Taper inntil 6000 i året på å være NSF-medlem i ambulansen i Østfold

Bildet viser penger
– URETTFERDIG LØNNSFORSKJELL: NSFs foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Østfold, Anita Granli, lover å jobbe med å rette opp lønnsforskjellen som hun karakteriserer som urettferdig.

NSF-sykepleiere med fagbrev som jobber som ambulansearbeidere i Østfold, tjener inntil 6000 kroner mindre i året enn tilsvarende sykepleiere i Delta eller Fagforbundet.

I de prehospitale tjenestene i Østfold får sykepleiere med fagbrev som jobber som ambulansearbeider/paramedic, lønn i Spekters stillingsgruppe 3. Det tilsvarer fagarbeidere med utdanning på videregående nivå. De ønsker stillingsgruppe 4, som tilsvarer de med høyskoleutdanning, men har ikke blitt møtt på dette fra arbeidsgiver.

– Føler meg rimelig glemt av NSF

Det er også slik at medlemmer i Norsk Sykepleierforbund (NSF) tjener mindre enn andre sykepleiere i ambulansen i Østfold som er ansatt som ambulansearbeidere.

– De som er medlemmer i Fagforbundet eller Delta, får inntil 6000 kroner mer i året. Jeg føler meg rimelig glemt og uprioritert av NSF, sier en sykepleier som jobber i prehospitale tjenester i Østfold og ønsker å være anonym.

Vedkommende fortsetter:

– Faggruppen for akuttsykepleierne har også en manglende interesse for sykepleiere i ambulanse. Sykepleiere med fagbrev i ambulansefag utgjør et godt faglig bidrag i den prehospitale hverdagen. Det er synd at vi ikke har fått frem sterke stemmer og personligheter som kan formidle vår hverdag på en god og nyansert måte.

– Skal ikke være slik

Hovedtillitsvalgt for NSF ved Sykehuset Østfold, Øyvind Moksness, bekrefter tallet når Sykepleien snakker med ham i januar.

– Avdelingslederen for prehospitale tjenester ble like overrasket som meg da jeg ba henne sjekke om det stemte, sier han.

– Hvorfor er det slik?

– Jeg forstår ikke hvorfor. Det skal ikke være slik. Derfor har vi bedt om et møte med klinikksjefen og forhandlingssjefen på sykehuset, sier Moksness.

Han blir enig med Sykepleien at vi snakkes igjen en uke senere, når møtet har vært.

Sykepleier Øyvind Moksness
NYTT: Øyvind Moksness har vært hovedtillitsvalgt i Østfold i et år og har ikke hørt om lønnsforskjellene før etter lønnsoppgjøret i fjor.

Mangeårig kamp

I mellomtiden snakker vi med Karen Brasetvik, NSFs fylkesleder i Østfold. Hun forteller at NSF gjennom mange år har jobbet for at sykepleiere i ambulansetjenesten skal få lønn for sin kompetanse, det vil si sykepleierlønn, altså stillingsgruppe 4 for dem med høyskoleutdanning.

– Vi har møtt mye motstand fra arbeidsgiver. Men da vi for drøyt ti år siden endelig klarte å få arbeidsgiver med på å gi sykepleiere i ambulansetjenesten sykepleierlønn, protesterte Delta og Fagforbundet. De krevde lik lønn for likt arbeid og ville ikke akseptere at ansatte i ambulansetjenesten med sykepleierutdanning skulle få sykepleierlønn, mens deres medlemmer fikk fagarbeiderlønn. Dermed klarte ikke NSF å få sykepleierlønn for sine medlemmer, sier hun.

NSF har ikke gitt opp

De gangene det har vært lokale forhandlinger ved Sykehuset Østfold, har NSF fremmet krav om høyere lønn for sykepleierne i ambulansetjenesten. Noen ganger har de fått forhandlet frem et kronetillegg på inntil 20 000 kroner, men ikke lønn som sykepleier. I år er tillegget for sykepleiere 19 000, i alle de tre forbundene.

– Vi har ikke gitt opp og er på ny i dialog med Sykehuset Østfolds ledelse for å rydde opp i denne saken. Vi har også fått en egen tillitsvalgt i avdeling for prehospitale tjenester som nå er i sin første periode. Det er en styrke for saken, sier Brasetvik.

Den tillitsvalgte Brasetvik viser til, er Jørn Remi Kristiansen.

– 6000 kroner i året er en liten sum, men her er det prinsippet som gjelder. Vi føler oss forbigått. Arbeidsgiver bruker vår autorisasjon og den kompetansen vi har, men vil ikke betale for det, sier han.

– Har ikke lagt ballen død

Ukene går og hovedtillitsvalgte Øyvind Moksness er en travel mann. 5. mars får vi tak i ham igjen.

– Hvordan gikk møtet med ledelsen om lønna?

– Det har blitt utsatt. Arbeidsgiver har ikke hatt tid fordi det foregår så mye på sykehuset for tiden. Men jeg har ikke lagt ballen død. Når valget av ansattrepresentant er landet, håper jeg vi kan møtes. Kanskje i uke 11, sier han.

– Vet du hvor lenge denne lønnsforskjellen har eksistert?

– Jeg begynte som hovedtillitsvalgt for et år siden, og jeg har ikke hørt at det ble rapportert om forskjeller før etter lønnsoppgjøret i fjor.

Forskjell i grunnlønn

Sykepleien spør foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Østfold for både Delta og Fagforbundet om de kan forklare lønnsforskjellen. Er det kanskje et spesielt tillegg de har klart å forhandle frem?

– Jeg tror eventuelle forskjeller skyldes grunnlønna, sier Marius Bjørndalen fra Fagforbundet.

Tone Lie Nilsen fra Delta vet helt sikkert hva forskjellen skyldes.

– Delta og Fagforbundet har klart å forhandle frem en høyere grunnlønn for våre medlemmer. For de med ti års ansiennitet er den på 415 000 kroner.

Anita Granli er foretakstillitsvalgt for NSF. Hun sier at NSF har kun minstesatser for sykepleiere i sin tariff, som er 490 000 kroner med ti års ansiennitet. Arbeidsgiver ønsker å lønne sykepleiere som jobber som ambulansearbeidere kun som fagarbeidere, og derfor har sykepleierne alltid fulgt minstesatsene til fagarbeiderne.

– I fjor skjedde ikke det fordi NSF ga minimum 3,5 prosent til alle sine medlemmer. Minstelønnen til fagarbeiderne gikk opp mer enn det. Det gikk ut over medlemmene våre med fagarbeiderlønn i ambulansen, men nå jobber vi med å rette det opp.

– Hva er minstelønna til en sykepleier i ambulansen med ti års anisennitet som er med i NSF da?

– Det har vi ikke oversikt over. Vi har ikke satsene for fagarbeidere, sier Granli.

– Sier du at dere ikke vet hva medlemmene deres i ambulansetjenesten tjener?

– Vi vet hva et av medlemmene våre tjener. 409 000 kroner, sier Granli.

Forskjell i tillegg for paramedic

Nilsen fra Delta forklarer at det også er en forskjell i den såkalte B-delen av lønnsavtalen, det vil si de lokale avtalene som avtales av de enkelte forbund og ligger der hele tiden. Disse tilleggene gjelder også for dem som blir ansatt etter at avtalen ble forhandlet.

I B-delen har alle de tre fagforbundene forhandlet frem 19 000 kroner ekstra i året for sykepleierutdanning og 15 000 kroner ekstra for trinn 3-kompetanse, det som kalles legedelegeringstillegg.

– Men Delta og Fagforbundet har klart å få 10 000 mer for paramedic-kompetanse, den ettårige videreutdanningen i paramedic på 60 studiepoeng. Hos oss er den på 30 000 kroner, mens hos NSF er den på 20 000 kroner, sier hun.

– Ikke så enkelt

– Det er nok ikke så enkelt, hevder Anita Granli fra NSF og forklarer:

– Sykepleiere i ambulansen får ikke ta videreutdanning i paramedic av arbeidsgiver fordi de er sykepleiere, og arbeidsgiver prioriterer dem ikke til utdannelsen. Alle våre sykepleiere i ambulansen har fagbrevet i ambulanse, og de bruker sykepleierkompetansen sin hver dag. De er en kjemperessurs for sykehuset og blir satt inn når avdelingen mangler trinn 3-kompetanse. Derfor synes vi at denne lønnsforskjellen er kjempeurettferdig.

Granli forteller at NSF har jobbet lenge med å heve både sykepleiere og fagarbeidere med videreutdanning i paramedic opp i lønnsgruppe 4, slik som blant annet Oslo universitetssykehus og Vestre Viken har gjort.

– Men det er ikke alle organisasjoner som er enige i dette, sier hun.

Les også:

– NSF må kjempe mer for sykepleiere i ambulanse

bildet viser Tor Rune Aarø
SAVNER PRIORITERING: Tor Rune Aarø savner at NSF prioriterer sykepleierne i prehospitale tjenester, slik det ble bestemt på NSFs tariffkonferanse i 2017.

– NSF sentralt gjør lite for å heve lønna til sykepleiere som jobber i ambulansen. Det irriterer medlemmene våre, sier Tor Rune Aarø, hovedtillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal HF.

Sykepleiens sak om Maja Louise Lauritsen i tv-serien «113» som sa opp i protest ved ambulansestasjonen i Tromsø, engasjerte Sykepleiens lesere.

Lauritsen sa opp fordi hun med både ambulansefagarbeider- og sykepleierutdanning ikke kunne få lønn tilsvarende stillingsgruppe 4 i Spekter, slik de med bachelor i paramedic får ved ambulansestasjonen i Tromsø.

Stillingsgruppe 3 er for faglærte og gir 415 000 kroner i grunnlønn med ti års ansiennitet. Stillingsgruppe 4 er for høyskoleutdannede og gir 490 000 kroner, altså 75 000 kroner mer i året.

– Medlemmene er frustrerte

Tor Rune Aarø mener Norsk Sykepleierforbund (NSF) skulle prioritert sykepleierne i prehospitale tjenester mye bedre. Han er hovedtillitsvalgt for NSF i Møre og Romsdal.

– NSF sentralt gjør lite for å heve lønna til sykepleiere som jobber i ambulansen. Det irriterer medlemmene våre. De er frustrerte, sier han.

I Helse Midt-Norge får sykepleiere i ambulanse med maks ansiennitet lønn i stillingsgruppe 3, pluss et funksjonstillegg på 20 000 kroner, pluss trinn 2 for medikament

Les også: