Lønnsoppgjøret 2019: Brudd mellom NSF og NHO Service og Handel

Eli Gunhild By intervjues
NY STREIK? I fjor høst streiket sykepleierne for bedre lønn og arbeidsvilkår i NHO. Arbeidsgiverforeningen svarte med varsel om lockout og lønnsoppgjøret havnet derfor på Rikslønnsnemndas bord.

– Vi må erkjenne at partene står langt fra hverandre, men det er et mål å komme til enighet gjennom mekling, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Det er brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO Service og Handel om mellomoppgjøret 2019 for Pleie- og omsorgsoverenskomsten.

– Vi må erkjenne at partene står langt fra hverandre, men det er et mål å komme til enighet gjennom mekling, sier forbundsleder Eli Gunhild By i en pressemelding.

Mekling etter ferien

Nå varsler NSF Riksmekleren om bruddet, og arbeidsgiver om plassoppsigelse.

I kommuner og helseforetak tjener ingen sykepleiere som har ti års ansiennitet eller mer, mindre enn 500 000 kroner.

– Vi kan ikke godta at bedriftene i NHO Service og Handel skal ha mulighet til å lønne sykepleierne langt under dette nivået, sier By.

Oppgjøret går nå til mekling. Meklingen vil skje etter sommerferien.

Betent

I fjor høst streiket sykepleierne for bedre lønn og arbeidsvilkår i NHO. Arbeidsgiverforeningen svarte med varsel om lockout, og lønnsoppgjøret havnet derfor på Rikslønnsnemndas bord.

Det var en rasende forbundsleder som mottok nemndas avgjørelse. Dersom ikke meklingen fører frem, kan det igjen bli streik blant sykepleierne i NHO.

Rikslønnsnemndas avgjørelse

I tvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel skal følgende gjelde:

  • Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO/Service og Handel gjøres gjeldende fra tidspunktet for Rikslønnsnemndas kjennelse til og med 30. april 2020 med de endringer som følger av Riksmeklerens møtebok 2018–003.
  • Det generelle tillegget på kr 1,30 gjøres gjeldende fra arbeidets gjenopptakelse.
  • Det generelle tillegget gjøres ikke gjeldende for ansatte som har sluttet i tiden før avsigelse av Rikslønnsnemndas kjennelse.
  • Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtid, overenskomstmessige endringer, herunder endringer i lønnsgruppeplasseringer mv. for arbeid utført i tiden før avsigelse av Rikslønnsnemndas avgjørelse.
Les også:

Historisk lønnsoppgjør i KS: – Vi klarte det!

Eli Gunhild By, NSF-leder
GODT JOBBET: Dette resultatet har vi som organisasjon jobbet frem sammen – tillitsvalgte, fylkeskontorer, medlemmer og vi på hovedkontoret har jobbet sammen for å få dette til, sier Eli Gunhild By.

Streiken mellom KS og Unio er avverget. Dermed har sykepleierne fått gjennomslag for et historisk godt lønnsoppgjør. – Vi klarte det! sier en fornøyd forbundsleder.

Unio ble enige med KS under meklingen i kommuneoppgjøret. De 200 sykepleierne som var klare for streik, kunne dermed gå til arbeidet som normalt fredag morgen.

– Vi klarte det, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Historisk

Sykepleierne fikk et historisk godt lønnstilbud av KS i år. Da Utdanningsforbundets stemmer i Unio sørget for at det samlede lønnstilbudet fra KS ble avslått, og mekling ble en realitet, var det mange sykepleiere som stusset.

– Nå er resultatet klart, og sykepleierne får det opprinnelige lønnstilbudet, sier By.

Noen får 53 000 mer i årslønn

Det betyr at KS garanterer sykepleiere med ti års ansiennitet en minsteinntekt på 500 000 kroner. Maksimalt tillegg for en sykepleier og andre høyskolegrupper med ti års ansiennitet kan derfor bli rundt 53 000 kroner. Det er et tillegg på nesten 12 prosent.

– Er du glad nå?

– Ja, det er jeg. Dette viser at KS tar sykepleiermangelen på alvor, og at det nytter å jobbe strategisk. Dette resultatet har vi som organisasjon jobbet frem sammen; tillitsvalgte, fylkeskontorer, medlemmer og vi på hovedkontoret har jobbet hardt for å få dette

Les også: