fbpx Pårørende er viktige, men skal ikke erstatte helsepersonell Hopp til hovedinnhold
Helsepolitisk barometer:

Pårørende er viktige, men skal ikke erstatte helsepersonell

Bildet viser en sykepleier i arbeid

Pårørende har en viktig rolle i eldreomsorgen, viser en meningsmåling fra Kantar TNS.

75 prosent av befolkningen over 18 år mener at pårørende har en viktig rolle i eldreomsorgen, men at de ikke skal erstatte fagfolk og nødvendig kompetanse. 

Det kommer frem i markedsanalysebyrået Kantar TNS' helsepolitiske barometer for 2019. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

– Det er positivt. Vi trenger engasjerte pårørende. Og så må vi passe på at vi som fagpersoner tar det reelle fagansvaret. Pårørende er et viktig supplement, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun tror pårørende blir minst like viktige i fremtiden, og at det er viktig å passe på at pårørende får kunnskapen de trenger.

– Men pårørende skal ikke overta for helsepersonell, ikke nå og ikke i fremtiden, understreker By.

De eldre slutter i sterkere grad enn yngre opp om at pårørende er viktige, men at de ikke skal erstatte fagfolk og kompetanse. 83 prosent av de over 60 år mener dette. Flere kvinner enn menn har også denne meningen, henholdsvis 79 og 72 prosent.

Høyrevelgere på linje med Sp og SV

Partipolitisk tilhørighet har noe å si for hvordan man stiller seg til spørsmålet om pårørendes rolle. De som oppgir at de ville stemt Høyre dersom det var kommunevalg i morgen, er i dette spørsmålet på linje med velgerne til Senterpartiet og SV. 80 prosent av Høyre-velgerne, 79 prosent av Senterparti-velgerne og 79 prosent av de som ville stemt SV mener pårørende har en viktig rolle, men at de ikke skal erstatte fagfolk og nødvendig kompetanse.

Få, 12 prosent, legger ansvaret for de eldre fullt og helt på det offentlige helsevesenet og mener at pårørende ikke har noe ansvar. Enda færre, 8 prosent, mener de pårørende må være forberedt på å bidra mer enn de fleste gjør i dag.

Gir medisinsk hjelp

Allerede i dag gjør pårørende medisinske oppgaver. I en undersøkelse utført av Pårørendealliansen i 2017, svarer 33 prosent av de pårørende at de har gitt medisinsk hjelp. Av disse var det en av fire som hadde gitt slik hjelp på grunn av alderdom hos den med hjelpebehov.

Medisinsk hjelp ble i undersøkelsen eksemplifisert som å gi medisiner, ulike målinger, skifte på sår/peg, stomi/kateter og bruk av ulikt medisinsk utstyr. 

Fakta
Helsepolitisk barometer
  • Helsepolitisk barometer er en uavhengig spørreundersøkelse som er utført av Kantar TNS, på oppdrag fra ti organisasjoner, deriblant Norsk Sykepleierforbund.
  • Undersøkelsen har vært utført en gang i året siden 2016.
  • I år har 2090 personer over 18 år fra hele landet besvart undersøkelsen.
  • Kjønn, alder, geografi og utdanning er vektet så man har fått et representativt utvalg.
  • Estimert feilmargin er +/-2,2 prosent i de spørsmålene der hele utvalget er med.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse