fbpx Vil ha bred utredning om sykepleievitenskapelig miljø ved UiO Hopp til hovedinnhold

Instituttråd om AKS-master: Vil ha bred utredning om sykepleievitenskapelig miljø ved UiO

Beskåret bilde av kvinnelig helsepersonell med stetoskop i hånden.
BLIR SPESIALISTER: UiO bestemte i fjor å legge ned masterprogrammet i avansert geriatrisk sykepleie (AGS), og i stedet etablere en master i avansert klinisk sykepleie (AKS). Masteren fører til spesialist-godkjenning. Nå er AKS-masteren i fare ved UiO.  Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Ikke nødvendig, mener instituttleder ved Helsam, Terje P. Hagen. 

Det bør ikke settes i gang en master i Avansert klinisk allmennsykepleie fra 2021 dersom Instituttet for helse og samfunn (Helsam) ved Universitetet i Oslo må finansiere den alene.

Det er vurderingen fra instituttrådet ved Helsam etter to ekstraordinære møter i forrige uke. 

Det var Khrono som først omtalte saken, hvor instituttrådet i et ekstraordinært møte i forrige uke ble bedt om å gi en vurdering om å skrinlegge en planlagt master i Avansert klinisk allmennsykepleie.

I sakspapirene til møteinnkallingen het det at «konsekvensen av ikke å opprette AKS innebærer i praksis at vi legger ned det sykepleiefaglige miljøet ved UiO.»

Les mer om bakgrunnen her: Vurderer å droppe AKS-master

Tar avstand fra formulering om nedleggelse

Instituttrådet tar avstand fra denne formuleringen og poengterer i sin vurdering at det er viktig å opprettholde og sikre et sykepleievitenskapelig miljø ved instituttet og fakultetet.

Samtidig ønsker rådet en utredning på om AKS-masteren kan opprettes senere, og hvordan det sykepleievitenskapelige miljøet ved instituttet kan sikres.

Rådet ønsker å ha denne utredningen på bordet før det tar stilling til om masteren skal skrinlegges permanent.

Les også: – Et medisinsk fakultet uten et sterkt sykepleiefaglig miljø er en raritet

Mener det må alternative løsninger til

I sin vurdering skriver instituttrådet at det ikke ser noen mulighet for at Helsam skal kunne finansiere AKS-masteren alene.

«Vi mener derfor at det fremover må jobbes for alternative løsninger for å opprettholde et sykepleievitenskapelig miljø ved Helsam. I tillegg til en utredning av mulighetene for og implikasjonene av et masterprogram i AKS ved Helsam på et senere tidspunkt (med eller uten eksterne samarbeidspartnere), anbefaler vi også at forskning, utdanning (inkludert forskerutdanning), samarbeid med kliniske miljøer, relevante deler av helsetjenesten, samt fagmiljøer ved medisinsk fakultet, inkluderes i denne utredningen.

Rådet forutsetter at utredningen (som planlegging av all annen fremtidig UFF-aktivitet på instituttet), tar hensyn til Helsams økonomiske situasjon.

Rådet ønsker at beslutningen om varig omdisponering av studieplasser utsettes inntil resultat av utredningen foreligger og en ny vurdering er gjennomført i instituttrådet», heter det i vurderingen.

– Skeptisk til bred utredning

Instituttleder ved Helsam, Terje P. Hagen er skeptisk til instituttrådets anbefaling om en bred utredning før det tas en endelig avgjørelse av hva som skjer med det sykepleiefaglige miljøet ved Helsam.

– Det er ikke nødvendig med en ny, bred utredning for å ta stilling til hvordan vi skal gå videre. Realiteten er at vi ikke kan finansiere AKS-masteren. 20 studenter i året koster oss mellom 7 og 8 millioner kroner i året. Studentinntektene ligger på mellom 2 og 3 millioner kroner i året. Hvis vi hadde hatt en fornuftig finansiering, kunne vi kjørt denne masteren. Det har vi ikke, sier Hagen.

Vil ikke anbefale master fra 2021

Til Sykepleien sa instituttleder Stein P. Hagen i forrige uke at han personlig hadde ønsket et samarbeid med Lovisenberg diakonale høgskole om en master, gjennom en dobbeltgrad.

– Det ville redusert kostnadene i vesentlig grad. Dessverre takket Lovisenberg nei, så det er ikke lenger et alternativ, sa han. 

– Det eneste er det kan være grunn til å utrede nærmere, er om det er noen andre utdanningsinstitusjoner som vil samarbeide med Helsam om en AKS-master. Da må vi gå en runde, sier Hagen.

Hagen sender sin innstilling til fakultetet tirsdag morgen.

Han kommer da til å anbefale at masteren ikke settes i gang fra 2021. Hvordan Helsam skal gå videre vil han komme tilbake til i denne innstillingen, sier han.

– Blir kasteball

Hilde Wøien er intensivsykepleier og førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap ved Helsam. Hun jobber halvparten av tiden ved UiO og den andre halvparten ved Oslo universitetssykehus.

Hun er ikke overrasket over rådets konklusjon.

– Rådet har på kort tid, basert på våre innspill i forkant av møtene tirsdag og fredag, fått en forståelse av kompleksiteten i saken. Spesielt i forhold til å opprettholde det sykepleiefaglige miljøet ved UiO, mener Wøien. 

– Rådet støtter at Avdeling for sykepleievitenskap og master i Avansert klinisk allmennsykepleie bør ligge under Helsam, og at det er i tråd med å opprettholde tverrfagligheten ved instituttet, sier hun. 

Men, legger hun til:

– Rådet peker også på at Helsam ikke har økonomiske forutsetninger for å drive AKS, og derfor ikke noen mulighet til å opprette programmet nå, dersom premisset er at det skal finansieres ved Helsam alene.

– Avdeling for sykepleievitenskap blir dermed en kasteball mellom vårt institutts økonomi og det medisinske fakultet, sier Wøien.

– Det blir spennende å høre responsen fra det medisinske fakultet, sier Wøien.

Les også:

Hva skjer med sykepleie­vitenskapen?

Bildet viser Ingrid Ruud Knutsen som underviser
LEGGER NED? Universitetet i Oslo (UiO) ønsker ikke lenger å opprettholde sykevitenskap ved universitetet. Bildet viser Ingrid Ruud Knutsen, som har vært tilknyttet Avdeling for sykepleievitenskap ved UiO. Arkivfoto: Stig M. Weston

Universitetet i Oslo vurderer å legge ned det sykepleievitenskapelige miljøet. En svekket sykepleieforskning vil koste betydelig mer på lengre sikt enn besparelsene på kort sikt.

Den 12. mai 2020 er den dagen Florence Nightingales 200-årsdag feires – og det er sykepleiernes internasjonale dag. Verdens helseorganisasjon har erklært 2020 som sykepleiernes og jordmødrenes år, og The Lancet har laget plass til vitenskapelige artikler om sykepleie.

Ironisk nok er 12. mai også den dagen Fakultetsstyret på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo kan vedta å legge ned det sykepleiefaglige miljøet ved universitetet. Dette var ingen overraskelse, selv om debatten etter at det ble kjent, kan tyde på det motsatte.

Det forskningsrettede masterprogrammet i sykepleievitenskap, som har lagt grunnlag for et betydelig antall doktorgrader blant sykepleiere, ble lagt ned fra høsten 2019. Nedleggelsen skapte ingen overskrifter eller debatt da, men ga grunn til bekymring for hvorvidt det signaliserte starten på slutten for Avdeling for sykepleievitenskap (ASV). Nå vet vi svaret.

Som om verdien av det sykepleiefaglige miljøet kan måles i antall studenter ved masterprogrammet alene.

Institutt for helse og samfunn (HELSAM) har ikke råd til å opprettholde sykepleievitenskap ved universitetet, mener instituttleder Terje P. Hagen; det koster for mye å tilby et eget klinisk rettet masterprogram for sykepleiere. Som om verdien av det sykepleiefaglige miljøet kan måles i antall studenter ved masterprogrammet alene.

ASV er en betydelig sykepleievitenskapelig leverandør

Hagen har rett i at UiO ved ASV ikke er en stor leverandør av sykepleierutdanning. – det har vel aldri heller vært meningen. Men det betyr ikke at ASV ikke leverer. Dette lille miljøet målt i antall årsverk er egentlig ganske stort. Årlig knyttes et betydelig antall vitenskapelige publikasjoner til dette miljøet.

Dette er ikke et svakt miljø, det er knallsterkt!

De sist tilgjengelige tallene fra 2018 viser 88. Siden 1993 har cirka 65 kandidater disputert innen disiplinen sykepleievitenskap, som eneste sted i landet. I overkant av 50 doktorgradskandidater har sin veileder ved ASV, rundt 20 av disse skriver avhandlinger innen sykepleievitenskap. Dette er ikke et svakt miljø, det er knallsterkt!

Dette miljøet, som HELSAM ikke ser seg råd til å beholde, produserer kunnskap og innovasjoner som kommer pasienter, pårørende, helsepersonell, undervisere, helsetjenestene og samfunnet til gode.

En nedleggelse av ASV vil koste mer på sikt

En nedleggelse vil svekke norsk og internasjonal sykepleieforskning, det innrømmer også instituttleder Hagen. Svekket sykepleieforskning vil på lengre sikt koste betydelig mer enn de fem millioner kronene instituttet vil spare på nedleggelsen. Samfunnsansvaret synes underordnet budsjettbalansen.

Instituttleder Hagen virker ikke særlig bekymret for det sykepleiefaglige miljøet, for det finnes jo sykepleiere på andre avdelinger ved instituttet. Men sykepleiere i et miljø er ikke det samme som et sykepleiefaglig miljø.

Nedleggelsen er villet politikk.

Ved høyskolen der jeg har min hovedstilling, har vi flere leger i miljøet, men vi har ikke et medisinskfaglig miljø. Uten et utdanningsprogram innen sykepleie – intet sykepleiefaglig miljø. Nedleggelsen er villet politikk.

UiO har vært selve moderskipet for norsk sykepleievitenskap

I 35 år har det sykepleiefaglige miljøet ved Universitetet i Oslo hatt en nøkkelrolle i utdanningen og dannelsen av våre undervisere, forskere og ledere. Det er god grunn til å påstå at tidligere Institutt for sykepleievitenskap (ISV) og ASV er selve moderskipet for sykepleievitenskapen i Norge.

I forrige uke døde Kjellaug Lerheim. Hun var sykepleieren som bidro til at Institutt for sykepleievitenskap ble opprettet ved Universitetet i Oslo. Sykepleievitenskap ble anerkjent som en akademisk disiplin. Dette spesielle sammentreffet setter saken i perspektiv. Hva skjer med sykepleievitenskapen? Rykker vi tilbake til start?