fbpx – Skuffet over Sykehuset Østfold etter dagens styremøte Hopp til hovedinnhold

– Skuffet over Sykehuset Østfold etter dagens styremøte

Nyvalgte fylkesledere sammen med to av de saksøkte sykepleierne
SKUFFET: – Jeg må vel kunne si jeg er skuffet over Sykehuset Østfold etter dagens styremøte, sier fylkesleder i NSF Viken, Linda Lavik. Fra venstre: Linda Lavik, de to saksøkte sykepleierne Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder og nestleder i NSF Viken, Dag Werner Larsen. Foto: Karen Brasetvik

I dag var det styremøte i Sykehuset Østfold. De som forventet at sykehuset ville legge søksmålet mot de fire sykepleierne bort, ble skuffet.

Ganske nøyaktig en uke har gått siden tingretten avviste Sykehuset Østfolds søksmål mot fire spesialsykepleiere. I dag, 22. september, er det første styremøte etter rettssaken. To av de saksøkte sykepleierne, og flere representanter fra NSF, valgte å møte opp.

Dette er saken:

Kort oppsummert startet det hele med at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold i april 2019. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold bestemte seg imidlertid for å ikke følge nemndas vedtak og saksøkte de fire sykepleierne. Rettssaken startet 15. september og skulle etter planen gå over fire dager. Slik ble det ikke. 

Sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, ba dommerne avvise saken i sitt åpningsinnlegg. Han fikk enstemmig medhold fra dommerne i at søksmålet skulle avvises.

Uavklart om Sykehuset anker

Det store spørsmålet er om Sykehuset Østfold vil anke saken.

Når Sykepleien kontakter Sykehuset Østfolds jurist, Tarjei Thorkildsen fra advokatfirmaet Bahr, sier han at de ennå ikke har tatt stilling til dette spørsmålet.

Sykehuset har fremdeles tre uker på seg til å bestemme hva de ønsker å gjøre.

Flere har i avisspalter ytret forventninger om at styret vil legge saken død. Men det kan se ut til at de blir skuffet.

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, sier til Sykepleien dagen før styremøtet at det ikke vil bli diskutert i styret om saken skal ankes eller ikke.

– Styret vil bli informert om utviklingen i saken og det som skjedde forrige tirsdag. Vi er ikke ferdige med vurderingen angående anke, sier Gjessing.

Informasjonen overrasker Linda Lavik og Dag Werner Larsen.

– Styret må vel ha noen meninger om hva som har skjedd, eller har Sykehuset tenkt å begå samme saksbehandlingsfeil to ganger? undrer de.

Hva skjedde?

Styremøte Sykehuset Østfold

PÅ PLASS: Både nyvalgt fylkesleder for Viken NSF, Linda Lavik, nestleder Dag Werner Larsen, og nylig avgått fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik, er sammen med to av de saksøkte sykepleierne blant tilskuerne på styremøtet. (foto: Karen Brasetvik)

De to nyvalgte lederne ble værende på styremøtet til siste slutt for å få med seg Hege Gjessings redegjørelse.

– Vi hadde som sagt håpet at styret ville droppe søksmålet og vise omsorg for de ansatte, sier Linda Lavik.

– Hva skjedde?

–  Hege Gjessing informerte styret om saken, og sa at de trengte mer tid på å bestemme hva de skulle gjøre videre. 

– Hva sa styret til det?

–  Det var overraskende lite engasjement for saken, og kun vår tillitsvalgte stilte noen kritiske spørsmål. Det opplevdes veldig rart i en så stor og viktig sak som har, og er, svært belastende for de fire sykepleierne som står midt oppi dette, sier Lavik.

– Hva skjer med de fire sykepleierne?

–  Det er fremdeles uavklart. Verken de eller vi vet hva som skjer. Men de har ikke tenkt å gi seg. De er klar til å kjempe videre, sier Lavik.

– Er dere skuffet?

– Ja.  Jeg må vel kunne si jeg er skuffet over Sykehuset Østfold etter dagens styremøte, sier Lavik og Larsen.

Les også:

Sykepleierne vant retten til hel stilling før rettssaken i det hele tatt startet

Magnus Buflod, advokat i Norsk Sykepleierforbund (NSF)
AVVIST: Sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, ba retten avvise Sykehuset Østfolds søksmål. Foto: Marit Fonn

Dramatisk start på rettssaken: Dommerne avviste Sykehuset Østfolds søksmål.

Sykepleiernes advokat, Magnus Buflod, ba dommerne avvise saken i sitt åpningsinnlegg. 

Fagdommer Torbjørn Fjeldstad og de to fagkyndige meddommere, Grethe Louise Berntsen og Eva Kristin Andersen, ga sykepleiernes advokat enstemmig medhold i å avvise søksmålet.

– Hvorfor ba du retten avvise søksmålet?

– Hege Gjessing kan ikke i form av sin stilling som administrerende direktør for Sykehuset Østfold saksøke sine ansatte. Det er det eventuelt styret ved styreleder som må gjøre, sier Buflod.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Tvisteløsningsnemndas vedtak om at sykepleierne har rett til hel stilling på nyfødtintensiven, er nå rettskraftig, sier.

Det betyr at sykepleierne får hel stilling på nyfødtintensiven.

– Hva skjer videre i retten?

– Saken er avvist, men foretakets advokat krever nå blant annet retting av feilen som førte til avvisning. Dette redegjøres for nå og retten må ta stilling til dette kravet, sier Buflod.

Les også: Støttemarkering for saksøkte sykepleiere ble gledesmarkering

Kravet fra Sykehuset Østfolds advokat avvises

Etter en pause, har dommerne vurdert kravet fra Sykehusets advokat.

Fagdommer Torbjørn Fjeldstad informerte partene om at retten igjen er enstemmig.

Dommerne kunne ikke se at det har vært grunnlag for å gi anledning til å rette en feil om helt absolutte forutsetninger på det tidspunktet søksmålet ble tatt ut. Fjelstad viste til tidligere rettsavgjørelse i vurderingen. 

Dermed avvises søksmålet sykehuset har anlagt.

– Slutt å saksøke sykepleierne

Lill Sverresdatter Larsen

Under en støttemarkering for de fire saksøkte sykepleierne på Eidsvolls plass tirsdag kom forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen med nyheten til de fremmøtte:

– Dette er en gledens dag. De fire sykepleierne får faste stillinger slik tvisteløsningsnemnda har sagt at de har rett til. En enstemmig rett avviste søksmålet som sådan. Saken har vært en enorm påkjenning for de fire sykepleierne. Sykehuset må nå ta ansvar for å rekruttere og beholde sykepleiere, og et godt råd fra oss kan jo være: Slutt å saksøke sykepleierne.

Uavklarte spørsmål

– Er dere ferdige i retten nå?

– Nei, det er noen spørsmål som gjenstår. Blant annet hvordan motsøksmålet skal håndteres i denne situasjonen, sier Buflod.

Sykepleierne har nemlig gått til motsøksmål mot sykehuset og krevd erstatning for Sykehuset Østfolds brudd på fortrinnsretten. Ifølge Buflod vil retten ta stilling til hvordan dette skal håndteres etter lunsj.

Litt over klokka 14.00 får Sykepleien beskjed om at dommerne har bestemt at behandlingen av motsøksmålet fra sykepleierne også skal utsettes.

– Betyr dette at rettssaken er over for denne gang?

– Ja, sier Buflod.

Motssøksmålet er foreløpig planlagt å behandles i begynnelsen av februar 2021.

Spekter registrerer rettens avgjørelse

Sykepleien har spurt Spekter om en kommentar på utfallet. Kommunikasjonssjef, Ingvild Dørnes, skriver følgende i en e-post:

- Spekter har ikke noen annen kommentar til dette, enn at vi registrerer rettens avgjørelse. Spørsmål om den videre oppfølging av den konkrete saken må rettes til Sykehuset Østfold.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.