fbpx Må resertifiseres hvert 3. år Hopp til hovedinnhold
Engelske sykepleiere:

Må resertifiseres hvert 3. år

Bildet viser en sykepleier på en operasjonsstue som gjør klart utstyr.

I 2016 innføres en ny reform for å gjøre engelske sykepleiere faglig sterkere.

Har du, som norskutdannet sykepleier, autorisasjonen i boks, gjelder den livet ut. Det vil si, etter du fyller 80 må du søke om forlengelse hvert år.

Engelske sykepleiere blir fra 2016 underlagt et helt annet regime. Hvert tredje år må de selv sørge for å forlenge autorisasjonen sin. De må dokumentere at de har gjort noe for å oppdatere seg faglig, og dette «noe» er et program med en rekke krav.

Sykepleiernes organisasjon Royal College of Nursing (RCN), og autorisasjonsbyrået NMC, som har lansert systemet, jobber nå hardt for å forberede de 670 000 britisk sykepleierne til reformen, som kjøres i gang i april.

Skandaler ødela tilliten

Bakgrunnen for reformen er behovet for å heve britiske sykepleiere og jordmødres faglige standard. I England har sykepleiere lav status og lav tillit i befolkningen etter flere store skandaler i helsevesenet.

Stafford skrekksykehus

Den mest kjente ble avdekket på 2000-tallet på et sykehus i fylket Mid-Staffordshire. Her reagerte både pårørende og andre på behandlingen de og pasientene fikk, og på standarden på sykehuset.

Protestene ble satt i system av pårørende til pasienter som hadde dødd som følge av feilbehandling. I en familie døde hele fire medlemmer på sykehuset, et av dem et spebarn.

Mange hundre dødsfall

Det ble satt i gang undersøkelser og til slutt en omfattende offentlig gransking. Her kom det frem graverende forhold. Vitner kunne fortelle om elendig hygiene, pasienter som ble overlatt til seg selv eller neglisjert og dessuten feil i behandling og pleie som kan ha ført til så mye som 1200 unødige dødsfall.

Kritikken rammet leger, pleiere og sykehusledelse like hardt som sykepleierne. Ledelsen hadde vært mest opptatt av innsparinger, ble det slått fast.

Anbefalte reform

Den endelige rapporten kom i 2013. Der anbefalte lederen for granskingen, advokat Robert Francis, omfattende reformer i det britiske helsevesenet, blant annet en reform for faglig styrking av sykepleiere.

Bildet viser Julie Bailey som holder opp en rapport foran House of Parliament i London.

35 timer + refleksjon

Alle sykepleiere må opprette en online-portefølje hos NMC, der de skal laste opp dokumentasjonen som kreves.

De må ha minst 450 praksistimer, 900 timer hvis de også er jordmødre, for å kunne resertifiseres. De må ha bekreftelse fra en leder på at de oppfyller vilkårene for resertifiseringen.

Sykepleierne må gå gjennom 35 timer med faglig opplæring i løpet av de tre årene. Minst 20 av disse må ha såkalt inkluderende deltakelse, det vil si workshops, seminarer eller gruppearbeid.

Vil ha feed back-kultur

I ettertid må de også vise at opplæringen har gjort dem til bedre sykepleiere. For å sikre at opplæringen er relevant og tas i bruk i praksis, må sykepleierne samle fem tilbakemeldinger fra flere kilder i løpet av treårsperioden. Tilbakemeldingene kan være fra kolleger, ledere, pasienter eller pårørende. Dette må igjen bli til refleksjoner satt i sammenheng med den gjennomførte opplæringen. Refleksjonene skal også diskuteres med andre autoriserte kolleger. Dokumentasjon for at dette er gjennomført skal så lastes opp i porteføljen hos NMC.

Bakgrunnen for dette forklares med at man ønsker å skape en feed back-kultur på arbeidsstedene. Man skal kunne se feil i praksis og ta det opp med kolleger. Håpet er at dette vil redusere feil og øke pasientsikkerheten.

Uklart hvem som betaler

Arbeidsgiverne har ingen pålagt plikt til å dekke kostnadene eller tidsbruken for oppdateringen, men det er vanlig å innlemme faglig utvikling som en del av forhandlingene mellom arbeidsgiver og stab på arbeidsplassene. Det blir derfor opp til sykepleierne å avtale med arbeidsgiver hvordan de 35 timene med opplæring skal dekkes.

Organisasjonen var med

RCN har vært rådgivere når autorisasjonskontoret har utformet programmet, og erfarne sykepleiere er også involvert i arbeidet.

Janet Davies, RCN´s Director of Nursing and Service Delivery, uttaler på deres nettside at forbundet stiller seg bak opplegget.

- Dette vil bidra til pasientenes sikkerhet og støtte en profesjonalitetskultur. Dette er også en anledning til å understreke hvor viktig kontinuerlig faglig utvikling er, sier hun.

RCN vil gi medlemmene råd om læreressurser og støtte i faglig utvikling.

Kilder: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK), Royal College of nursing (RCN), Nursing Standard, Nurses and Midwifery Council (NMC), Metro UK, The Guardian.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse