Ferieavvikling: Sykepleievikarer får topplønn i Fredrikstad

Rita Heidi Standal, NSFs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad.
POSITIVT: – Før denne ordningen ble innført jobbet, jeg selv ute i hjemmesykepleien. Jobben holdt på å ta livet av oss om sommeren fordi vi var så få sykepleiere på jobb, sier hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, Rita Standal.

Nyutdannede sykepleiere som tar seg sommerjobb i Fredrikstad og Sarpsborg, får topplønn pluss 50 kroner ekstra i timen. – Vi har god erfaring med tiltaket, sier hovedtillitsvalgt Rita Standal.

Nå sitter kommuner og sykehus i innspurten til årets ferieavvikling. For å tette huller i vaktlistene er det å lokke med høyere lønn i sommermånedene blitt et vanlig virkemiddel.

God erfaring

I Fredrikstad har man tilbudt nyutdannede topplønn for å jobbe i åtte sommeruker.

– Dette har vi drevet med de siste ti årene. Erfaringene er gode, både når det gjelder å få dekket opp huller i turnus, men også når det gjelder rekruttering, sier NSF-hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune Rita Standal.

En nyutdannet sykepleier som jobber full stilling i åtte uker, får ti års ansiennitet og 50 kroner ekstra i timen.

– Dersom nyutdannede skulle begynt på lavest ansiennitetstrinn, ville de fått 29 000 kroner mindre i løpet av de åtte ukene, sier Standal.

– Er tilleggene regnet med i de 29 000 kronene?

– Nei. I dette regnestykket snakker vi om grunnlønna. Det er den vi skal leve av. Sykepleiere som jobber mye kveld og natt, vil få tilleggene på toppen av dette, sier hun.

Også i nabokommunen, Sarpsborg, tlbys nyutdannede topplønn og 50 kroner ekstra i timen.

Les også: Ferieavvikling: Dine rettigheter og plikter

«Murring» blant fast ansatte

Rita Standal er klar over at disse ordningene skaper noe «murring» blant de fast ansatte sykepleierne, som ser at sommervikarene i noen tilfeller tjener bedre enn dem selv.

– De reaksjonen får vi hvert år, sier hun.

Standal har forståelse for at noen reagerer, men mener selv det er et godt tiltak.

– Før denne ordningen ble innført, jobbet jeg selv ute i hjemmesykepleien. Jobben holdt på å ta livet av oss om sommeren, fordi vi var så få sykepleiere på jobb. Etter at kommunen tilbød topplønn for sommervikarer, ble hverdagen for sykepleierne på sommeren bedre. Da kunne vi erfarne ta oss av de mer komplekse oppgavene og sette ut andre oppgaver til de nye. I tillegg har dette tiltaket hatt god effekt på rekrutteringen, sier hun.

Standal forteller at de etter fjorårets ferieavvikling endte opp med seks–sju sykepleiere som tak fast jobb eller vikariater i hjemmesykepleien.

– Når tiltaket gjør at sykepleiere som ellers ikke ville ønske seg jobb ute i kommunene, snuser på mulighetene og ender opp med å bli værende, da er det verdt det, sier hun.

1000 kroner mer per vakt

Men også de fast ansatte har mulighet til å tjene noen kroner ekstra om sommeren.

– I Fredrikstad får sykepleiere 1000 kroner ekstra om de tar en lørdags- eller søndagsvakt. Det er en mulighet mange benytter seg av, sier Standal.

– Har dere dekket opp alle hullene i sommerturnusen?

– Nei. Vi holder på med innspurten. Vi får ikke dekket opp alle vaktene med sommervikarer. Vi er nødt til å leie inn fra vikarbyråer i tillegg, sier hun.

Tidligere har det vært nokså enkelt for østfoldkommunene å leie inn svenske ferievikarer. Den tiden er over.

– Svenskene har måttet tilby sine sykepleiere bedre lønns- og arbeidsbetingelser for å beholde dem. Vi merker godt at det er blitt vanskeligere å få ferievikarer fra Sverige. Også ved Sykehuset Østfold er det blitt vanskeligere å dekket opp huller i sommerturnusen med svenske vikarer, sier hun.

Les også:

Ferieavvikling: Dine rettigheter og plikter

Mann med solhatt som ligger i en hammock
RETT OG PLIKT: Vet du hvilke rettigheter du har når det gjelder ferieavvikling? 

Kan arbeidsgiver bestemme når du skal ta ferie? Hva gjør du om du blir syk? Hva om arbeidsgiver ber deg avbryte ferien og komme tilbake på jobb?

Kenneth Sandmo Grip er foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital i Trondheim.

– Hvordan går det med ferieplanleggingen?

– Vi har ikke full oversikt, men vi hører at flere avdelinger har grei kontroll. Det virker som om planleggingen har gått bedre i år, enn tidligere, sier Grip.

Ferievikarene som glipper

Men selv om det nå kan se ut til at mange avdelinger på St. Olav har fått dekket opp det de trenger av vikarer, kan bildet fort endre seg.

– En del vikarer søker flere sommerjobber. Selv om de har takket ja til oss i utgangspunktet, kan det være de får et annet tilbud som de heller vil takke ja til. Da står vi i manko. Det skjer hvert år, så å fylle hullene i sommerturnusen er et arbeid som pågår helt frem til ferieavviklingen starter, sier Grip.

Skal ha beskjed to måneder før

Ifølge ferieloven har alle arbeidstakere rett til å få vite når de får ferie minst to måneder før den skal avvikles.

– Skjer det på St. Olavs hospital?

– Ja. Vi har årsturnus, så de fleste vet allerede før jul når de skal ha sommerferie, sier Grip.

Arbeidsgiver kan endre på når ansatte skal ha ferie.

– Det