fbpx Kontoransatte tar sommerjobb i klinikken ved UNN Hopp til hovedinnhold

Kontoransatte tar sommerjobb i klinikken ved UNN

TILBAKE: Joakim Sjöbäck jobber til daglig i administrasjonen ved UNN. Men han har også 12–13 års erfaring som intensivsykepleier. I sommer skal han jobbe tre uker på intensivavdeling. Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

Administrativt ansatte ved UNN bytter ut kontor med klinikk i sommermånedene. 

Tidligere ansatte i klinikken får mulighet til å vise gamle talenter i et sommerjobbprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Ved sykehuset kan administrativt ansatte med relevant utdanning melde sin interesse for sommerjobb som sykepleiere, bioingeniører, leger, helsesekretærer eller pasientverter. 

Les også: Ønskeferie ble en suksess ved UNN

Flere interesserte

Joakim Sjöbäck jobber som rådgiver for sykehusdirektøren. I fjor var han med i et prosjektarbeid for å se på alternative måter å løse sommeravviklingen. Der kom ideen om å hente inn administrativt ansatte med helsefaglig bakgrunn til å jobbe i klinikken. 

– Da vi prøvde dette i fjor, var det 3–4 stykker som gikk tilbake til sine helsefaglige jobber for en periode, men i år har rekrutteringen vært bedre og i sommer vil et tjuetalls ansatte jobbe utenfor kontorene sine i den perioden de selv ikke skal avvikle ferie, forteller Sjöbäck til Pingvinavisa, internavisen ved UNN.

Ga mersmak

Joakim Sjöbäck er selv intensivsykepleier med 12–13 års erfaring som spesialsykepleier, og var en av dem som byttet beite i fjor sommer. Han var etter eget sigende kjempenervøs på forhånd, men det ga mersmak:

– Det blir tre uker på intensiv i sommer også. Jeg gleder meg til det, sier han til Sykepleien.

– Hva er det som frister?

– Det var rett og slett kjempeartig å være sykepleier igjen. Grunnen til at jeg tok yrkesvalget i sin tid, var at jeg ville jobbe pasientnært, det er sykehusets kjernevirksomhet. Når man sitter i en posisjon hvor man skal påvirke saker og ting, er det viktig å være oppdatert og vite hvordan ting foregår i praksis. Da ser vi også hva man sliter med i det daglige, sier han.

Han understreker at administrativt ansatte ikke sitter og tvinner tommeltotter i sommermånedene:

– Men det er færre møter, og noen av oss kan tilrettelegge for en slik periode. Dette er frivillig, og det er viktig å planlegge i god tid, så man ikke kommer skeivt ut med den vanlige jobben etterpå. 

Færre møter

Ifølge interninformasjonsavisen foregår jobbyttet slik: De interne sommervikarene avtaler jobbskiftet med sin nærmeste leder. Byttet foregår i den perioden der det vanligvis er mindre møtevirksomhet og lavere aktivitet enn ved normal drift. Alle lønnes av den enheten de normalt jobber på.

– Hadde du det fremdeles «i fingrene»?

– Noe satt i fingrene. Men jeg hiver meg ikke inn i de mest akutte situasjonene, der man må gjøre raske vurderinger. Jeg har respekt for at man må ha trening for å håndtere vanskelige hastesituasjoner. Jeg måtte ha opplæring i noe av utstyret før jeg startet i fjor og går alltid som nummer to. Jeg hjelper til med det jeg kan. Det skal ikke gå ut over pasientsikkerheten, sier Sjöbäck.

Ønskeferie ble en suksess ved UNN

Bildet viser ansatte ved UNN
FORNØYD GJENG: Her er alle tilhengere av den nye ønskeferiemodellen. Nederst fra venstre: Sindre Jota (sykepleier), Mats Berg Aslaksen (sykepleier), Wenche Arctander (seksjonsleder akuttmottaket), Ing-Hege Nilsen (seksjonsleder observasjonsposten), Barbro Hansen (sykepleier). Bak fra venstre: Anita Nilsen (sykepleier), Maria Bjørneby Andreassen (sykepleier), Tobias Ekstrand (sykepleier), Elise Cruickshank (sykepleierstudent). Stående bakerst: Harald André Sandvik (sykepleier). Foto: Jørn Resvoll/UNN

Ønskeferie var trikset som forbedret sommerferieavviklingen for både ansatte, sjefer og budsjetter ved akuttmottaket og observasjonsposten ved UNN.

Begrepet ønsketurnus er velkjent for mange sykepleiere. Men har du hørt om ønskeferie?

Rundt 70 ansatte ved akuttmottaket og observasjonsposten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) prøvde i fjor ut denne måten å organisere ferieavviklinga på. Ordningen fungerte så bra at den gjentas i år.

Tusjer til seg ønskeferien

Ønskeferie går kort fortalt ut på at de ansatte allerede i januar tar en tusj i hånda og markerer på kalenderen når de ønsker ferie den kommende sommeren.

Fristen for å komme med ferieønskene er 1. februar. Noen av de 70 ansatte må forskyve litt i forhold til ønsket.

– Vi må flytte en–to uker hos noen, kanskje åtte stykker eller noe sånt. Da går vi i dialog med de ansatte og tar dem som det er lengst siden har vært flyttet på. Det har gått kjempefint, sier Wenche Arctander, seksjonsleder på akuttmottaket.

Til sammenlikning måtte 32 ferieuker flyttes i 2017, året før de begynte med ønskeferien.

Før: todelt ferie

– Før hadde vi ferie i to bolker, slik at man fikk ferie enten tidlig eller seint innenfor en periode som var fordelt på åtte uker. Men ordningen var lite populær, og det fungerte ikke å ha halve gjengen borte så lenge, sier Arctander.

Todelingen ga lav bemanning over lang tid og førte til stor slitasje på de ansatte som var på jobb. Det førte igjen til at folk ble syke, og avdelingene hadde høye vikarutgifter.

Avdelingsledelsen ved akuttmottaket og observasjonsposten la derfor en plan for en ny organisering av ferien, etter inspirasjon fra nyfødt intensiv.

Nå: utvidet ferieperiode

De utvidet ferieperioden med seks uker, til totalt 14 uker, fra 1. juni til 30. september. De ansatte fikk selv velge når de skulle ha ferie innenfor denne perioden, og så tok Arctander og Nilsen jobben med å sy det hele sammen.

– De ansatte reagerte positivt da vi lanserte planene. Spesielt de som har unger på SFO, som er stengt i juli, sier Nilsen.

– Nå har vi en topp på de tre midterste ukene i juli hvor det kan være litt vanskelig. Men det er bedre enn at halve staben er borte fra sankthans til august, sier Arctander.

Det blir mer jobb på de to seksjonslederne med dette systemet, siden det krever nitid planlegging på detaljnivå, men de mener det er verdt det.

Reduserte sykefraværet over 36 prosent

I perioden juli til september i 2018 gikk sykefraværet ned over en tredel, fra 12 prosent til 7,8 prosent. En reduksjon på 36,6 prosent.

Trivselen steg nemlig merkbart.

– Kjente og erfarne folk gjør at trivselen går opp, sier Nilsen.

Mindre sykefravær ga reduserte lønnskostnader, fordi færre vakter ble forskjøvet, det ble mindre frikjøp av ferie og mindre innleie av vikarer. Lønnskostnadene ble redusert med over 10 prosent, det vil si cirka 1,4 millioner kroner.

– Dette til tross for at antallet konsultasjoner har økt over 17 prosent. Ansatte i avdelingene fortjener all ros, sier begge seksjonslederne.

– Har gjort noe med stemninga

Sindre Jota er en av sykepleierne som er glad for den nye ferieordningen.

– Det har fungert veldig bra. Du får en helt annen frihet til å velge selv når du vil ha ferie, og det har gjort noe med stemninga på jobb. Jeg håper virkelig dette er en modell som blir videreført til neste år, sa han til internavisa Pingvinen i desember i fjor.

Og videreført har den altså blitt.

Suksessen har vært så stor at Wenche Arctander og Ing-Hege Nilsen har blitt invitert til en konferanse om sykefravær i Oslo i juni for å fortelle om erfaringene med ønskeferien.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.