fbpx Saksøkte sykepleiere: Klare til kamp i retten mot Sykehuset Østfold Hopp til hovedinnhold

Saksøkte syke­pleiere: Klare til kamp i retten mot Sykehuset Østfold

Saksøkte sykepleiere
KLAR FOR RETTSOPPGJØR: – Endelig skjer det noe, sier de fire saksøkte spesialsykepleierne. F.v.: Maria Worren Vågsholm, Elin Gunther Johannessen, Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder. Foto: Privat

– Vi kjenner det vel alle litt på kroppen at det nærmer seg. Det er mye følelser og stress, sier Maria Worren Vågsholm.

Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Johannessen og Ann Christin Skrøder har nettopp avsluttet sitt siste forberedende møte med advokaten før rettssaken starter 15. september.

Saken kort oppsummert

Kort oppsummert startet det hele med at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold i april 2019. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold har imidlertid bestemt seg for å ikke følge nemndas vedtak. De har nå saksøkt de fire sykepleierne. Rettssaken starter 15. september og skal gå over fire dager.

LES: Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

LES: – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

Klar for rettsoppgjør

– Det nærmer seg rettssak – hvordan føles det?

– Endelig skjer det noe, sier Ann Cristin Skrøder over telefonen til Sykepleien.

Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Johannessen sier seg enige over telefonen som er skrudd på høyttaler for anledningen.

– Nå begynner det å bli virkelig. Da vi først ble saksøkt i vår, følte vi mest sjokk og vantro. Tiden frem til nå har gått i bølgedaler og vi har vært i et slags vakuum, sier Skrøder.

De andre tre sykepleierne er tydelig enige.

– Er dere klare?

– Ja. I dag har vi forberedt oss sammen med advokatene. Vi har gått igjennom hva vi skal si når vi skal innta vitneboksen, sier Skrøder.

– Vi kjenner det vel alle litt på kroppen at det nærmer seg. Det er mye følelser og stress, sier Vågsholm.

– De andre nikker, opplyser Skrøder over høyttaleren.

– Nå skal vi bare drive litt egendrilling, så er vi klare, legger Vågsholm til.

Optimistiske

– Hva sier magefølelsen, vinner dere?

– Vi har jo tro på egen sak, sier Karlsen og legger til:

– Men vi tar på ingen måte seieren på forskudd. Vi vet jo ikke om meddommerne vil oppfatte budskapet vårt, eller hvordan arbeidsgiver vil legge frem sin side av saken. Men vi er optimistiske.

Alle sykepleierne skal være til stede i retten de fire dagene saken prosederes ved Scandic hotell i Fredrikstad.

– Vi vet at det er mange som ønsker å overvære rettssaken og støtte oss. Vi er glad for at saken ble flyttet til større lokaler, slik at det er flere som får plass, sier Johannessen.

Sykepleierne vil ha rett til styring over egen arbeidsinnsats

Det står mye på spill for de fire sykepleierne. Arbeidsgiver har tilbudt dem 100 prosent stilling, men det forutsetter at de må ta deler av stillingen i en bemanningspool. De får ikke full stilling innen eget fagfelt, som er knyttet til nyfødtintensiv.

– Saken handler i prinsippet om å ha en reell rett til hel stilling innen det kompetanseområdet du behersker, har utdannet deg innen og er god på, sier Vågsholm. Jeg ville ikke ha en deltidsbrøk hvor jeg må jobbe på en avdeling jeg ikke er kjent med fagområdet. Jeg har dessuten ingen mulighet til utvikle meg faglig og å styrke min kompetanse.

Johannessen utfyller:

– Jeg vil ikke ta en slik delt stilling for egen del, jeg ville blitt syk av det. Men jeg ville heller ikke gjort det for pasientenes del. Det er fort gjort å gjøre feil i stressede situasjoner når du ikke er trygg på arbeidsoppgavene.

De andre er enige.

– Taper vi saken, kan sykepleiere som er i vår situasjon, ende opp med å jobbe «skjult» ufrivillig deltid. Vi sier vi vil ha full stilling, arbeidsgiver sier de har tilbudt det i bemanningspool, og at vi derfor ikke kan påstå at vi jobber ufrivillig deltid, sier Skrøder.

Massiv støtte

– Dere har fått mange støtteerklæringer. Det kan virke som om alle heier på dere?

– Ja. Det er støtten som har holdt oss oppe. Både fra lokalsamfunnet, sykepleiere rundt om i hele landet, NSF og våre to advokater, sier Skrøder.

– Men det har vært tøft å stå i. Det skal bli godt å endelig få saken prøvd i retten, sier de fire.

Les også:

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

Hege Gjessing, administrerende direktør Sykehuset Østfold.
NØYE VURDERT: – Vi har snakket med ledelsen i Helse Sør-Øst, Spekter, samt alle direktørene i alle helseforetak. Vi er enige om at saken om fortrinnsrett må prøves ut for domstolen, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing. Foto: Sykehuset Østfold

De fire sykepleierne sier det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver.

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold har imidlertid bestemt seg for å ikke følge nemndas vedtak. De har nå saksøkt de fire sykepleierne.

Tøff situasjon

Sykepleierne selv opplever situasjonen som tøff.

– Det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver. Det eneste vi har gjort, er å bruke de rettighetene som finnes i norsk lovverk for å få en stilling som sikrer økonomisk trygghet nå og i fremtiden, sier Ann Christin Skrøder på vegne av alle de saksøkte sykepleierne på NSFs nettside.

Rettssak den eneste muligheten

– Hvorfor har dere saksøkt sykepleierne?

– Først må jeg få si at jeg beklager overfor de fire sykepleierne. De er viktige medarbeidere. Problemet vårt er at vedtaket i nemnda kan ikke påklages. Den eneste muligheten vi har når vi er uenige, er å ta saken til retten, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing.

Ifølge sykehusdirektøren er hovedproblemet at sykehuset ikke klarer å sikre en forsvarlig bemanning i helgene dersom de fire sykepleierne hadde fått innvilget fortrinnsretten.

– Betyr ikke det at dere er for lavt bemannet i utgangspunktet?

– Vi frykter at dersom vi hadde fulgt nemndas vedtak, så ville det strømmet på med flere slike krav. Det vil i så fall føre til at vi ikke klarer å ha en forsvarlig bemanning hele døgnet, sju dager i uka, sier hun.

Vesentlig ulempe

Hun legger til at saken er grundig vurdert.

– Vi har snakket med ledelsen i Helse Sør-Øst, Spekter, samt alle direktørene i alle helseforetak. Vi er enige om at saken om fortrinnsrett må prøves ut for domstolen, sier Gjessing.

– Hvorfor det?

– Det gjelder det prinsipielle i saken, sier hun.

– Betyr det at dere er imot fortrinnsretten?

– Nei. Men i loven står det at fortrinnsretten ikke skal gjelde dersom det fører til vesentlig ulempe for driften. Det mener vi nemndas vedtak gjør. Det er dette prinsippet rettssaken vil dreie seg om, sier hun.

Har tilbudt 100 prosent

Gjessing legger til at alle de fire spesialsykepleierne har fått tilbud om 100 prosent stilling.

– Men deler av stillingen må legges til bemanningsenheten. Dette tilbudet står fremdeles åpent. Jeg vil igjen understreke at vi på ingen måte klandrer sykepleierne for å kreve sin rett.

Sjokkert forbundsleder

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, sier det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid.

– Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier Larsen på NSFs nettsider.

Fire intensivsykepleiere

Alle de fire saksøkte har arbeidet deltid i 75 til 80 prosent stilling i flere år.

– Hva gjør NSF for å støtte sykepleierne?

– De fire sykepleierne har bedt om advokatbistand fra NSF. Det kommer vi til å gi dem, sier Larsen til Sykepleien.

Ellers regner hun med at de fire også blir fulgt opp av det lokale tillitsvalgtapparatet etter behov.

– Stygg sak

– Dette er en stygg sak, sier Larsen.

Ifølge NSF er det kun tre av 56 sykepleiere som har 100 prosent stilling på seksjon nyfødtintensiv. Forbundet skriver også at det er en dårlig unnskyldning at sykehuset vil mangle kompetanse i helgene dersom sykepleierne hadde fått innvilget fortrinnsrett.

Larsen mener også at sykehusets tilbud om høyere stillingsbrøk i bemanningsenheten er en dårlig løsning.

– I praksis innebærer det at de skal jobbe noen få vakter i måneden på flere ulike avdelinger ved sykehuset. De vil da ikke få den kontinuiteten og opplæringen som er nødvendig for å ivareta kravet om forsvarlig pasientbehandling. Intensivsykepleierne har en svært etterspurt kompetanse som sykehuset burde benytte på en bedre måte, sier hun på NSFs nettside.

Sykehusets egne regler innebærer dessuten at man minimum kan arbeide 25 prosent i bemanningsenheten.

– To av sykepleierne har 80 prosent stilling på nyfødtintensiv, og vil dermed uansett ikke kunne få utvidet stillingen sin på bemanningsenheten, sier Larsen til NSFs nettside.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.