fbpx Forhandler om pensjon for dem som har særaldersgrense Hopp til hovedinnhold

Forhandler om pensjon for dem som har særaldersgrense

Fra venstre: Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund (PF), Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Roar Fosse, forhandlingssjef i PF, Marit Gjerdalen, NSF-advokat, Ragnhild Lied, Unio-leder og Erik Orskaug sjeføknom i Unio.
UNIO-FORHANDLERNE: Fra venstre: Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund (PF), Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Roar Fosse, forhandlingssjef i PF, Marit Gjerdalen, NSF-advokat, Ragnhild Lied, Unio-leder og Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Foto: Hedvig Bjørgum/Unio

Sykepleiere og politi er blant dem som går tidlig ut av yrkeslivet. Men de med særaldersgrense skal ikke tape pensjon, mener forhandlerne.

Forhandlingene om pensjonsordning for dem som har særaldersgrense, startet 17. oktober. Forhandlingsfristen er 31. oktober.

– De som har særaldersgrense, skal fortsatt kunne gå av tidligere enn andre uten å tape pensjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied på Unios nettside.

– Unio forventer at de tilpasningene vi forhandler frem, fortsatt skal gjøre det attraktivt å jobbe i og rekruttere til disse yrkene, sier Lied.

– Sykepleiere har et belastende yrke

– Målet vårt er å sikre sykepleiere like gode pensjonsvilkår som andre, selv om særaldersgrensen gjør at de går av tidligere, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Særaldersgrensen på 65 år handler jo om at sykepleiere har et belastende yrke. Det er derfor vi har lov om pensjonsordning fro sykepleiere, sier By.

Utsatte forhandlingene

En endelig avtale om særaldersgrenser skulle egentlig være ferdig forhandlet innen utgangen av 2018. Men i desember i fjor avtalte partene en midlertidig løsning og at den endelige avtalen skal være klar innen 1. november i 2019.

Les også: Utsetter forhandlingene om særaldersgrenser til 2019

Politi og sykepleiere er størst

100 000 ansatte i Unios forbund har særaldersgrense, opplyser Unio. Politi og sykepleiere er de største gruppene.

– Det er viktig å lage gode avtaler som sikrer samfunnet og arbeidsgiverne arbeidskraft det er så stor etterspørsel etter, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Avtalen det forhandles om, gjelder dem som er født i 1963 og senere.

Utgangspunkt: Den nye offentlige pensjonsavtalen

Det er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og statssekretær Vegard Einan som leder forhandlingene om pensjonsløsning for dem med særaldersgrense.

På arbeidstakersiden deltar hovedorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne. Unio er NSFs hovedorganisasjon.

Utgangspunktet for de pågående forhandlingene er den nye offentlige pensjonsavtalen som ble inngått i mars i 2018. Pensjonsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020.

Les hva pensjonsavtalen betyr for sykepleiere: Pensjon: – Alt arbeid vil telle med

Slik er dagens særaldersgrense for sykepleiere:

Særaldersgrensen
  • Aldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere. Dette er hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
  • For sykepleiere som er ledere, eller har administrative stillinger eller underviser, er aldersgrensen 70 år.
  • Sykepleierpensjonsloven omfatter sykepleiere i kommuner, sykehus og store deler av privat sektor.
  • Sykepleiere som er 65 år, har plikt til å fratre / ikke rett til å fortsette i jobb. Men de som ikke har full opptjening, kan søke om å jobbe til de er 67 år.
Les også:

Pensjon: Makter du å jobbe turnus når du blir 60?

Sykepleier med verneutstyr.
MÅ HUN TENKE LANGT FRAM? Sykepleiere i 40-årene må jobbe lenger for å få en god pensjon. Hvem skal sørge for at de får lettere arbeidsoppgaver når de bikker 60?  Foto: erik m sundt

Må sykepleiere som nå er i 40-årene planlegge å omskolere seg? For å slippe turnus og tunge løft når de blir 60?

Vi må jobbe lenger for å få en god pensjon. Det er alle enige om. Men hva med dem som har et yrke med tunge løft og tøff turnus?

 – Er du i 40-årene og har stått i førstelinjen i mange år, så kan du vurdere om du vil makte å jobbe slik videre, eller om du skal forsøke å finne en annen karrierevei.

Dette sa arbeidsminister Anniken Hauglie til NTB 3. mars. Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon var nettopp signert.

Les hvordan avtalen belønner lange yrkeskarrierer

– Start i tide å planlegge for en overgang til en lettere arbeidssituasjon.

Det er arbeidsministerens tips til dem som er født etter 1970. Slik kan du unngå en krevende arbeidssituasjon i 60-årene, mener hun.

Hauglie foreslår også omskolering.

– Kjempeinspirert i 40-årene

Unio-leder Ragnhild Lied lar seg ikke overbevise av arbeidsministeren:

– Når du er 40-årene, er du kjempeinspirert og tenker at dette er noe du skal stå i lenge. Så ser man i 50–60-årene at dette kan bli for krevende. Det er vanskelig å forutsi i tide, sa Lied på Politisk kvarter i NRK 5. mars.

– Vi har jo bruk for alle

NSF-leder Eli Gunhild By mener det er lettere sagt enn gjort for sykepleiere å skaffe seg lettere arbeid med alderen:

– Mange har vanskelig for å ta inn over seg hvor krevende yrket og arbeidsforholdene faktisk er. Sykepleiere har tunge løft og krevende turnus. Å skaffe dem lettere arbeid vil bli en stor utfordring, sier hun til Sykepleien.

Ansvaret for å finne nye arbeidsoppgaver plasserer hun hos arbeidsgiverne.

At sykepleiere skal omskolere seg, syns hun er en farlig tanke:

– Vi har jo bruk for alle som jobber i helsesektoren. Vi har ikke råd til å miste flere til andre områder, sier By.

Les om sykepleielederen som heier på eldre sykepleiere

KS: – I arbeidsgivernes interesse å lykkes

Og hva sier arbeidsgiversiden?

Arbeidsgiverorganisasjonen KS har alle landets kommuner som medlemmer.

– Hva kan dere gjøre for at eldre sykepleiere i kommunene kan tilbys lettere arbeid?

– Det er mange måter å tilrettelegge på slik at man kan stå i jobb lenger, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

– Det er jo i arbeidsgivernes interesse å lykkes med det. Fordi det er behov for arbeidskraft, noe det vil bli mindre av framover.

Les om sykepleieren som jobber lenger enn hun må

– Teknologien kan medført færre tunge løft

Gangsø viser til at den teknologiske utviklingen allerede har medført færre tunge løft for helsearbeidere.

– Denne utviklingen vil sannsynligvis fortsette og kan være med på å løse fysiske utfordringer. I tillegg er det psykiske belastninger i yrket. Å redusere dem krever godt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, sier han.

– Alle har et individuelt ansvar

– Hva med sykepleiernes individuelle ansvar, som helseministeren antyder? Bør de omskolere seg?

– Sykepleierne trengs i kommunene, sier Gangsø.

Han mener kommunene er relativt flinke til å sørge for at medarbeiderne får anledning til å omskolere og tilpasse seg.

– Likevel – alle har et individuelt ansvar, slik også arbeidgiver har.

Blir hindret av særaldersgrensen

Gangsø legger til:

– Stortinget tok innover seg at vi lever vesentlig lenger og slo i 2009 fast at pensjonene må levealdersjusteres. Derfor er vi nødt til å jobbe lenger. Særaldersgrensene skal vi forhandle om til høsten.

– Vil de bestå?

– Jeg tror ikke de kan bestå i dagens form. Problemet er at de som har lyst til å jobbe lenger, ikke får lov til det, og dermed kan de være forhindret fra å få full pensjonsopptjening, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Spekter: – Må finne løsninger lokalt

Spekter, arbeidsgiverorganisasjonen for sykehusene, er også part i den nye pensjonsavtalen.

– At man må jobbe lenger er helt i tråd med pensjonsforliket på Stortinget i 2005, sier Sylvia Brustad, direktør for Spekter Helse.

Hun var selv helseminister (Ap) fra 2005 til 2008.

– Hva kan Spekter gjøre for at eldre sykepleiere kan tilbys lettere arbeid?

– Det vil være feil av meg å sitte her i Oslo og foreskrive konkrete løsninger for det enkelte sykehus. Jeg har mer tro på at ansatte, tillitsvalgte og ledelse finner fram til løsninger lokalt, sier Brustad.

Vil ikke være konkret

– Er det mulig å tilby lettere arbeid for de eldre sykepleierne, tror du?

– Ja, det har vi tanker om. Det tilrettelegges jo for eldre i dag også.

– Hvordan da?

– Jeg vil ikke trekke fram noe spesielt.

– Hva syns du om utspillet til arbeidsminister Anniken Hauglie?

– Det vil jeg ikke kommentere. Men det er mange veier til Rom, mange muligheter, sier Brustad.

– Har du ett eksempel?

– Jeg har ikke lyst til å komme med det. Det er ute i helseforetakene de må finne ut av det.

– Hele stillinger må sykehusene legge opp til selv

– Vil Spekter be arbeidsgiverne tilby flere hele stillinger til sykepleierne, så de kan jobbe mer?

– Hele stillinger er bra, jeg er ikke uenig i det. Foretakene skal sørge for gode helsetjenester som er fullt forsvarlig hele døgnet. Det er mange muligheter for å få flere hele stillinger, men dette må sykehusene legge opp til selv.

– Noe du vi si til sykepleierne?

– Det er viktig at dialogen skjer på sykehusene, og at den blir så bra som mulig. Jeg opplever at alle er opptatt av det. Partene er jo blitt enige om den nye pensjonsavtalen, sier Sylvia Brustad i Spekter.

Særaldersgrensen
  • Aldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere. Dette er hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
  • For sykepleiere som er ledere, eller har administrative stillinger eller underviser, er aldersgrensen 70 år.
  • Sykepleierpensjonsloven omfatter sykepleiere i kommuner, sykehus og store deler av privat sektor.
  • Sykepleiere som er 65 år, har plikt til å fratre / ikke rett til å fortsette i jobb. Men de som ikke har full opptjening, kan søke om å jobbe til de er 67 år.