medlemmer, 129 kroner for ikke-medlemmer), eller sees på pdf her, men foreligger også som nettsaker her.

Hederlig omtale

Sykepleien gjorde det også skarpt ved utdelingen av en spesialpris for beste koronasak i 2020. Juryen ga Sykepleien hederlig omtale for sykepleiernes koronaberetninger, en serie på fem videoer av videojournalist Siv Seglem: 

«Da helseinstitusjonene var stengt for de fleste av oss, måtte noen være pandemiens tidsvitner. Gjennom fem videoer forteller sykepleiere historien – fra da korona var et fjernt rykte om noe som hendte i Kina, via katastrofemeldinger fra Italia, til de selv sto der med pasienter som ikke klarte å puste. Enkelt, proft og veldig sterkt!» lød det i juryens begrunnelse.

Se filmene her: Sykepleiernes korona­beretninger: «Jeg blir aldri vant til å se folk i så mye smerte»

Hovedpris til forskning.no

Det var nettstedet forskning.no som stakk av med hovedprisen, «Årets fagblad». De vant også den såkalte graveprisen med en serie om forskningsjuks. Journalistprisen gikk til redaksjonen i Politiforum, mens Fontene stakk av med spesialprisen for beste koronasak med en undersøkelse blant sine medlemmer.

Juryen som delte ut prisene, ble ledet av Kjersti Løken Stavrum, direktør i Stiftelsen Tinius. Jurymedlemmer har vært Morten Løberg, fotograf, Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær Norsk Redaktørforening, Yngve Vogt, Apollon, Henning Aarset, seksjonsleder Norsk helsenett, Nina Thorvaldsen, Mediebyrået IUM og Vegard F. Venli, journalist i NRK.

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre

Illustrasjon: Monica Hilsen

Renhold og kjøkkenarbeid stjeler tid i en hektisk arbeidshverdag, mens sentrale sykepleieroppgaver må vente, viser en ny undersøkelse.

Det er et stort sprik mellom hva sykepleiere ­mener de burde bruke tiden sin på, og hva de faktisk gjør, ifølge en ny undersøkelse ­Sykepleien har gjennomført blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

85 prosent av sykepleierne oppgir at de ukentlig eller ­oftere utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver. 62 prosent (6 av 10) svarer at dette er noe de opplever daglig. Kun 1,6 prosent mener at de aldri utfører slike oppgaver.

Oppgavene som stjeler mest tid, er ifølge undersøkelsen knyttet til renhold, mat og måltider, mens sykepleierne ­mener det blir altfor lite tid til kvalitets- og kompetanseutvikling.9 av 10 gjør andres oppgaver

Gruppen som i aller størst grad mener de gjør andres jobb, er sykepleiere ansatt i hjemmetjenesten.

Av disse oppgir over 90 prosent at de ukentlig eller oftere utfører oppgaver andre burde gjort, mens for ansatte på sykehus er det 84 prosent som svarer det samme. Tallet for ansatte på sykehjem er 88 prosent.

Det er primært helsefagarbeidere, renholdspersonell og kjøkkenpersonell som sykepleiere mener de overtar oppgavene til.

75 prosent oppgir at de ukentlig eller oftere utfører helsefagarbeideres oppgaver, mens tilsvarende tall for oppgavene til og renholds- og kjøkkenpersonell er 69 og 66 prosent.

48 prosent oppgir at de ukentlig eller oftere utfører oppgaver de mener leger burde gjort.

LES OGSÅ: – Ja, jeg setter sykepleiere til å styre kjøkkenet  Ideal vs. realitet

  I undersøkelsen har vi også forsøkt å kartlegge hva ­sykepleierne faktisk gjør i løpet av en typisk arbeidsuke. Totalt har vi forhørt oss om 82 oppgaver innen ulike kategorier.

  Oppgavene som her scoret aller høyest, var «Administrering av medikamenter etter forordning» og «Journalføring og ­dokumentasjon (begge 95,9 prosent), «Håndtere søppel» (91,7 prosent), «Ta innkomne telefoner til avdelingen» (91,5 prosent) og «Observasjon og kartlegging av symptomer og sykdomsprogresjon» (89,6 prosent).

  [Artikkelen fortsetter under diagrammet.]  Når vi siden har spurt om hva deltakerne ser på som ­klare ­sykepleieroppgaver og hva som er andres eller delt ansvar, ser vi at det er til dels store avvik mellom ideal og virkelighet.

  Tre av fire at de ukentlig vasker opp og rydder etter ­måltider, samtidig som en like stor andel mener dette primært er andres oppgave.

  Drøyt 70 prosent av sykepleierne mener andre bør vaske ­toaletter etter søl, mens 67 prosent oppgjør at de likevel ­utfører slike oppgaver i løpet av en normal arbeidsuke.  Delte meninger

  Undersøkelsen avdekker også til dels delte meninger blant ­sykepleierne om hva som primært er deres ansvar.

  Drøyt 40 prosent mener for eksempel at rekvirering av laboratorieundersøkelser primært er en sykepleieroppgave, mens rundt 27 prosent svarer at dette primært er andres oppgave.

  53 prosent mener det primært er en sykepleieroppgave å ta blodprøver, mens 23 prosent mener andre heller bør ta seg av dette.

  LES OGSÅ ELI GUNHILD BYS KOMMENTAR: – Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver

  Også når det gjelder ansvaret for spesialiserte prosedyrer, som blodgass, spinalpunksjon, intubering med mer, er meningene delte.

  42 prosent mener slikt primært er sykepleieres oppgaver, mens 37 prosent svarer at det primært er andres oppgave. I underkant av 18 prosent mener at ansvaret varierer eller er delt.  Lite tid til utvikling

  Enkelte typer oppgaver stjeler mer tid enn andre. De oppgavene flest sykepleiere oppgir at de bruker for mye tid på er renhold (70 prosent), mat og måltider for brukere (58 prosent) og vedlikeholdsoppgaver på avdelingen (53 prosent).

  46 prosent synes administrative oppgaver tar for mye av ­deres tid.

  Det flest synes de bruker for liten tid til er kompetanseutvikling (73 prosent), kvalitetsutvikling (63 prosent) og tverrfaglig samarbeid (38 prosent).

  De oppgavene flest sykepleiere oppgir å bruke passe tid på, er medikamenthåndtering (67 prosent), pasientnære observasjoner og tiltak (63 prosent) og prosedyrer knyttet til ­medisinsk behandling (60 prosent).  Aldersforskjeller

  Yngre sykepleiere opplever noe oftere at de utfører arbeidsoppgaver de ikke vil definere som sykepleieoppgaver.

  Mens 67 prosent av sykepleierne under 30 år oppgir at de ­utfører slike oppgaver daglig, er det tilsvarende tallet for sykepleiere over 60 år kun 44 prosent.

  Årsaken til denne differansen kan både være at yngre sykepleiere utfører andre oppgaver, men også at de har en annen oppfatning av hva som bør defineres som sykepleieoppgaver.

  For eksempel mener 65,9 prosent i aldersgruppen 26 til 30 år at tilbereding av mat til brukere primært er andres ansvar, mens kun 40,8 prosent av sykepleiere over 60 år deler denne oppfatningen.

  1 av 4 sykepleiere under 26 år mener det å sitte hos urolige pasienter primært er andres oppgave, mens rundt 1 av 30 over 56 år mener det samme.

  Fritatt for kjøkkentjeneste?

  Resultatene indikerer at spesialisering kan være en måte å ­utdanne seg vekk fra visse oppgaver.

  63 prosent av sykepleierne oppgir at de daglig utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver, mens kun 45 prosent av spesialsykepleierne svarer det samme.  Forskjellene blir enda tydeligere om vi ser på hvilke grupper respondentene mener burde utføre oppgaver de selv tar seg av.

  For eksempel oppgir én av to sykepleierne, men kun én av ­fire spesialsykepleiere, at de daglig utfører helsefagarbeideres oppgaver.

  30 prosent av sykepleierne mener de daglig utfører oppgaver pasienten eller brukerne kunne gjort selv, mens 13 prosent av spesialsykepleierne svarer det samme.

  Ifølge undersøkelsen er det omtrent dobbelt så vanlig for ­sykepleiere å tilberede mat til brukerne, som det er for spesial-­sykepleiere å gjøre slikt.

  67 prosent av sykepleierne oppgir at de vasker toaletter ­etter søl i en normal arbeidsuke. 27 prosent av spesialsykepleierne svarer det samme.   

  OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

  Sykepleiens historiske arkiv

  Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

  Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.