fbpx 2020 blir det internasjonale sykepleier- og jordmoråret Hopp til hovedinnhold

2020 blir det internasjonale sykepleier- og jordmoråret

Karen Bjøro
194 LAND ENIGE: Vedtaket gir verdens sykepleiere og jordmødre en sjelden anledning til å skinne over hele verden, sier Karen Bjøro, nestleder i NSF. Foto: , Kristin Henriksen

 – Stemningen var elektrisk, sier nestleder i NSF, Karen Bjøro. Hun var til stede da WHO nylig vedtok at 2020 blir det internasjonale sykepleier- og jordmoråret.

I oktober i fjor varslet generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Dr. Tedros, at 2020 skulle blir året for sykepleiere og jordmødre verden over.

Men det formelle vedtaket ble først gjort på møtet til Verdens helseforsamling (vedtaksorganet til WHO) den 24. mai i år. Der var også nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Karen Bjøro.

– Det var en helt elektrisk stemning i sykepleierdelegasjonen til den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN da beslutningen ble tatt, sier hun.

2020 er også 200-årsjubileet til Florence Nightingale.

20 millioner begeistrede sykepleiere

– 20 millioner sykepleiere over hele verden vil begeistres over å se yrket deres bli anerkjent på denne måten, sa presidenten i ICN, Annette Kennedy, da vedtaket var gjort.

ICN har jobbet hardt for å få dette til, og NSF har fulgt med på arbeidet hele veien. Bjøro er fornøyd med resultatet.

– Vedtaket betyr at samtlige 194 medlemsstater i Verdens helseorganisasjon står bak denne beslutningen. Dette gir verdens sykepleiere og jordmødre en sjelden anledning til å skinne over hele verden, sier hun.

Rapport om tilstanden til sykepleierne

– Hvordan vil sykepleiere og jordmødre i Norge merke dette året?

– Vi vil markere året på NSF-kongressen i september og gjennom flere markeringer hele året. Helsedirektoratet har for lengst startet arbeidet med å fremskaffe opplysninger om norske sykepleiere som skal inngå i den store første rapporten om tilstanden til verdens sykepleiere. Rapporten skal offentliggjøres på Verdens helsedag den 7. april.

– En sjelden mulighet

NSF deltar også i den internasjonale Nursing Now-kampanjen.

Det er en treårig kampanje som startet i februar 2018 for å forbedre den globale helsen ved å løfte profilen og statusen til sykepleiere over hele verden.

– Man kan se The international Year of the Nurse and Midwife som en del av kampanjen, sier Karen Bjøro.

Lord Nigel Crisp, en av styrelederne for Nursing Now-kampanjen, kommenterer WHOs vedtak om 2020 på organisasjonens nettsider:

– Dette er en sjelden mulighet hvor myndighetene virkelig kan vise sykepleiere og jordmødre hvor mye de er verdt. Ikke bare med tomme ord, men med effektive og bestemte tiltak for å gi oss de menneskelige og fysiske ressursene som kreves for å få gjort jobben.

2020 blir sykepleiens år

Bildet viser WHOs generaldirektør Dr Tedras A Ghebreyesus
SNAKKER OPP SYKEPLEIERNE: Tedros Adhanom Ghebreyesus (til venstre) er WHOs generaldirektør og skryter mye av verdens sykepleiere og jordmødre. Foto: WHO

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon har erklært at 2020 er sykepleiens år.

Ikke bare er det Florence Nightingales 200-årsjubileum i 2020. Da skal også den storstilte Nursing Now-kampanjen avsluttes, og verdens første rapport om sykepleie i alle medlemslandene til Verdens helseorganisasjon (WHO) skal lanseres. Den vil inneholde nøkkeltall rundt sykepleie, blant annet om hvor stor del av arbeidsstokken som er sykepleiere.

I Norge utgjør for eksempel sykepleiere over halvparten av landets helsepersonell.

Signeringsmøte

– Jeg har erfaring fra felten. De fleste jeg har møtt der, har vært sykepleiere. De og jordmødre er førstelinjen. De er som en bro for meg. De spiller en stor rolle. Med mindre du er dum, er det dem du vil jobbe med.

Det sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som bare benytter fornavnet, på møtet 4. oktober – der han annonserte at 2020 er sykepleiens år.

bildet viser WHOs film med dr Tedros
FRA MØTET: Fra WHOs twitterkonto og filmen fra møtet hvor Dr. Tedros A. Ghebreyesus annonserer 2020 som sykepleiens år. Foto: Skjermdump

Møtet ble holdt i hovedkvarteret til WHO i Genève i Sveits. Anledningen var at ICN, WHO og Nursing Now-kampanjen skulle signere et felles opprop, et såkalt «memorandum of understanding», der de støtter og fremmer sykepleie.

– Må fylle gapet

– De fortjener anerkjennelse for det viktige arbeidet de gjør, men vi må også fyllet gapet, sa generaldirektøren og siktet til den verdensomspennende økende sykepleiermangelen.

– I Norge mangler vi 6000 sykepleiere, men i verden regner man nå med at det mangler 9 millioner helsepersonell, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Uten sykepleiere og jordmødre i førstelinjen kan ikke universell helsedekning skje, sa WHOs generaldirektør og høstet stor applaus på signeringsmøtet.

«Universal health coverage» er del av FNs bærekraftsmål nummer tre om god helse.

Sykepleierløftet kan koples til Nursing Now

Nursing Now er en treårig kampanje som ble lansert av WHO og International Council of Nursing (ICN) i februar i år, for blant annet å synliggjøre sykepleieres kompetanse og sikre at sykepleiere blir med i politiske beslutningsprosesser. Her kan du lese alle målene til Nursing Now.

I september ble det vedtatt at også de nordiske sykepleierorganisasjonene skulle tilsluttes kampanjen, inkludert NSF.

– Hva innebærer det for NSF?

– Blant annet så kan alle tiltakene i sykepleierløftet koples til Nursing Now-målene. Dette er også en stor anledning for sykepleiere til å synliggjøre seg, sier By.

– Hvordan kommer sykepleiere i Norge til å merke at NSF er med i Nursing Now-kampanjen?

– For eksempel er et av delmålene til kampanjen at 75 prosent av medlemslandene skal ha en nasjonal sjefsykepleier. Norge fikk en nasjonal sjefsykepleier i mai i år, da Silje Anine Bell ble utnevnt av helsedirektør Bjørn Guldvåg. Hun skal representere oss internasjonalt. Denne rollen må styrkes nasjonalt også, fordi vi må ha en plan for å håndtere sykepleiermangelen, sier By.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.