fbpx Sykepleier hadde over 30 avvik Hopp til hovedinnhold

Sykepleier hadde over 30 avvik

LANG PAUSE: Sykepleieren hadde ikke vært i yrket på lenge. Enhetslederen mente det var uforsvarlig å la vedkommende jobbe som sykepleier. (llustrasjonsbilde)  Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Skien kommune har registrert over 30 avvik på en sykepleier.

Hendelsene kommer fram i et brev fra Skien kommune til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som er beskrevet i Telemarksavisa 30. september. [krever abonnement]

Skien kommune varslet sykepleieren om oppsigelse, og etter et drøftingsmøte fikk sykepleieren si opp sin stilling. I etterkant sendte kommunen også et varsel til Fylkesmannen.

Brøt taushetsplikt

I samtale med en pasient skal sykepleieren ha brutt taushetsplikten. Sykepleieren skal ha brukt navn på tidligere pasienter ved det aktuelle sykehjemmet. Sykepleieren skal ha tatt initiativet til en samtale om lindrende pleie og det å avstå fra behandling. Det uten at ektefelle til pasienten var informert. Heller ikke var helsetilstanden til pasienten så dårlig at det var naturlig å ta dette opp på tidspunktet det ble gjort.

I brevet til Fylkesmannen står det blant annet følgende om hendelsen:

«Ved CRP under 50 mg/l og en ellers stabil allmenntilstand, er ikke dette en naturlig setting. Slike samtaler skal også inkludere nærmeste pårørende når pasienten selv ikke er i stand til å adekvat uttrykke sine ønsker».

Sykepleieren skal også ha brukt navn på andre tidligere pasienter.

Langt opphold i yrket 

Det fremgår også at sykepleierens enhetsleder mente det var uforsvarlig at «…N.N arbeidet som selvstendig sykepleier gjennom hele sitt arbeidsforhold». Sykepleieren hadde ikke jobbet som sykepleier siden 1992 og hadde fått mer opplæring og oppfølging enn normalt for en nyansatt sykepleier.

Over 30 avvik ble registrert på sykepleieren, blant annet om manglende signering på medisinbruk.

Les også:

Nye retningslinjer: Leger bør ikke være Facebook-venn med pasienter

Bildet vise en person som holder en telefon
TENK FØR KLIKKET: Leger bør være bevisst sin legerolle også i mer private sammenhenger, mener Svein Aarseth i legenes etikkråd. Foto: Mostphotos

Rådet for legeetikk har kommet med nye retningslinjer for sosiale medier. Blant annet bør leger ikke bli Facebook-venn med pasienter.

Ifølge Dagens Medisin sier retningslinjene også at leger bør avstå fra diagnostiske vurderinger av offentlige personer.

Svein Aarseth, som er leder av Rådet for legeetikk, sier at de i utgangspunktet ønsker at leger skal være aktive i både medier og sosiale medier, men at de har sett eksempler på overtramp.

Ber om å være bevisst sin legerolle

– Når leger ytrer seg, også som privatpersoner, må de ha klart for seg sin rolle som lege. Både hva man legger ut om seg selv, og uttalelser i nettdebatter kan være av en slik karakter at det kan bidra til å svekke legers tillit eller påvirke lege-pasient-forholdet, sier Aarseth.

I retningslinjene heter det også følgende: «For å opprettholde profesjonell distanse, bør leger ikke være Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter. Forespørsler bør høflig avslås, og med en begrunnelse».

Les også: Sykepleier ble venn med pasient, mistet autorisasjonen

Risikerer å sjekke opp pasient

Lederen av etikkrådet tror det er mer selvfølgelig for yngre enn eldre leger å bruke sosiale medier, men at han ikke har noen grunn til å tro at de er verre enn sine eldre kolleger.

– Fra yngre leger har det vært problematisert dette med Tinder og andre datingapper fordi man risikerer å sjekke opp en pasient, sier Svein Aarseth.

Sykepleiernes retningslinjer revidert

I dette innlegget skriver Kristin Haugen og Håkon Johansen at Rådet har tatt initiativ til at digital dømmekraft inkluderes i Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer. 

Rådet får inn en økende mengde saker som omhandler digitale medier.

Rådet for sykepleieetikk har nettopp vedtatt endringer i de yrkesetiske retningslinjene, og begrepet «digital dømmekraft» er tatt inn i punkt 1.10.

(NB: I en tidligere versjon av artikkelen skrev vi at retningslinjene skal vurderes og vedtas på NSFs landsmøte, dette viste seg å være feil og har blitt rettet.)