fbpx Nytt studietilbud for utenlandske sykepleiere i Nordland Hopp til hovedinnhold

Nytt studietilbud for utenlandske sykepleiere i Nordland

Helsearbeidere hjelper pasient opp

I Nordland startes det nå opp med desentralisert tilleggsutdanning for sykepleiere utdannet utenfor EU/EØS. Norsk Sykepleierforbunds fylkesleder ønsker tilbudet velkommen, men kommer samtidig med et lite hjertesukk.

– Det er viktig når du kommer til et nytt land å få brukt den kompetansen du har. Og så er det viktig for oss, i og med at vi ikke får utdannet nok sykepleiere. Derfor må vi ta i bruk de mulighetene vi har for å få utdannet flere.

Slik kommenterer Roar Jensen overfor NRK et nytt tilbud som skal gjøre flere utenlandske sykepleiere kvalifiserte til å jobbe som sykepleiere også i Norge.

Jensen er fagleder for kompetanse og voksnes læring i Nordland, der fylkeskommunen har utviklet opplegget i samarbeid med regionale kompetansekontor og Oslomet.

Plass til 20

Tilbudet, som i første omgang har form av et prosjekt med plass til opp mot 20 studenter, vil gå over tre semestre og skal kunne kombineres med å jobbe ved siden av. Opplegget er desentralisert, og undervisningen vil i stor grad være nettbasert slik at deltakerne kan gjennomføre det der de bor.

– Det er mange i helsevesenet som i dag jobber som hjelpepleiere, men som har en sykepleierutdanning fra hjemlandet i bunnen, påpeker Jensen til NRK.

– Å få disse kvalifisert til å jobbe som sykepleiere i Norge vil være bra både for oss og for dem.

I Oslo siden 2017

Siden 2017 har Oslomet hatt et tilsvarende kompletterende utdanningstilbud for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS.

Dette tilbudet har i første omgang vært åpent for personer med fluktbakgrunn, men er også åpent for andre om det er ledige plasser.

Alle tiltak og initiativ som gjør at vi kan få flere sykepleiere, må vi ønske velkommen
Gjertrud Krokaa, fylkesleder NSF Nordland

Oslomet har også medvirket i utformingen av det nye desentraliserte tilbudet i Nordland.

Studiet starter opp til våren, og søknadsfrist for første kull er satt til 1. oktober 2020.

Ønskes velkommen av NSF

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Nordland, Gjertrud Krokaa, setter stor pris på det nye tilbudet.

– Alle tiltak og initiativ som gjør at vi kan få flere sykepleiere, må vi ønske velkommen, sier hun til Sykepleien.

Ifølge Krokaa har fylket for tiden en manko på rundt 600 sykepleiere.

– Da må vi få utdannet flere, dersom man skal klare å tilby lovpålagte tjenester.

Et lite paradoks

I tillegg til nevnte pilotprosjekt til utenlandske sykepleiere, er den private aktøren VID vitenskapelige høgskole i ferd med å starte opp et nytt tilbud om desentralisert sykepleierutdanning i Nordland, nærmere bestemt i Sandnessjøen.

Dette skjer i kjølvannet av at Nord universitet i fjor vedtok å legge ned sin sykepleierutdanning i Sandnessjøen i forbindelse med en større omorganisering av sin studiestedstruktur.

– Det må jo kunne kalles et lite paradoks at en privat aktør og Oslomet etablerer nye tilbud i Nordland, etter at vårt lokale universitet fjerner et av sine. Det viser jo at behovet er der, mener Krokaa.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse