fbpx Boris Johnson vil ha utenlandske sykepleiere, men ikke assistenter Hopp til hovedinnhold

Boris Johnson vil ha utenlandske sykepleiere, men ikke assistenter

Sykepleier som snakker med pasient

Sykepleiere med gode engelskkunnskaper er velkomne til å jobbe i Storbritannia også etter at Brexit er fullført. Men pleiere på lavere nivå kan bare glemme drømmen om jobb på den andre siden av kanalen.

Det britiske sykepleierforbundet er bekymret etter at de nye reglene for å få visum til Storbritannia ble presentert av regjeringen i slutten av februar.

Regjeringen i Storbritannia, med den konservative statsministeren Boris Johnson i spissen, ber arbeidsgivere slutte å basere seg på billig arbeidskraft fra Øst-Europa og heller jobbe for å holde på de ansatte og satse på automatisering, skriver BBC.

Det regjeringen nå ønsker, er høyt utdannet arbeidskraft med gode engelskkunnskaper. Når overgangsperioden etter Storbritannias utgang fra EU 31. januar er over, altså ved inngangen til 2021, er det over og ut for EUs prinsipp om fri flyt av arbeidskraft over landegrensene for Storbritannias del.

Men selv de konservative av britene innser at det er enkelte utlendinger man gjerne ser at fortsetter å komme. Blant dem er sykepleierne.

Poengsystem for visum

I slutten av februar presenterte den britiske regjeringen et nytt poengsystem som skal styre hvem som fra 2021 skal få visum og arbeidstillatelse. Fra da av vil EU- og EØS-borgere bli vurdert på lik linje med utlendinger fra andre deler av verden. Norge er tilsluttet EØS, og norske borgere har altså til nå nytt godt av fri-flyt-prinsippet til arbeidsmarkedet i Storbritannia.

Terskelen som vil gjøre det britiske arbeidsmarkedet utilgjengelig for mange, i tillegg til språkkunnskaper og utdanning, er minimumskravet til årslønn på 30 000 pund. Hvis du oppfyller de andre kravene, trenger du altså en arbeidskontrakt med minimum denne årslønnen for å få nok poeng.

Britiske sykepleiere ansatt av det offentlige helsevesenet NHS, har et lønnssystem med flere nivåer. Ifølge Nursing Standard, det britiske svaret på Sykepleien, er minstelønna for nyutdannede sykepleiere i Storbritannia nå litt over 24 000 pund, som tilsvarer i underkant av 300 000 norske kroner.

Dette har regjeringen tenkt på, og kravet til årslønn er senket til litt over 20 000 pund for sykepleiere og noen andre yrker som det er mangel på i Storbritannia.

Dette skal gi de påkrevde 70 poengene i det foreslåtte poengsystemet:

  • Jobbtilbud fra godkjent arbeidsgiver: 20 poeng
  • Utdanning, universitetsgrad (men definisjonen av hva som er krevet utdanningsnivå er under diskusjon): 20 poeng
  • Årsinntekt: Minimum 20 480 pund (ca. 300 000 kr) for sykepleiere og noen få andre yrker. 25 600 pund for søkere med ekstra høy utdanning (relevant doktorgrad), 30 000 pund for resten: 20 poeng
  • Snakker engelsk: 10 poeng
  • Relevant doktorgrad: 20 poeng

For å få visum må søkere også betale en avgift. Nursing Standard skrev i november at denne ble lovet halvert for sykepleiere, til 464 pund, altså rundt 5500 kroner, og at det vil bli en «fast-track» for visumbehandlingen for sykepleiere fra andre land. Det skal ta under to uker å få svar på søknaden.

54 nordmenn

Hvis reglene ender opp med å bli slik regjeringen nå har foreslått, vil en norsk sykepleier som ønsker å jobbe i Storbritannia, og som har gode engelskkunnskaper, høyst sannsynlig få visum hvis det foreligger et jobbtilbud.

54 norske statsborgere er registrert med britisk autorisasjon som sykepleiere og jordmødre, ifølge tall fra 2019. I alt er 706 252 sykepleiere og jordmødre registrert i det britiske autorisasjonskontoret (Nursing and Midwifery Council). Storbritannia er et av mange land som skiller jordmor- og sykepleieryrket.

De som nå jobber i Storbritannia, kan søke om å få beholde arbeidstillatelsen etter at de nye reglene trer i kraft.

Les også om hvordan britiske sykepleiere må resertifiseres hvert tredje år

Kapasiteten bekymrer

Det som bekymrer mange i Storbritannia, er kapasiteten i helsevesenet når døra stenges for pleiere og assistenter på lavere nivå, som har en årslønn på under 20 000 pund.

Lederen for det britiske sykepleierforbundet Royal College of Nursing (RCN), Dame Donna Kinnair, skriver dette i en kommentar på forbundets nettside 18. februar:

– Vi er bekymret for at disse forslagene fra regjeringen ikke vil møte behovene for helsehjelp i befolkningen. Det lukker døra for utenlandske lavtlønnede helsearbeidere og assistenter, som nå fyller et betydelig antall stillinger i helsetjenesten.

Ifølge en arbeidsmarkedsrapport, utarbeidet for det offentlige britiske helsevesenet (NHS), vil Storbritannia måtte importere minst 5000 sykepleiere årlig fra andre land for å bøte på sykepleiermangelen i årene som kommer. Tall fra 2017/2018 viser at det da ble rekruttert 1600 sykepleiere internasjonalt. Etter folkeavstemningen om Brexit i 2016 har antallet sykepleier fra EU-land sunket, mens tilreisende fra andre land, særlig India og Filippinene, har økt noe.

Den britiske offisielle statistikken (Office of National Statistics) melder at 12 prosent av arbeidsstyrken i helsevesenet er ikke-britiske statsborgere. 6 prosent er fra EU-land, 6 prosent er fra land utenfor EU, ifølge tall fra 2018.

Mangler alt

Storbritannia mangler både sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. RCN ser at det ideelle er å rekruttere egne borgere til jobber i helsevesenet.

– Selv om rekruttering av utenlandske ansatte ikke bør brukes som erstatning for innenlandsk arbeidskraft, er det klart vi på kort til mellomlang sikt har behov for å fortsette å få arbeidskraft utenifra slik at helse- og sosialtjenester i Storbritannia kan fortsette å fungere, sier RCN-lederen Dame Donna Kinnair.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse