fbpx Arbeidstilsynet vurderer pålegg til akuttmottaket i Stavanger Hopp til hovedinnhold

Arbeidstilsynet vurderer pålegg til akuttmottaket i Stavanger

SUS
FOR MANGE DOBLE VAKTER: I flere tilfeller har det blitt jobbet dobbeltvakter en eller flere ganger i løpet av samme arbeidsuke, står det i rapporten fra Arbeidstilsynet, som besøkte akuttmottaket 10. mai. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Arbeidsfri ned mot 6,5 time mellom to vakter. Flere dobbeltvakter i samme uke. Særlig dette ser Arbeidstilsynet alvorlig på.

Tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet kom 4. september 2019.

Tilsynet ble utført 10. mai 2019 ved omvisning i lokalet til akuttmottaket på Stavanger universitetssykehus (SUS). Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden ble intervjuet.

Slik begynte det

17. januar 2019 fikk Arbeidstilsynet en bekymringsmelding om kontinuerlig høyt bruk av overtid og merarbeid ved akuttmottaket ved SUS.

18. februar 2019 kom en ny bekymringsmelding, som også handlet om akuttmottaket ved SUS.

Sykepleien skrev om bekymringene i februar: Uforsvarlig bemanning ved Akuttmottaket på SUS

På bakgrunn av meldingene varslet Arbeidstilsynet tilsyn. Tilsynet ble gjennomført kun ved akuttmottaket, ikke på de andre avdelingene ved mottaks- og behandlingsavdelingen (MOBA).

Arbeidsgiver har ansvar for arbeidstid

Arbeidstilsynet varsler at det vurderer å gi pålegg til virksomheten. SUS har frist 13. september til å si fra om beskrivelsen i rapporten ikke er korrekt, eller har andre kommentarer.

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene om arbeidstid overholdes.

LES OGSÅ:  Haukeland øker bemanningen etter dødsfall på akuttmottaket

Grunnen til varselet

Følgende forhold ligger til grunn for varselet fra Arbeidstilsynet, ifølge tilsynsrapporten:

Dette sa de ansatte:

Det fremkommer under tilsynet at det ikke er skriftlige eller praktiske rutiner for å fange opp uforsvarlig arbeidstid for den enkelte arbeidstaker.

Det fremkommer også at ansatte har reagert på at det har vært utarbeidet turnus med mange hull, som da måtte dekkes inn av de ansatte ved bruk av ekstravakter/overtid.

De ansatte har opplevd at arbeidsgiver forventer at sykepleierne skal fylle inn hullene i turnus uten bruk av eksterne vikarer eller nyansatte.

Dette sa arbeidsgiveren:

Arbeidsgiversiden beskriver under tilsynet at det er forsøkt å bruke innleide sykepleiere fra bemanningssenteret, men at de har erfart at dette er ikke ideelt, da disse oftest er nyutdannede og nyansatte uten nødvendig faglig kompetanse til å jobbe på akuttmottaket.

I perioder var det svært høy belastning på enkelte sykepleiere som tok på seg mer overtid enn de burde. Spesielt sommer 2018 og utover høsten 2018 opplevdes det som uholdbart for sykepleierstaben.

Situasjonen har bedret seg etter prosjektarbeidet og rammeavtalene med NSF.

Inngikk to rammeavtaler med Sykepleierforbundet

Det ble i april 2019 inngått to avtaler med NSF via hovedtillitsvalgte ved SUS: Overordnet rammeavtale med NSF sentralt og lokal særavtale.

Ifølge rapporten har avtalene som formål at ubesatte vakter i turnus kan dekkes med utvidet avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og med bedre kompensasjon.

Har jobbet ulovlig

Arbeidstilsynet oppsummerer funnene slik:

  • Det dokumenteres sporadiske tilfeller av brudd på overskridelse av maksimalt antall søndagsarbeid på rad.
  • Det dokumenteres sporadiske tilfeller der den ansatte ikke har fått lovpålagt ukentlig arbeidsfri periode på 35 timer.
  • Det dokumenteres at flere arbeidstakere arbeider utover avtalt arbeidstid, jevnt over lange perioder. Dette fremstår som en fast ordning og dermed ikke som et særlig og tidsavgrenset behov.
  • Det dokumenteres flere tilfeller der det er jobbet mer enn 10 timer overtid i løpet av sju dager (summert overtid per døgn eller uke).
  • Det dokumenteres flere tilfeller der det er jobbet mer enn 25 overtidstimer i løpet av fire uker (summert overtid per døgn eller uke).
  • Det dokumenteres at for enkelte av de ansatte er det over lengre perioder flere arbeidsuker med brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, enn arbeidsuker som er innenfor bestemmelsene.

Spesielt alvorlig

Arbeidstilsynet ser spesielt alvorlig på gjentatte tilfeller med arbeidsfri ned mot 6,5 time mellom to vakter, der det i flere tilfeller allerede er blitt jobbet dobbeltvakter én eller flere ganger i løpet av samme arbeidsuke, står det i rapporten.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 10-2, 10–4 første ledd, 10–6 og 10–8 første ledd og andre ledd.

Les også:

Haukeland øker bemanningen etter dødsfall på akuttmottaket

Karen-Anne Stordalen, varaforetakstillitsvalgt
LÅ ALENE: Pasienten hadde i 44 minutter forsøkt å utløse alarmen for å få hjelp, uten at noen kom til, viser gjennomgangen fra fylkeslegen. Karen-Anne Stordalen forhandler om bedre forhold, det vil blant annet si flere sykepleierstillinger. Foto: Ørjan Deisz/Bergens Tidende

Sykepleierne på akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus hadde i forkant varslet om underbemanning 134 ganger før denne hendelsen.

Haukeland universitetssjukehus øker nattbemanningen etter at en mannlig pasient ble funnet død på akuttmottaket 15. oktober i 2018, halvannen time etter at han utløste alarm.

Før dette skjedde, hadde sykepleierne på mottaket varslet om underbemanning 134 ganger.

Uenige om antall sykepleiere

– Vi er ikke ferdig å forhandle ennå, sier Karen-Anne Stordalen, varaforetakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Sykepleien.

– Vi er i forhandlinger om flere sykepleiere på vakt, sier hun.

11. februar bør turnusene være ferdig for de ansatte, opplyser Stordalen.

Vil ha flere senger

Det er mer enn flere stillinger som skal på plass:

– Det må til en bedre flyt, og et bedre samarbeid med postene som skal ta imot pasientene fra akuttmottaket. Vi mener også at antallet senger må økes på disse postene. Det mener også legene, sier Karen-Anne Stordalen i en pause i forhandlingene.

Les ogsåHun skal forhandle om flere sykepleierstillinger på akuttmottaket der pasient døde alene

Omprioriterte 20 millioner kroner

Sykehuset forteller  NRK  at de skal øke nattbemanningen fra tre til fem leger, i tillegg til at flere sykepleiere skal ansettes. Det er omprioritert 20 millioner kroner i neste års budsjett, nettopp for å øke bemanningen.

– Vi skal få flere folk på plass, bedre rutiner for hvordan vi jobber og bedre flyt i arbeidet på sykehuset, sier viseadministrerende direktør Clara Gjesdal.

Sykehuset må innen 15. februar levere en handlingsplan for å bedre forholdene på akuttmottaket. Planen ble drøftet på et styremøte denne uken.

Forsøkte å utløse alarmen

Det var 43-årige Daniel Nicolai Guldberg som døde på akuttmottaket. Han ble i fjor henvist til undersøkelse som følge av sterke brystsmerter. Deretter ble han innlagt på et rom alene. Gjennomgangen fra fylkeslegen viser at han i 44 minutter forsøkte å utløse alarmen på rommet for å få hjelp, uten at noen kom til.

20 minutter etter at alarmen stanset, ble 43-åringen funnet død på gulvet. Det var da gått minst halvannen time siden sist noen så til ham. Obduksjonen viste tegn på akutt hjertesvikt.