Jenter sier ja til HPV-vaksinen

Illustrasjonsfoto av vaksineflasker som det står HPV på.
AVSLUTTET: I slutten av juni ble programmet som har gitt unge kvinner gratis HPV-vaksine de siste to årene avsluttet.

Om lag ni av ti jenter velger å vaksinere seg mot HPV innunder barnevaksineprogrammet. Det kan bidra til å minske forekomsten av livmorhalskreft.

I fjor takket mellom 84,4 og 91,4 prosent av 16 år gamle jenter ja til HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, viser fylkesvis statistikk fraFolkehelseinstituttet. Statistikken viser også at antallet har steget jevnt siden 2013 for hele landet.

Vaksinen, som beskytter mot HPV-viruset og reduserer risikoen for livmorhalskreft, hadde størst oppslutning i Oppland. Der ble 91,4 prosent av 16 år gamle jenter vaksinert i fjor. Den laveste prosentandelen på 84,4 prosent var i Finnmark.

Elisabeth Jakobsen i Kreftregisteret sier til NTB at de er glade for at vaksinasjonsdekningen er høy.

– Vi tror at med fortsatt høy vaksinedekning og et effektivt screeningprogram så skal det være mulig å gjøre livmorhalskreft til en svært sjelden sykdom – både her i Norge og internasjonalt.

Nytt tilbud til gutter

Siden 2009 har vaksinen blitt gitt til alle jenter i sjuendeklasse i to doser. Men for første gang har også gutter fått tilbud om HPV-vaksine innunder barnevaksinasjonsprogrammet det siste skoleåret.

I løpet av det første skolehalvåret har 87 prosent av guttene og 89 prosent av jentene fått første dose, ifølge tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

– HPV er årsak til over 100 tilfeller med kreft hos menn og nærmere 500 hos kvinner hvert år. Takket være at både gutter og jenter får muligheten til å beskytte seg mot HPV-relatert kreft, blir mange av disse tilfellene nå forebygd, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Gratis vaksinasjonsprogram avsluttet

I slutten av juni ble programmet som har gitt unge kvinner gratis HPV-vaksine de siste to årene avsluttet.

Siden 2016 har totalt 200.000 kvinner som er født mellom 1991 og 1996, som ikke har vært omfattet av barnevaksineprogrammet, fått tilbud om vaksinen, som består av tre doser. Foreløpige tall fra SYSVAK viser at over 120 000 har takket ja til tilbudet.

– Det er bra at mange unge kvinner benyttet seg av tilbudet om gratis HPV vaksine. For enda bedre forebygging av livmorhalskreft kunne vi nok likevel ønsket oss at tilbudet om gratis vaksine kunne ha dekket langt flere typer av HPV-viruset enn type 16 og 18, sier overlege og forsker ved Kreftregisteret Mari Nygård til NTB.

Koster opp mot 4.000 kr

Per mai 2019 hadde 83.000 fullført vaksinasjonen, mens nærmere 40.000 manglet en eller to doser. Fullstendige tall på hvor mange som har tatt en eller flere doser av vaksinen, vil først være klar til høsten.

– Dette er noe som vi kommer til å følge nøye med på framover. Vi vil studere ulike grupper av vaksinerte og uvaksinerte i befolkningen og se på utviklingen av både celleforandringer og kreftforekomst, sier Nygård.

Kvinnene som ikke har rukket å fullføre vaksinasjonen innen fristens utgang, må nå betale den selv. Prislappen for de tre dosene ligger på omtrent 4.000 kroner. Greve-Isdahl sier det beste er å fullføre.

– Vi anbefaler tre doser for å få best mulig beskyttelse, sier hun.

Les også:

HPV-vaksinerte har lavere risiko for forstadier til livmorhalskreft

Illustrasjonen viser en mann som kikker ut av vinduet på et nyforelsket par, mens kona sitter i en stol og strikker
IMMUNFORSVARETS HUKOMMELSE: Vaksiner er noe av det mest effektive vi har for å forebygge sykdommer.

Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning om en gitt problemstilling. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert den forebyggende effekten av å ta vaksine mot humant papillomavirus (HPV) sammenliknet med ingen HPV-vaksine (placebo eller annen aktiv vaksine, som mot hepatitt).

Her har vi omtalt: 1) resultater for unge kvinner som var negative for høyrisiko-HPV-typer før vaksinasjonen startet, og 2) resultater for unge kvinner uavhengig av om de var positive eller negative for HPV-viruset før vaksinasjonen startet.

De som deltok i HPV-vaksinegruppen, fikk minst én dose. For å få full beskyttelse mot HPV-relatert sykdom kreves to eller tre doser avhengig av alderen til den vaksinerte.

Unge kvinner som var negative for høyrisiko-HPV-typer før vaksinasjonen startet

Resultatene viser at HPV-vaksine til jenter og unge kvinner

  • fører til at færre mellom 15 og 26 år får forstadier til livmorhalskreft som skyldes forandringer i plateepitelceller (stor tillit til resultatet)
  • trolig fører til at færre mellom