fbpx Hovedsykehuset på Helgeland legges til Sandnessjøen, Mo i Rana beholder akuttsykehus Hopp til hovedinnhold

Hovedsykehuset på Helgeland legges til Sandnessjøen, Mo i Rana beholder akuttsykehus

Bildet viser natur i Helgeland.
TO SYKEHUS PÅ HELGELAND: Helsemyndighetene har bestemt seg. Foto: Mostphotos

Helgeland får beholde to akuttsykehus, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) mandag. Hovedsykehuset legges til Sandnessjøen eller omegn.

Det har vært strid i en årrekke om plassering og funksjonsfordeling av sykehus på Helgeland.

I dag har regionen tre sykehus som ligger i henholdsvis Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det har vært bred enighet om at dagens struktur ikke lenger fungerer.

Sterk uenighet

Men det har vært sterk uenighet om hva alternativet skulle være. Om Helgeland i fremtiden skal ha ett eller to sykehus, og ikke minst hvor dette eller disse skal ligge.

Et viktig argument for at man skulle gå videre med ett sykehus, handler om at det vil gjøre rekruttering lettere og styrke fagmiljøene.

Samtidig er mange opptatt av at Helgeland er en spredtbygd region, og at reiseveien til sykehuset vil bli lang for mange.

Styret gikk inn for to sykehus

I desember gikk styret i Helse Nord inn for en løsning med to sykehus. I vedtaket gikk et enstemmig styre inn for at det skal bygges et nytt hovedsykehus med administrasjon i Sandnessjøen, at sykehuset i Mo i Rana skal bestå og det skal være et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.

Styret mente at et hovedsykehus i Sandnessjøen ville gi best tilgjengelighet for befolkningen på Helgeland.

Les også: Styret i Helse Nord går inn for to sykehus på Helgeland

Slutt på studier i Nesna og Sandnessjøen

Fylkesleder i Notrdland
FORBANNET: Gjertrud Krokaa er ikke overrasket, men forbannet over prosessen som har endt med at styret ved Nord universitet har vedtatt å legge ned to studiesteder: Sandnessjøen og Nesna. Foto: Eivor Hofstad

Studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen blir avviklet, har styret ved Nord universitet vedtatt. – Et ikke overraskende, men trist vedtak, sier Gjertrud Krokaa, fylkesleder for NSF Nordland.

– 125 ansatte flyttes til Bodø og Mo i Rana. 100 års utdanning legges ned, og lokalsamfunn tvinges i kne. Dette er tragisk for Nesna og Helgeland, sier NSFs fylkesleder i Nordland, Gjertrud Krokaa, om styrevedtaket.

To studiesteder ved Nord universitet legges ned i en tid hvor det trengs 600 sykepleiere i Nordland og 700 i Nord-Trøndelag.

Styrevedtaket var ikke enstemmig. Studentmedlem Mathias Lauritzen stemte mot, men det var fordi han ønsket å beholde rektors opprinnelige forslag, hvor det også skulle trappes kraftig ned i Vesterålen og hvor flere utdanninger ved Namsos skulle legges ned.

Det siste ble imidlertid endret, slik at rektors endelige innstilling var å beholde aktivitet ved Vesterålen og Namsos.

– Jeg er selvfølgelig glad for at både Vesterålen og Namsos bevares, sier Krokaa.

«Det skal bo folk i husan»

Nord universitets forslag om å avvikle studietilbudet har vakt stor oppstandelse og møtt kraftig motstand i lokalbefolkningen, blant studenter, ansatte og opposisjonen på Stortinget.

Like før styret ved Nord universitet skulle diskutere omstrukturering og nedlegging av studietilbudet på Nesna og Sandnessjøen, leverte aksjonister 12 000 underskrifter mot nedlegging.

– Da vi skulle gå inn til styremøtet, ble vi møtt av sang fra bunadskledte mennesker. De sang «Det skal bo folk i husan», forteller Sølvi Sæther, fylkesleder for NSF Nord-Trøndelag.

Hun var til stede på hele styremøtet. Da styret vedtok avvikling av studiestedene Sandnessjøen og Nesna, reiste halve salen seg, inkludert de bunadskledte, og gikk stille ut med knyttede never.

– Det var en sterk markering som berørte veldig, sier Sæther.

Stor forståelse for ansatte ved Nesna og Sandnessjøen

Hun er veldig fornøyd med at heltidsutdanningen i sykepleie i Namsos opprettholdes med de andre helsefagene, men sier hun har stor forståelse for de ansatte og andre fra Nesna og Sandnessjøen.

Argumentene imot nedlegging har blant annet vært at lærerskolen i Nesna skårer høyt på både resultater og elevtilfredshet, og at skolene er viktige for lærerrekrutteringen i distriktet. For sykepleierutdanningens del er det vist at rundt 80–90 prosent av dem som tar utdanningen, blir i distriktet.

– Krevende sak

Styreleder Vigdis Moe Skarstein omtalte på styremøtet omstruktureringssaken som den mest krevende saken ved universitetet noensinne.

– Kanskje er dette en mer krevende sak enn det som tidligere er behandlet ved et norsk universitet, sa Skarstein.

Det er varslet aksjoner når studiestedene nå er vedtatt avviklet. På en pressekonferanse onsdag morgen sa Cathrine Hole i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland at aksjonistene ikke vil gi seg før de får det de trenger.

– Vi ser at alle høringsuttalelsene vi har sendt inn, alle argumenter og innspill, ikke har blitt hørt. Vi kan ikke forstå at nedlegging er det beste alternativet, sa Hole.

Varslet omkamp

Politikere i SV, Senterpartiet og Rødt har varslet omkamp i Stortinget.

– Jeg er helt overbevist om at dette ikke bare handler om Nesna og Helgeland, men om hele Norge, sa SV-leder Audun Lysbakken onsdag morgen.

Han mener at nedlegging av studiesteder i distriktene ikke kommer til å stoppe med Nesna, og at spørsmålet er hvilket studiested som er neste i køen.

Nord universitet ble opprettet for tre og et halvt år siden da Høgskolen i Nesna og Høgskolen Nord-Trøndelag ble slått sammen med Universitetet i Nordland. Universitetet har studenter fordelt på ni studiesteder, men blir nå redusert til sju.

Omstillingsperioden vil bli på inntil tre år, og alle studentopptak i 2019 går som planlagt. Ifølge rektoren vil rundt 120 ansatte bli berørt.