fbpx Kvinne smittet av kjøttetende bakterie etter bading i Asker Hopp til hovedinnhold

Kvinne smittet av kjøttetende bakterie etter bading i Asker

Bildet viser en ung gutt som hopper ut i et vann

En kvinne ble innlagt på sykehus med vibrioinfeksjon etter å ha badet i Asker i juni.

Kvinnen hadde badet i Middagsbukta i Asker da det var varmt i vannet i slutten av juni, melder  NRK.

Formerer seg

Vibriobakterien formerer seg når temperaturen i vannet er over 20 grader over en periode. Kommuneoverlege Meera Grepp i Asker sier sykdommen særlig kan gi infeksjoner hos eldre eller personer med nedsatt immunforsvar.

Personer som er utsatt bør dekke åpne sår før de bader, og hvis man får sår bør man følge nøye med og kontakte lege ved tegn til infeksjon.

I fjor var det flere personer som ble syke etter smitte i indre Oslofjord. Kommunen understreker at bakterien ikke har sammenheng med kloakkforurensning.

Kommunens råd

På Asker kommunes hjemmeside gis følgende råd:

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse