fbpx Uforsvarlig bemanning ved Akuttmottaket på SUS Hopp til hovedinnhold

Uforsvarlig bemanning ved Akuttmottaket på SUS

Helse Stavanger
TRUER PASIENTSIKKERHETEN: Ifølge bekymringsmeldingen oppstår det omtrent daglige situasjoner der pasienter ikke får den behandling, observasjon eller oppfølging de har krav på med hjemmel i lovverket.  Foto: Helse Stavanger

Etter flere avviks- og bekymringsmeldinger jobbes det nå på spreng for å få ordnet opp i Akuttmottaket ved Stavanger universitetssykehus.

18. februar i år sendte alle vakthavende avdelingssykepleiere ved Akuttmottaket ved Stavanger universitetssykehus (SUS) en bekymringsmelding til sin sjef med kopi til blant annet Fylkesmannen i Rogaland, og Arbeidstilsynet.

Svikt over hele linja

I bekymringsmeldingen pekes det på flere områder hvor det svikter. Her er noen oppsummert: Uforsvarlig bemanning, huller i årsturnus, ansatte som slutter, underbemanning, manglende plan for høy aktivitet (PHA), manglende fagutvikling, manglende dobbeltkontroll av medikamenter, liggetid på over 10 timer, samtidighetskonflikter og suicidale pasienter som stikker av, for å nevne noe. (se utvidet sammendrag av bekymringsmeldingen nederst i saken)

– Dette er ikke den første bekymringsmelding som er sendt fra Akuttmottaket. I begynnelsen av februar sendte NSF tillitsvalgte en liknende bekymringsmelding til Fylkesmannen, sier NSFs fylkesleder i Rogaland, Nina Horpestad.

Åtte millioner for å ordne opp

21. februar var det styremøte ved SUS. 

– Styret bestemte å omdisponere inntil åtte millioner kroner for sette inn tiltak ved akuttmottaket, sier Horpestad.

– Er det nok til å berolige deg?

– Vel, dette er ikke friske midler. De åtte millionene må tas fra et annet sted, så det vil gå ut over noen andre. Konsekvensen kan bli at man nå bare flytter rundt på utfordringene.

Årsaken er at SUS har strenge resultatkrav for at de skal kunne sette av nok midler til at de kan bygge nytt sykehus.

– Resultatkravet for 2019 er å gå 90 millioner i pluss, sier Horpestad.

– Ønsker dere at Fylkesmannen oppretter tilsynssak?

– Vi sender ikke bekymringsmeldinger uten et sterkt ønske om tilsyn, sier Horpestad og legger til:

– Vi er positive til at arbeidsgiver har omdisponert og ser frem til å gå i dialog for å komme opp med gode og konstruktive løsninger i arbeidsgruppen.

Mange psykiatriske/suicidale pasienter med behov for fastvakt, får ikke dette fordi vi ikke har personell nok til det. Utallige ganger resulterer det i at de stikker av fra Akuttmottaket, og utgjør da en fare for seg selv og eventuelt andre. (Utdrag fra bekymringsmelding)

Unødvendig med tilsyn

Fylkeslege og avdelingsdirektør for helse-, sosial- og barnevernsavdelinga i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, er godt informert om situasjonen ved akuttmottaket ved SUS.

– Kommer dere til å opprette tilsyn?

– Poenget med å opprette et tilsyn er å avdekke områder med fare for svikt. Innholdet i bekymringsmeldingen fra de vakthavende sykepleierne har allerede gjort det, sier Dahle-Melhus.

På den bakgrunn mener hun det ikke er hensiktsmessig at gjennomføre et stedlig tilsyn.

– Målet nå er å finne løsninger, sier hun.

Fylkeslegen var også til stede ved styremøtet på SUS 21. februar.

– Ble du beroliget?

– Jeg fikk inntrykk av at administrerende direktør tok bekymringsmeldingen på alvor. De har opprettet et utvalg som skal komme med konkrete tiltak for å løse bemanningssituasjonen ved Akuttmottaket, sier hun.

Fylkeslegen lover imidlertid at de vil følge med på prosessen og har bedt om å bli orientert om fremdriften.

I 2018 ble det gått 16 000 timer overtid/merarbeid i Akuttmottaket. Dette tilsvarer 9,6 fulle stillinger/Årsverk av rundt 100 årsverk totalt. (Utdrag fra bekymringsmelding)

Møte i arbeidsgruppa

Første møte i gruppa som skal se hvordan millionene skal brukes, ble avholdt 22. februar. NSFs foretakstillitsvalgte, Aud Hølland Riise, deltok.

– Vi har akkurat avsluttet første møte, og skal ha et nytt møte klokka 14.00, sier Riise.

– Kom dere frem til konkrete tiltak?

– Nei. Dette første møte handlet om å lage en arbeidsplan og bli enige om hvordan vi skal jobbe for å komme frem til de beste tiltakene, sier hun.

I det neste møtet skal de forhåpentligvis bli enige om hvem som skal delta i de forskjellige arbeidsgruppene.

– Jeg tror ikke vi kommer frem til konkrete tiltak før helgen, sier Riise.

– Er du optimistisk til at dere klarer å finne tiltak som vil ordne opp i problemene i Akuttmottaket?

– På sikt tror jeg vi vil klare å ordne opp, men det er ikke gjort på null – komma- null, sier hun.

Les også:

Haukeland øker bemanningen etter dødsfall på akuttmottaket

Karen-Anne Stordalen, varaforetakstillitsvalgt
LÅ ALENE: Pasienten hadde i 44 minutter forsøkt å utløse alarmen for å få hjelp, uten at noen kom til, viser gjennomgangen fra fylkeslegen. Karen-Anne Stordalen forhandler om bedre forhold, det vil blant annet si flere sykepleierstillinger. Foto: Ørjan Deisz/Bergens Tidende

Sykepleierne på akuttmottaket ved Haukeland universitetssjukehus hadde i forkant varslet om underbemanning 134 ganger før denne hendelsen.

Haukeland universitetssjukehus øker nattbemanningen etter at en mannlig pasient ble funnet død på akuttmottaket 15. oktober i 2018, halvannen time etter at han utløste alarm.

Før dette skjedde, hadde sykepleierne på mottaket varslet om underbemanning 134 ganger.

Uenige om antall sykepleiere

– Vi er ikke ferdig å forhandle ennå, sier Karen-Anne Stordalen, varaforetakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Sykepleien.

– Vi er i forhandlinger om flere sykepleiere på vakt, sier hun.

11. februar bør turnusene være ferdig for de ansatte, opplyser Stordalen.

Vil ha flere senger

Det er mer enn flere stillinger som skal på plass:

– Det må til en bedre flyt, og et bedre samarbeid med postene som skal ta imot pasientene fra akuttmottaket. Vi mener også at antallet senger må økes på disse postene. Det mener også legene, sier Karen-Anne Stordalen i en pause i forhandlingene.

Les ogsåHun skal forhandle om flere sykepleierstillinger på akuttmottaket der pasient døde alene

Omprioriterte 20 millioner kroner

Sykehuset forteller  NRK  at de skal øke nattbemanningen fra tre til fem leger, i tillegg til at flere sykepleiere skal ansettes. Det er omprioritert 20 millioner kroner i neste års budsjett, nettopp for å øke bemanningen.

– Vi skal få flere folk på plass, bedre rutiner for hvordan vi jobber og bedre flyt i arbeidet på sykehuset, sier viseadministrerende direktør Clara Gjesdal.

Sykehuset må innen 15. februar levere en handlingsplan for å bedre forholdene på akuttmottaket. Planen ble drøftet på et styremøte denne uken.

Forsøkte å utløse alarmen

Det var 43-årige Daniel Nicolai Guldberg som døde på akuttmottaket. Han ble i fjor henvist til undersøkelse som følge av sterke brystsmerter. Deretter ble han innlagt på et rom alene. Gjennomgangen fra fylkeslegen viser at han i 44 minutter forsøkte å utløse alarmen på rommet for å få hjelp, uten at noen kom til.

20 minutter etter at alarmen stanset, ble 43-åringen funnet død på gulvet. Det var da gått minst halvannen time siden sist noen så til ham. Obduksjonen viste tegn på akutt hjertesvikt.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.