fbpx Fem tips til hvordan du får kontroll under sykepleierstudiene Hopp til hovedinnhold

Fem tips til hvordan du får kontroll under sykepleierstudiene

Nils Christian Tvedt Karlsen
ANATOMIEKSTREMISTEN: – Å få lov å studere menneskekropp er jo en fest i seg selv, sier Nils Christian Tvedt Karlsen.  Foto: Natasha Busel/SykepleiePluss

Ny sykepleierstudent? Her er Nils Christians Tvedt Karlsens beste studietips til hvordan du kan «kick ass» fra dag én på sykepleiestudiet.

SykepleiePluss er blitt et kjærkomment hjelpemiddel for mange sykepleierstudenter som strever med sykepleiepensum. Sykepleien har spurt lege, foreleser og selvutnevnt «anatomiekstremist», Nils Christian Tvedt Karlsen, om på nytt å røpe sine beste studietips.

– Dette spørsmålet gir meg samme boblende engasjement som han astrofysikeren, Knut Jørgen Røed Ødegaard, når han blir spurt om å kommentere solformørkelser og asteroider. Å få lov å studere menneskekropp er jo en fest i seg selv, men jeg skal prøve å begrense meg til fem tips, og ikke bli alt for fjollete av anatomiglede, sier Karlsen.

1) Lag en kollokviegruppe

– I fadderuka finner du menneskene som vil kunne glede, motivere og hjelpe deg gjennom lange studiedager i novembermørket. Kollokviegrupper er helt essensielt for å klare å holde både arbeidsinnsats og trivsel høy over tid, sier Karlsen.

Han er overbevist om at de studentene som tar vare på hverandre og hjelper hverandre, gjør det best til slutt.

2) Jobb hardt og hvil godt

– Den viktigste suksessfaktoren av alle er egen arbeidsinnsats! Arbeidsmoralen har man også 100 prosent kontroll over selv, i motsetning til mange andre faktorer som spiller inn på læringsprosessen. Og det er minst like viktig å kople helt av når man tar fri, sier Karlsen og legger til:

– Skal du få større biceps må du gjøre mange og helst strukturerte repetisjoner. I tillegg må du restituere. Det er akkurat samme prinsipp som gjelder når hjernen skal trenes opp til å lagre ny kunnskap.

3) Start med eksamensoppgaver første uke

Karlsen sier at noe av det første han ville gjort, var å lese gjennom alle tidligere  nasjonale eksamener første uka etter fadderuka. Ifølge legen ser du hvor lista ligger og får godt overblikk over pensum.

– Dette stimulerer også til det vi kaller «lurelæring». Det er godt dokumentert at en hjerne som lurer og stiller spørsmål før den finner svaret husker best, sier han.

4) Lag en leseplan

Karlsen mener studenter som starter tidlig og jobber jevnt gjennom semesteret, får en mer behagelig og morsom reise gjennom menneskekroppen.

– De som starter sent, får ikke nødvendigvis den deilige mestringsfølelsen når alle brikkene i puslespillet kommer på plass til slutt, og man endelig forstår hvordan kroppens organer virker sammen som helhet, sier han.

– Kollokviegrupper som ansvarliggjør og hjelper hverandre med en felles konkret leseplan, avmerket i kalenderen, er de jeg tror vil gjøre det aller best.

5) Ikke mist nattesøvnen på grunn av eksamen

Litt nervøsitet og tidspress fungere glimrende som motivasjon, mener legen.

– Riktig tenningsnivå er viktig for all prestasjon. Personlig er jeg alltid veldig nervøs rett før jeg skal forelese, og den dagen jeg ikke blir det lengre, tror jeg det er på tide å gi seg.

– Sammenliknet med global oppvarming, krig eller alvorlig sykdom er eksamen en fin og positiv ting. Vi gjør jo dette for at våre fremtidige pasienter skal være trygge på at de får den kvaliteten de forventer i møte med helsevesenet. Dine fremtidige pasienter stiller nok generelt enda høyere krav enn sensor i anatomi og fysiologi.

For en spennende og deilig reise gjennom menneskekroppen de nye studentene har i vente.

Nils Christian Tvedt Karlsen

Anatomi stresser mest

– Vår erfaring fra SykepleiePluss, er at stressnivået er høyest ved de studiestedene som setter av minst tid til anatomi og fysiologi i timeplanene.

Han er derfor glad for at den nye forskriften om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanningen ( RETHOS) presiserer viktigheten av kunnskap i anatomi og fysiologi.

– Lynkurs i menneskekropp på åtte uker er forhåpentligvis i ferd med å høre fortiden til. Vi vet at NSF Student følger operasjonaliseringen av den nye retningslinjen ved studiestedene tett, sier han.

Kommer svensker og dansker til å innføre læringsmål?

Siste utgave av læringsmålene i anatomi og fysiologi ( Nasjonal læringsutbyttebeskrivelse, LUB) har ifølge Karlsen blitt utrolig bra, både faglig og språklig.

– Jeg mener læringsutbyttebeskrivelsen er det viktigste strukturelle enkelttiltaket på flere tiår som objektivt hever og tydeliggjør grunnkompetansen til nyutdannede norske sykepleiere, sier Karlsen.

Han sier han blir overrasket om ikke våre naboland implementerer samme standard i løpet av få år.

Spennende menneskekropp

Karlsen vil gjerne benytte anledningen til å gratulere alle sykepleierstudenter som er så heldige at de får studere menneskekropp.

– Det finnes ikke noe mer spennende. I vårt fagfelt får vi teste og anvende all kunnskap om menneskekropp nesten kontinuerlig i praksis, og man lærer noe nytt hver dag på jobb. Det kunnskapsgrunnlaget man tar med seg fra studiet, kan både endre og redde liv allerede fra første dag på jobb som sykepleier, sier Karlsen og legger til:

– For en spennende og deilig reise gjennom menneskekroppen de nye studentene har i vente.

Test deg selv

Her kan du teste dine kunnskaper i medikamentregningseksamener fra forskjellige sykepleierutdanninger.

Her finner du fjoråret nasjonale anatomieksamen med fasit. Test hvordan det står til med dine kunnskaper.

Les også:

Sjekk hvilken sykepleier­utdanning som er vanskeligst å komme inn på

Iselin Nybø
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommenterte tallene som ble lagt frem på gårsdagens pressekonferanse. Hun er fornøyd med at det er opprettet 225 nye studieplasser ved sykepleierutdanningene. Foto: Kari Anne Dolonen

Er det Tromsø, Oslo, Bergen eller kanskje Førde? Her er oversikten over hvor mange konkurransepoeng du minst må ha for å komme inn på de forskjellige sykepleierutdanningene.

I går, 23. juli, kom tallene for det ordinære opptaket ved landets universiteter og høyskoler. De 99 219 personene som har fått tilbud om studieplass, har frist til og med i dag til å takke ja til studieplassen. Svarer man ikke innen fristen, blir det betraktet som et nei-svar.

Høyest poengkrav i Tromsø

Søkere som ønsker å utdanne seg til sykepleier ved Universitetet i Tromsø, må ha 58,1 konkurransepoeng for å komme inn. Det betyr at det er her det er vanskeligst å komme inn. Ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo må man ha 53,6 konkurransepoeng for å komme inn, og ved NTNU i Trondheim kreves det minimum 53,2 konkurransepoeng for å komme inn på sykepleierstudiet.

De tre studiestedene det er lettest å komme inn på, finner vi i Hammerfest, Førde og Mo i Rana.

I tabellen under kan du selv sjekke hvilke poengkrav søkere må ha, for å komme inn på de ulike sykepleierutdanningene etter årets hovedopptak. (Teksten fortsetter under tabellen.)

Må ha 3 i norsk og matematikk

For første gang er det et krav at søkere til sykepleierutdanningen må ha minimum karakteren 3 i matematikk og norsk. Kravet har fått skylden for at sykepleierutdanningene har hatt 18 prosent færre søkere i år sammenliknet med i fjor.

Tanken er at flere av dem som kommer inn på studiet, vil fullføre.

– Ifølge SSB blir det behov for flere gåstoler enn barnevogner i fremtiden. Behovet for sykepleiere bare øker, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø på gårsdagens pressekonferanse.

I år er det planlagt 225 flere studieplasser ved sykepleierutdanningene.

– I årene som kommer, er det et stort behov for personer med helsefaglige utdanninger, så dette er veldig positivt, sier Nybø.

LES: Drømmen er å bli jordmor

70 prosent overbooking

Ifølge tallene fra Samordna opptak har 7255 søkere fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene. Høyskolene har planlagt 4941 studieplasser for sykepleierstudenter. Det betyr at det er gitt studieplass til rundt 2300 flere søkere enn det er studieplasser til. Sykepleierutdanningene har med andre ord overbooket med litt under 47 prosent.

Seniorrådgiver Geir Sverre Andersen i Samordna opptak sier til Sykepleien at det er studiestedene som selv bestemmer hvor mange tilbud de sender ut.

– Det tar nok utgangspunkt i tidligere års erfaring. Noen skoler har mange søkere som ikke har sykepleie som førsteønske, og disse takker ofte nei til tilbudet om studieplass. De vil heller vente og se om de får sitt førstevalg innvilget, forklarer Andersen.

I 2018 svarte om lag 66 prosent av søkerne ja til det tilbudet de hadde fått om studieplass. 57 prosent ble til slutt registrert som møtt. I år er det planlagt 58 741 studieplasser. Det er en overbooking på nesten 70 prosent.

LES:  Samordna opptak: 7255 har fått tilbud om plass på sykepleierutdanning

Viktige datoer

  • 24. juli: Frist for å svare på hovedopptaket. Svarer du ikke på tilbud eller venteliste, mister du tilbud og plass på venteliste.
  • 29. juli: Suppleringsopptak. Har du takket ja til å stå på venteliste? Søkere som har fått nytt tilbud, eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovedopptaket, får nytt svar.
  • Cirka 7. august: Etterfyllingsopptak. Står du fremdeles på venteliste? Til noen studier kan lærestedene etterfylle studieplasser fra 7. august og utover.