fbpx Utbrudd av superresistent bakterie i Toscana Hopp til hovedinnhold

Utbrudd av superresistent bakterie i Toscana

Bildet viser gatemiljø i Toscana.
YNDET TURISTMÅL: Toscana er målet for mange turister. Nå har regionen en uønsket gjest: Den resistente bakterien klebsiella pneumoniae. Foto: Juan Jimenez/Mostphotos

EU vil ha krisetiltak.

Siden november 2018 er det registrert 350 tilfeller av klebsiella pneumoniae ved sju sykehus i Toscana. 50 av pasientene hadde alvorlige infeksjoner, ifølge Folkehelseinstituttet. Bakterien er resistent mot nesten alle typer antibiotika.

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, sier ifølge  Forskning.no at bakterien er potensielt livstruende.

Bakterien har et bestemt gen som heter NDM-1. Genet gir resistens mot karbapener, som er den siste gruppen av virkelig gode antibiotika.

Påminner om dårlig smittevern

Klebsiella pneumoniae ble første gang påvist i Sverige i 2008, hos en pasient som var operert i India. NDM står for New Delhi Metallo beta-lactamase.

Bakterien spredde seg raskt til andre land, og det har vært utbrudd særlig i Hellas og på Balkan.

Bakterien kan gi sårinfeksjon, urinveisinfeksjon, sepsis og en sjelden, men alvorlig form for lungebetennelse.

Siden 2010 er den sett sporadisk i Toscana. Ifølge Olsvik har de fleste tilfellene vært hos pasienter som har vært på sykehus i India og på Balkan. Men nå blir mennesker i Italia i større grad smittet på sykehus. Han sier det er en alvorlig påminner om dårlig smittevern.

– Vi har hatt noen infeksjoner med liknende bakterier i Norge også, sier han ifølge Forskning.no.

– Men pasientene er enten blitt friske eller er under smittekontroll.

EU: Vurder tiltak!

Ifølge en rapport fra EU medfører utbrudd som dette risiko for smitte over landegrensene og videre spredning til andre land i EU og EØS, særlig siden Toscana er et populært turistmål.

EU ber sykehus i EU og EØS-området vurdere å registrere utenlandsreiser og tidligere sykehusopphold hos alle pasienter som legges inn i sykehus. Samt å vurdere å legge pasienter som har vært innlagt på sykehus der det de siste tolv måneder er påvist klebsiella pneumoniae, i isolat. De blir også bedt om å vurdere å teste alle pasienter som kommer fra andre land.

EU ser situasjonen som så alvorlig at nasjonale myndigheter blir bedt om å bruke EUs regelverk for krisehåndtering.

I samsvar med norske råd

Folkehelseinstituttet i Norge melder at rådene er i tråd med anbefalinger de allerede har gitt til norske helseinstitusjoner.

− Vi minner om viktigheten av å spørre alle pasienter ved innleggelse på sykehus om de siste tolv måneder har vært i kontakt med helsetjenesten i utlandet. I så fall bør pasientene bli prøvetatt for resistente bakterier, sier sykepleier og forsker Petter Elstrøm på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette inkluderer meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), vankomycinresistente enterokokker (VRE) og gramnegative bakterier med utvidet resistens mot betalaktamer, cefalosporiner og/eller karbapener (ESBL/KPB). I sykehus holdes pasientene isolert til prøvesvar foreligger.

Vil ha slutt på fri bevegelse

Ifølge Forskning.no mener Ørjan Olsvik at andre land har mye å lære av nordiske land, som i mange år har screenet helsepersonell og pasienter som kommer fra land utenfor Norden for MRSA. Her er det heller ikke tillatt med nær pasientkontakt for helsepersonell som er bærere av multiresistente bakterier.

Som smitteekspert har Olsvik et overordnet råd.

– Det må bli slutt på fri bevegelse av pasienter mellom helseinstitusjoner i europeiske land om vi skal ha håp om å få kontroll over infeksjoner med bakterier som er blitt multiresistente.

Advarer ikke mot å reise til Toscana

Norske smittevernmyndigheter vil ikke fraråde reise til Italia eller andre land med høy forekomst av resistente bakterier. Ifølge dem er risikoen for smitte størst hvis man blir lagt inn på sykehus.

En generell anbefaling er å sørge for god kjøkkenhygiene og god håndhygiene.

Folkehelseinstituttet har reiseråd på sine nettsider. Ett råd er å unngå helsebehandling i utlandet, dersom behandlingen kan fås i Norge.

Les også denne saken om at uvettig bruk av antibiotika truer hele den moderne medisinen: Mirakelets tid er nesten forbi

Flere kommer hjem fra utlandet med resistente bakterier

Bildet viser en sykepleier som står i en sluse inn til et isolat og tar på seg gul smittefrakk.
MER RESISTENT SMITTE: Flere enn tidligere kommer hjem fra utlandet med MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker). Både de som har infeksjon med MRSA, og de som er bærere, isoleres om de må på sykehus. Arkivfoto: Erik M. Sundt

– Det kan få store konsekvenser for helsetjenesten, sier Petter Elstrøm i Folkehelseinstituttet.

2 500 tilfeller av MRSA-smitte fra utlandet ble registrert i 2016. Det er 14 prosent flere enn året før. Tallene er fra en rapport Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) snart publiserer. NRK omtalte tallene onsdag.

Lengre liggetid og forsinket behandling

– Vi er bekymret for utviklingen, sier sykepleier og forsker Petter Elstrøm i Folkehelseinstituttet til Sykepleien.

– Mer resistente bakterier medfører økt risiko for død hos pasientene og økt ressursbruk for helsevesenet og samfunnet.

Elstrøm har vært med å gjøre en studie som viser at pasienter med MRSA-smitte ligger betydelig lengre på sykehus enn pasienter uten MRSA-smitte. Det gjelder både pasienter som har en infeksjon forårsaket av MRSA og pasienter som er bærere av MRSA. Begge typer pasienter blir isolert.

– En infeksjon med MRSA kan ta lengre tid å behandle fordi det kan ta lengre tid å finne et virksomt antibiotikum, sier Elstrøm.

– Men MRSA kan også medføre at undersøkelser og behandling blir forsinket fordi pasientene er isolert. Det er mer komplisert å gjøre for eksempel røntgenundersøkelser eller operasjoner på pasienter i isoleringsregimer.

Isolerte pasienter blir ofte satt opp på undersøkelser og behandling mot slutten av dagen, fordi rengjøring og desinfisering etterpå er omfattende. Dermed er de også mer utsatt for å bli strøket fra programmet ved forsinkelser.

Frykter resistente tarmbakterier

Tallene fra NORM gjelder MRSA. Men Elstrøm sier det er en økning også i resistente tarmbakterier. Han tar ESBLkarba som eksempel.

– Forekomsten av ESBLkarba er lav i Norge, så vi ser ikke dette som en stor byrde ennå, sier Petter Elstrøm.

– Men økningen i denne type resistente bakterier er mer alvorlig, fordi vi har færre muligheter til å behandle infeksjoner av disse bakteriene, og for noen bakterier har vi ikke lenger antibiotika som virker.

ESBLkarba ble i 2012 påvist hos 9 pasienter, mot 51 i 2016.

– De har økt jevnt og fort, og fortsetter utviklingen, kan de bety en større utfordring enn MRSA, sier han.

ESBL er ikke én bestemt type bakterie, men en resistensmekanisme. ESBL står for extended spectrum betalactamas e, på norsk betalaktamaser med utvidet spektrum. Betalaktamaser er enzymer bakterier kan skille ut og som bryter ned antibiotika. ESBL finnes særlig hos klebsiella- og E. coli-bakterier. ESBLkarba er resistent mot alle betalaktamantibiotika, inkludert penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer.

Vaske hender

– Hva kan sykepleiere gjøre?

– Basale smitteverntiltak. Hvis man klarer å følge dem, har det i lengden bedre effekt enn å isolere kjente bærere, sier Elstrøm.

Han sier sykepleiere også bør være oppmerksomme på risikopasienter.

– Vi har kriterier for hvem som skal testes for MRSA, men klarer ikke fange opp alle. Dels fordi kriteriene kan være vanskelige å huske, dels fordi de har gråsoner. Selv om pasientene ikke har vært innlagt på sykehus i utlandet, er MRSA og ESBL blitt så vanlig mange steder at man kan smittes også utenfor sykehus. Å fange opp disse pasientene er viktig, både for å gi dem riktig behandling og for å hindre smitte til andre.

Og Elstrøm sier også sykepleiere kan bidra til fornuftig bruk av antibiotika.

– Årsaken til resistensproblemet er overforbruk av antibiotika. Sykepleiere i alle deler av helsetjenesten kan stille kritiske spørsmål når antibiotika blir forskrevet og passe på at pasienten blir tatt av antibiotika når det ikke lenger er nødvendig. Men vi må ikke bli så ivrige at vi ikke behandler når antibiotika absolutt trengs.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.