fbpx Bærum kommune betaler for å la døende bli på sykehus Hopp til hovedinnhold

Bærum kommune betaler for å la døende bli på sykehus

Portrett av kommunalsjef for pleie og omsorg i Bærum kommune, Morten Svarverud.

Hvert år budsjetterer Bærum kommune med å betale millionbeløp i «bøter» til helseforetak for å la utskrivningsklare pasienter bli liggende lenger på sykehus.

Siden 2012 har norske kommuner måttet betale helseforetakene fra dag én dersom de ikke tar imot utskrivningsklare pasienter med krav på et tilbud fra kommunen. I år er prisen per såkalte overliggerdøgn 4885 kroner.

Mange av disse pasientene er døende eller i livets siste livsfase.
Morten Svarverud, kommunalsjef

Av etiske årsaker, blant annet, budsjetterer Bærum kommune med å la alvorlig syke innbyggere bli liggende på sykehus, melder VG.

I siste livsfase

– Mange av disse pasientene er døende eller i livets siste livsfase, sier Morten Svarverud, kommunalsjef for pleie- og omsorg, til avisa.

– Hvis sykehuset mener at de kan dø i morgen eller i ambulansen fra sykehuset til sykehjemmet, da flytter vi dem ikke med mindre de selv eller pårørende ønsker det. Vi lar dem bli på sykehuset og betaler for det.

Samhandlingssjef Christine Furuholmen i Vestre Viken HF skriver på sin side i en epost til VG at de «har ingen indikasjoner på at utreise dagen etter at pasienten er meldt utskrivningsklar, har sammenheng med at kommunen mener pasientene er for syke».

Kommunalsjef Svarverud forteller også at dersom pasienter blir meldt utskrivningsklare, og det ikke er ledig ambulanse før langt på kveld, sier kommunen at de skal ligge til neste dag og betaler for det.

56 000 døgn ekstra

I høst gjorde Sykepleien en kartlegging av omfanget av overliggerdøgn rundt om i norske kommuner, og fant da at pasienter i fjor lå mer enn 56 000 døgn ekstra på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud.

Bærum kommune betalte i fjor i overkant av to millioner kroner for overliggerdøgn. I år ligger summen an til å bli oppunder 1,8 millioner, ifølge VGs beregninger.

Etikk og økonomi

– Jeg tror på at Bærum legger etiske vurderinger til grunn, men økonomiske argumenter vil trekke i samme retning, sier Terje P. Hagen til Sykepleien.

Han er professor og leder ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

De sykeste er også dem som vil kreve mest ressurser fra kommunen
Terje P. Tvedt, professor

Hagen har studert ulike konsekvenser av samhandlingsreformen og blant annet skrevet en rapport om liggetider og reinnleggelser.

– Jeg tror mange kommuner vurderer den helsemessige tilstanden til pasienter ved utskriving fra sykehus. De sykeste er også dem som vil kreve mest ressurser fra kommunen, dersom de velger å ta dem imot, påpeker Hagen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse