fbpx Taper inntil 6000 i året på å være NSF-medlem i ambulansen i Østfold Hopp til hovedinnhold

Taper inntil 6000 i året på å være NSF-medlem i ambulansen i Østfold

Bildet viser penger
– URETTFERDIG LØNNSFORSKJELL: NSFs foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Østfold, Anita Granli, lover å jobbe med å rette opp lønnsforskjellen som hun karakteriserer som urettferdig. Foto: Mostphotos

NSF-sykepleiere med fagbrev som jobber som ambulansearbeidere i Østfold, tjener inntil 6000 kroner mindre i året enn tilsvarende sykepleiere i Delta eller Fagforbundet.

I de prehospitale tjenestene i Østfold får sykepleiere med fagbrev som jobber som ambulansearbeider/paramedic, lønn i Spekters stillingsgruppe 3. Det tilsvarer fagarbeidere med utdanning på videregående nivå. De ønsker stillingsgruppe 4, som tilsvarer de med høyskoleutdanning, men har ikke blitt møtt på dette fra arbeidsgiver.

– Føler meg rimelig glemt av NSF

Det er også slik at medlemmer i Norsk Sykepleierforbund (NSF) tjener mindre enn andre sykepleiere i ambulansen i Østfold som er ansatt som ambulansearbeidere.

– De som er medlemmer i Fagforbundet eller Delta, får inntil 6000 kroner mer i året. Jeg føler meg rimelig glemt og uprioritert av NSF, sier en sykepleier som jobber i prehospitale tjenester i Østfold og ønsker å være anonym.

Vedkommende fortsetter:

– Faggruppen for akuttsykepleierne har også en manglende interesse for sykepleiere i ambulanse. Sykepleiere med fagbrev i ambulansefag utgjør et godt faglig bidrag i den prehospitale hverdagen. Det er synd at vi ikke har fått frem sterke stemmer og personligheter som kan formidle vår hverdag på en god og nyansert måte.

– Skal ikke være slik

Hovedtillitsvalgt for NSF ved Sykehuset Østfold, Øyvind Moksness, bekrefter tallet når Sykepleien snakker med ham i januar.

– Avdelingslederen for prehospitale tjenester ble like overrasket som meg da jeg ba henne sjekke om det stemte, sier han.

– Hvorfor er det slik?

– Jeg forstår ikke hvorfor. Det skal ikke være slik. Derfor har vi bedt om et møte med klinikksjefen og forhandlingssjefen på sykehuset, sier Moksness.

Han blir enig med Sykepleien at vi snakkes igjen en uke senere, når møtet har vært.

Sykepleier Øyvind Moksness
NYTT: Øyvind Moksness har vært hovedtillitsvalgt i Østfold i et år og har ikke hørt om lønnsforskjellene før etter lønnsoppgjøret i fjor. Foto: Stig M. Weston

Mangeårig kamp

I mellomtiden snakker vi med Karen Brasetvik, NSFs fylkesleder i Østfold. Hun forteller at NSF gjennom mange år har jobbet for at sykepleiere i ambulansetjenesten skal få lønn for sin kompetanse, det vil si sykepleierlønn, altså stillingsgruppe 4 for dem med høyskoleutdanning.

– Vi har møtt mye motstand fra arbeidsgiver. Men da vi for drøyt ti år siden endelig klarte å få arbeidsgiver med på å gi sykepleiere i ambulansetjenesten sykepleierlønn, protesterte Delta og Fagforbundet. De krevde lik lønn for likt arbeid og ville ikke akseptere at ansatte i ambulansetjenesten med sykepleierutdanning skulle få sykepleierlønn, mens deres medlemmer fikk fagarbeiderlønn. Dermed klarte ikke NSF å få sykepleierlønn for sine medlemmer, sier hun.

NSF har ikke gitt opp

De gangene det har vært lokale forhandlinger ved Sykehuset Østfold, har NSF fremmet krav om høyere lønn for sykepleierne i ambulansetjenesten. Noen ganger har de fått forhandlet frem et kronetillegg på inntil 20 000 kroner, men ikke lønn som sykepleier. I år er tillegget for sykepleiere 19 000, i alle de tre forbundene.

– Vi har ikke gitt opp og er på ny i dialog med Sykehuset Østfolds ledelse for å rydde opp i denne saken. Vi har også fått en egen tillitsvalgt i avdeling for prehospitale tjenester som nå er i sin første periode. Det er en styrke for saken, sier Brasetvik.

Den tillitsvalgte Brasetvik viser til, er Jørn Remi Kristiansen.

– 6000 kroner i året er en liten sum, men her er det prinsippet som gjelder. Vi føler oss forbigått. Arbeidsgiver bruker vår autorisasjon og den kompetansen vi har, men vil ikke betale for det, sier han.

– Har ikke lagt ballen død

Ukene går og hovedtillitsvalgte Øyvind Moksness er en travel mann. 5. mars får vi tak i ham igjen.

– Hvordan gikk møtet med ledelsen om lønna?

– Det har blitt utsatt. Arbeidsgiver har ikke hatt tid fordi det foregår så mye på sykehuset for tiden. Men jeg har ikke lagt ballen død. Når valget av ansattrepresentant er landet, håper jeg vi kan møtes. Kanskje i uke 11, sier han.

– Vet du hvor lenge denne lønnsforskjellen har eksistert?

– Jeg begynte som hovedtillitsvalgt for et år siden, og jeg har ikke hørt at det ble rapportert om forskjeller før etter lønnsoppgjøret i fjor.

Forskjell i grunnlønn

Sykepleien spør foretakstillitsvalgte ved Sykehuset Østfold for både Delta og Fagforbundet om de kan forklare lønnsforskjellen. Er det kanskje et spesielt tillegg de har klart å forhandle frem?

– Jeg tror eventuelle forskjeller skyldes grunnlønna, sier Marius Bjørndalen fra Fagforbundet.

Tone Lie Nilsen fra Delta vet helt sikkert hva forskjellen skyldes.

– Delta og Fagforbundet har klart å forhandle frem en høyere grunnlønn for våre medlemmer. For de med ti års ansiennitet er den på 415 000 kroner.

Anita Granli er foretakstillitsvalgt for NSF. Hun sier at NSF har kun minstesatser for sykepleiere i sin tariff, som er 490 000 kroner med ti års ansiennitet. Arbeidsgiver ønsker å lønne sykepleiere som jobber som ambulansearbeidere kun som fagarbeidere, og derfor har sykepleierne alltid fulgt minstesatsene til fagarbeiderne.

– I fjor skjedde ikke det fordi NSF ga minimum 3,5 prosent til alle sine medlemmer. Minstelønnen til fagarbeiderne gikk opp mer enn det. Det gikk ut over medlemmene våre med fagarbeiderlønn i ambulansen, men nå jobber vi med å rette det opp.

– Hva er minstelønna til en sykepleier i ambulansen med ti års anisennitet som er med i NSF da?

– Det har vi ikke oversikt over. Vi har ikke satsene for fagarbeidere, sier Granli.

– Sier du at dere ikke vet hva medlemmene deres i ambulansetjenesten tjener?

– Vi vet hva et av medlemmene våre tjener. 409 000 kroner, sier Granli.

Forskjell i tillegg for paramedic

Nilsen fra Delta forklarer at det også er en forskjell i den såkalte B-delen av lønnsavtalen, det vil si de lokale avtalene som avtales av de enkelte forbund og ligger der hele tiden. Disse tilleggene gjelder også for dem som blir ansatt etter at avtalen ble forhandlet.

I B-delen har alle de tre fagforbundene forhandlet frem 19 000 kroner ekstra i året for sykepleierutdanning og 15 000 kroner ekstra for trinn 3-kompetanse, det som kalles legedelegeringstillegg.

– Men Delta og Fagforbundet har klart å få 10 000 mer for paramedic-kompetanse, den ettårige videreutdanningen i paramedic på 60 studiepoeng. Hos oss er den på 30 000 kroner, mens hos NSF er den på 20 000 kroner, sier hun.

– Ikke så enkelt

– Det er nok ikke så enkelt, hevder Anita Granli fra NSF og forklarer:

– Sykepleiere i ambulansen får ikke ta videreutdanning i paramedic av arbeidsgiver fordi de er sykepleiere, og arbeidsgiver prioriterer dem ikke til utdannelsen. Alle våre sykepleiere i ambulansen har fagbrevet i ambulanse, og de bruker sykepleierkompetansen sin hver dag. De er en kjemperessurs for sykehuset og blir satt inn når avdelingen mangler trinn 3-kompetanse. Derfor synes vi at denne lønnsforskjellen er kjempeurettferdig.

Granli forteller at NSF har jobbet lenge med å heve både sykepleiere og fagarbeidere med videreutdanning i paramedic opp i lønnsgruppe 4, slik som blant annet Oslo universitetssykehus og Vestre Viken har gjort.

– Men det er ikke alle organisasjoner som er enige i dette, sier hun.

Les også:

– NSF må kjempe mer for sykepleiere i ambulanse

bildet viser Tor Rune Aarø
SAVNER PRIORITERING: Tor Rune Aarø savner at NSF prioriterer sykepleierne i prehospitale tjenester, slik det ble bestemt på NSFs tariffkonferanse i 2017. Foto: Erik Birkeland/Romsdals Budstikke

– NSF sentralt gjør lite for å heve lønna til sykepleiere som jobber i ambulansen. Det irriterer medlemmene våre, sier Tor Rune Aarø, hovedtillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal HF.

Sykepleiens sak om Maja Louise Lauritsen i tv-serien «113» som sa opp i protest ved ambulansestasjonen i Tromsø, engasjerte Sykepleiens lesere.

Lauritsen sa opp fordi hun med både ambulansefagarbeider- og sykepleierutdanning ikke kunne få lønn tilsvarende stillingsgruppe 4 i Spekter, slik de med bachelor i paramedic får ved ambulansestasjonen i Tromsø.

Stillingsgruppe 3 er for faglærte og gir 415 000 kroner i grunnlønn med ti års ansiennitet. Stillingsgruppe 4 er for høyskoleutdannede og gir 490 000 kroner, altså 75 000 kroner mer i året.

– Medlemmene er frustrerte

Tor Rune Aarø mener Norsk Sykepleierforbund (NSF) skulle prioritert sykepleierne i prehospitale tjenester mye bedre. Han er hovedtillitsvalgt for NSF i Møre og Romsdal.

– NSF sentralt gjør lite for å heve lønna til sykepleiere som jobber i ambulansen. Det irriterer medlemmene våre. De er frustrerte, sier han.

I Helse Midt-Norge får sykepleiere i ambulanse med maks ansiennitet lønn i stillingsgruppe 3, pluss et funksjonstillegg på 20 000 kroner, pluss trinn 2 for medikament på 15 000 kroner. Det betyr en total årslønn på 450 000 kroner, altså 40 000 kroner mindre enn stillingsgruppe 4.

– NSF prioriterer andre grupper

– Hva skulle NSF gjort?

– De skulle løftet opp sykepleierne i ambulanse som en nasjonal prioritert gruppe. I stedet ser vi at andre grupper, hvor det er mer konkurranse mellom ulike forbund, blir prioritert, sier Aarø.

Han minner om NSFs tariffkonferanse i Midt-Norge høsten 2017.

– Der ble vi enige om å prioritere alle grupper som ikke hadde minimum lønnsgruppe 4. Det har ikke blitt gjort. Det skjedde ikke ved hovedoppgjøret i 2018, så nå forventer vi at det skjer ved dette årets mellomoppgjør. Hvis det ikke skjer, må det i hvert fall protokollføres at det skal skje lokalt.

– Passivt av By

I Møre og Romsdal har NSF en høy andel medlemmer i prehospitale tjenester.

– Vi har 86 medlemmer som er ambulansearbeidere. I Trøndelag er det cirka 35 medlemmer totalt. Dette viser at vi har mange medlemmer i de prehospitale tjenester i Møre og Romsdal HF. 10–12 andre sykepleiere hos oss er i Delta og Fagforbundet. Vi jobber med å få dem over til NSF, men det er vanskelig å overbevise dem når de ikke ser en tydelig prioritering fra NSF sentralt, sier Aarø.

NSF-leder Eli Gunhild By uttalte nylig til Sykepleien at «Slik tariffsystemet er i Spekter, er det andre foreninger som «rår» over ambulansestillingene i tariffavtalene. Det gjør at vi ikke har klart å få til noe sentralt for sykepleiere i ambulansetjenesten».

– Det synes jeg er passivt å si av By. Det andre fagforeninger har fått til på vegne av alle gruppene i ambulanse, handler om arbeidstid. Ikke om lønn, hevder Aarø.

NSF mangler lønnsoversikt

Sykepleien har etterspurt en oversikt fra NSF over hvor sykepleiere i ambulanse får lønn i stillingsgruppe 3 og hvor de får gruppe 4 og oppover. En slik oversikt har ikke forbundet, får vi vite.

– Det er ikke vanskelig å skaffe oversikt over dette. Det er bare å ta kontakt med de foretakstillitsvalgte eller konserntillitsvalgte. At NSF ikke har skaffet denne oversikten etter prioriteringene i 2017, underbygger bare vår påstand om at de ikke har tatt denne saken på alvor. Vi forventer nå en klar og tydelig linje for våre medlemmer i ambulansetjenesten, sier Tor Rune Aarø.

Varierende lønn

Lønnen til de som jobber i ambulanse i Norge, varierer fra lønn som ufaglært, faglært og høyskoleutdannet.

– Jeg er både sykepleier og nasjonal paramedic med fagbrev i ambulanse og får kun stillingsgruppe 3, sier Georg Aursnes.

Han er NSFs tillitsvalgte ved prehospital klinikk Ulstein Ambulanse i Møre og Romsdal og har funksjon som 02 innsatsleder. Det vil si at han har intern tilleggsutdanning for ledelse ved større hendelser. 

– Så du har fire års høyere utdanning bak deg og får lønn tilsvarende fagbrev fra videregående – hva synes du om det?

– Det er dumt. Sykepleiere har absolutt en plass i den prehospitale sfæren. Jeg synes vi burde få lønn etter utdanning og at utdanning skal lønne seg.

– Men arbeidsgiver mener at man ikke trenger høyskoleutdanning for å være ambulansearbeider?

– Trenden er at også at arbeidsgiver ser behovet for mer kunnskap og ferdigheter, ellers ville ikke paramedicutdanningen begynt, sier Aursnes.

– Lønnskamp, ikke profesjonskamp

Han mener NSF kunne prioritert sykepleiere i ambulansetjenesten høyere.

– Vi er ei lita gruppe og har kanskje ramla mellom noen stoler. Jeg skulle ønske NSF kunne se og markedsføre at den kunnskapen du har som sykepleier, enkelt kan videreføres til også å omfatte prehospitale tjenester. NSF kunne hjulpet oss med å gjøre oss attraktive for arbeidsgiver.

Aursnes understreker at han selvfølgelig også mener at paramedic skal få lønn i stillingsgruppe 4.

– Dette er en lønnskamp, ikke en profesjonskamp.

– Bør jobbe sammen

Det er nemlig heller ikke alle steder at de med bachelor paramedic får lønn i stillingsgruppe 4. Olav Fosshaugen er paramedic i Sykehuset Innlandet. Han er plassert i stillingsgruppe 3.

– Også Sørlandet sykehus, Helse Bergen, Helse Midt-Norge og flere betaler kun stillingsgruppe 3 til bachelorutdannede paramedic. Men det er verdt å merke seg at mange kommuner betaler tilsvarende stillingsgruppe 4. Det samme gjør Forsvaret, fylkeskommuner og private aktører som driver trygghetsalarmtjenester og hjemmehjelpstjenester, sier Fosshaugen og legger til:

– Sykepleiere, paramedic og ambulansearbeidere er nok mest tjent med å jobbe sammen for bedre vilkår, fremfor å jobbe i hver sin retning kun for egne interesser.

I dag hersker det fullstendig kaos på lønnsområdet i ambulansetjenesten, mener Fosshaugen, og gir et eksempel:

– I Vestre Viken får sykepleiere lønn i stillingsgruppe 4 i ambulansetjenesten, mens bachelorutdannede paramedic ikke gjør det.

– Handler om å gi og ta

NSF-leder Eli Gunhild By har lest kritikken som kommer frem i denne saken. Hun opplyser at på NSFs tariffkonferanser er det mange ønsker som skal tas hensyn til.

– Kan du love å prioritere sykepleiere i ambulanse ved årets mellomoppgjør?

– Jeg forholder meg til de prioriteringene som tariffkonferansene vedtar, men jeg kan aldri garantere at vi får innfridd alle krav, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.