fbpx Den nasjonale sjefsykepleieren finnes ikke Hopp til hovedinnhold

Den nasjonale sjefsykepleieren finnes ikke

Portrett av Kristin Mehre, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og programeier for Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
DEN FØRSTE: Kristin Mehre fra Helsedirektoratet var den første sykepleieren som representerte norske helsemyndigheter internasjonalt som såkalt Chief Nurse Officer (CNO), før Silje Anine Bell overtok i 2018. Nå leiter Helsedirektoratet etter Bells arvtaker. Foto: Rebecca Havneberg / Helsedirektoratet

Norge fikk en nasjonal sjefsykepleier i 2018, mener NSF. Ifølge myndighetene har akkurat denne rollen aldri eksistert.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har siden 2011 ønsket seg en nasjonal sjefsykepleier, slik enkelte andre land har sine Chief Nurse Officers (CNO).

Det vil si en koordinerende enhet for sykepleietjenesten, som skal sikre en helhetlig og systematisk oppfølging av kvalitet på sykepleien i landet.

Presentert som noe nytt i 2018

NSFs nettsider kunne vi i mai i fjor lese at helsedirektør Bjørn Guldvog hadde utnevnt Silje Anine Bell til nasjonal sjefsykepleier.

– Det er bra at Norge har fått en nasjonal sjefsykepleier som representerer oss internasjonalt, uttalte forbundsleder Eli Gunhild By.

Dette var riktignok ikke den typen nasjonal sjefsykepleier NSF egentlig hadde ønsket seg. By sa videre:

– Det er en økende sykepleiermangel i landet. I tillegg til en sjefsykepleier som representerer oss internasjonalt, bør helsedirektør Guldvog også ha en sjefsykepleier i sin ledergruppe.

Upresist i årsberetningen til NSFs landsmøte

Også i NSFs årsberetning for 2015–2019, som skal legges frem for landsmøtet til høsten, står det at «I 2018 opprettet Helsedirektoratet en formell rolle som nasjonal sjefsykepleier. NSF har arbeidet aktivt for dette …» Og videre: «Rollen er under utvikling i Norge, og NSF følger dette tett, både som pådriver og som samspillspartner».

Dette stemmer ikke helt.

Finner ingen nasjonal sjefsykepleier

Når Sykepleien googler «nasjonal sjefsykepleier» og «Silje Anine Bell», får vi ingen andre treff enn på nettsidene til NSF. Vi ser derimot at Bell står oppført som direktør for avdeling for global helse og dokumentasjon hos Helsedirektoratet.

Hos Helsedirektoratet får vi vite at Silje Anine Bell nylig har sluttet i direktørstillingen, så vi spør om hvem som har overtatt som nasjonal sjefsykepleier. Av svaret skjønner vi at det ikke stemmer helt at Norge har hatt en person med denne tittelen.

Ingen egen stilling

– Norge har ikke en nasjonal sjefsykepleier eller Chief Nurse Officer (CNO) som sådan. Bjørn Guldvog utpekte Silje Anine Bell til å ivareta oppgavene som er knyttet til CNO. Rollen for CNO utgår fra Helsedirektoratet og koordineres der, skriver Erlend Tuseth Aasheim, på e-post.

Han er avdelingsleder for global helse og dokumentasjon hos Helsedirektoratet.

Det samme gjelder også rollen for Chief Medical Officer (CMO) og Chief Dental Officer (CDO). Aasheim understreker at det er Helsedirektoratet som representerer Norge i både CNO-, CMO- og CDO-sammenheng, oppgavene er ikke egne stillinger.

Kontaktpunkt for EU og WHO

Erlend Tuseth Aasheim opplyser at oppgavene til den som representerer Norge i CNO-sammenheng, er å være norsk kontaktpunkt for EU og WHO i spørsmål som berører sykepleieres og jordmødres yrkesutøvelse. Dette er knyttet til CNO-møter, som avholdes to ganger per år, og WHO-møter, som arrangeres annethvert år for sykepleiere.

– Det er verdt å merke seg at det ikke finnes noen nasjonal funksjon i Norge for oppgavene knyttet til CNO, legger han til.

– Hvem vil overta CNO-rollen etter Bell?

– Det er ikke klart, skriver Aasheim.

Har hatt CNO-representanter tidligere også

Silje Anine Bell er heller ikke den første personen som har representert norske helsemyndigheter i utlandet i CNO-rollen, slik man får inntrykk av gjennom NSFs årsberetning.

– Jeg var den første med sykepleierbakgrunn som hadde denne rollen. Etter at jeg gikk ut av den, tok Silje Anine Bell over i 2018, sier Kristin Mehre, avdelingsdirektør ved avdeling for velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet.

Også sykepleier og Ap-politiker Bente Skulstad opplyser at hun var CNO ved noen anledninger internasjonalt mens hun var avdelingsdirektør for avdeling for utdanning og personell ved Helsedirektoratet.

– Jeg husker ikke dato, men det var rundt 2015, skriver hun på e-post til Sykepleien.

– Ingen offentlig utnevnelse

Bjørn Guldvog ble utnevnt til helsedirektør i 2012. Han fikk fornyet åremålet i 2018 til nye seks år.

– Det nye jeg gjorde da jeg tok over som helsedirektør, var å la den som skulle representere som CNO være en person med sykepleierbakgrunn. Jeg antar det var rundt 2012 at Kristin Mehre som den første sykepleieren fikk denne oppgaven, sier han.

– Så du utnevnte ingen formelt?

– Nei, det var ingen offentlig utnevnelse, verken av Mehre eller Bell. Men jeg ba dem representere norske helsemyndigheter i internasjonale fora hvor CNO er representert, siden Helsedirektoratet har denne oppgaven i Norge. Foraene i WHO og EU er viktige å være representert i.

Les også: Blir den neste helsedirektøren en sykepleier?

God dialog med NSF

– Jeg har hatt gode dialoger med Norsk Sykepleierforbund og lederen Eli Gunhild By. Hun tok opp dette med at sykepleiere bør inn i arenaer hvor helsepolitikken formes, sier Guldvog.

– Men By mente vel nasjonalt også, ikke bare ved å representere internasjonalt?

– Ja, og der har vi altså ingen nasjonal sjefsykepleier i Norge. Men vi har flere sykepleiere ansatt i Helsedirektoratet, også noen som avdelingsledere.

Ulike forståelser

– Det virker som om NSF og Helsedirektoratet ikke er enige om vi har eller ikke har en nasjonal sjefsykepleier?

Vi legger frem vår tvil for NSF-leder Eli Gunhild By.

– Ut ifra det Helsedirektoratet sier, kan det virke som om vi har litt ulik oppfatning av det. Det vi forholder oss til, er at Bjørn Guldvog i 2018 utpekte Silje Anine Bell til sjefsykepleier der hun skulle representere Norge i ulike internasjonale sammenhenger. På LinkedIn-profilen hennes står det også at hun er Governmental Chief Nursing Officer fra april 2018. Når hun nå slutter i stillingen forventer vi at det blir utpekt en ny, kommenterer By.

– Vi er nå i ferd med å gi disse oppgavene til en ny person, bekrefter Aasheim hos Helsedirektoratet.

2020 blir det internasjonale sykepleier- og jordmoråret

Karen Bjøro
194 LAND ENIGE: Vedtaket gir verdens sykepleiere og jordmødre en sjelden anledning til å skinne over hele verden, sier Karen Bjøro, nestleder i NSF. Foto: , Kristin Henriksen

 – Stemningen var elektrisk, sier nestleder i NSF, Karen Bjøro. Hun var til stede da WHO nylig vedtok at 2020 blir det internasjonale sykepleier- og jordmoråret.

I oktober i fjor varslet generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Dr. Tedros, at 2020 skulle blir året for sykepleiere og jordmødre verden over.

Men det formelle vedtaket ble først gjort på møtet til Verdens helseforsamling (vedtaksorganet til WHO) den 24. mai i år. Der var også nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Karen Bjøro.

– Det var en helt elektrisk stemning i sykepleierdelegasjonen til den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN da beslutningen ble tatt, sier hun.

2020 er også 200-årsjubileet til Florence Nightingale.

20 millioner begeistrede sykepleiere

– 20 millioner sykepleiere over hele verden vil begeistres over å se yrket deres bli anerkjent på denne måten, sa presidenten i ICN, Annette Kennedy, da vedtaket var gjort.

ICN har jobbet hardt for å få dette til, og NSF har fulgt med på arbeidet hele veien. Bjøro er fornøyd med resultatet.

– Vedtaket betyr at samtlige 194 medlemsstater i Verdens helseorganisasjon står bak denne beslutningen. Dette gir verdens sykepleiere og jordmødre en sjelden anledning til å skinne over hele verden, sier hun.

Rapport om tilstanden til sykepleierne

– Hvordan vil sykepleiere og jordmødre i Norge merke dette året?

– Vi vil markere året på NSF-kongressen i september og gjennom flere markeringer hele året. Helsedirektoratet har for lengst startet arbeidet med å fremskaffe opplysninger om norske sykepleiere som skal inngå i den store første rapporten om tilstanden til verdens sykepleiere. Rapporten skal offentliggjøres på Verdens helsedag den 7. april.

– En sjelden mulighet

NSF deltar også i den internasjonale Nursing Now-kampanjen.

Det er en treårig kampanje som startet i februar 2018 for å forbedre den globale helsen ved å løfte profilen og statusen til sykepleiere over hele verden.

– Man kan se The international Year of the Nurse and Midwife som en del av kampanjen, sier Karen Bjøro.

Lord Nigel Crisp, en av styrelederne for Nursing Now-kampanjen, kommenterer WHOs vedtak om 2020 på organisasjonens nettsider:

– Dette er en sjelden mulighet hvor myndighetene virkelig kan vise sykepleiere og jordmødre hvor mye de er verdt. Ikke bare med tomme ord, men med effektive og bestemte tiltak for å gi oss de menneskelige og fysiske ressursene som kreves for å få gjort jobben.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.