fbpx Rundt 40 fastleger i Bergen boikotter multidose Hopp til hovedinnhold

Rundt 40 fastleger i Bergen boikotter multidose

LEI: Rundt førti av Bergens fastleger har sett seg lei på å måtte sende faks og brev for å få endret pasientenes medisiner. Foto: Erik M. Sundt

Flere av sykepleierne i hjemmetjenesten i Bergen må tilbake til å legge medisiner i dosett.

– Jeg har gjort en grov opptelling og kommet til at rundt 40 fastleger har meldt fra om at de går bort fra multidoser, sier Hilde Heggelien, etatsdirektør for hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune til Sykepleien.

Boikotten kommer fordi man ikke har klart å lage en e-reseptløsning for multidoser, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening og fastlege ved Fana legekontor.

– Vi er lei av å måtte sende en faks eller et brev hver gang vi skal oppdatere medisinlistene til pasientene. Systemet er tungvint, det gir oss mye ekstraarbeid og faren for feilmedisinering er høyere, sier Ramstad.

Jeg har forståelse for legenes frustrasjon knyttet til bruk av faks og brev.

Miriam Skåland, strategidirektør Norsk medisinaldepot

Dobbeltkontroll

I slutten av februar var det 29 fastleger som hadde gått fra multidoseordning til dosett, ifølge NRK Hordaland. Nå har altså antallet leger som boikotter multidosene, økt til rundt 40.

Boikotten fører til merarbeid for sykepleierne, sier Heggelien i Bergen kommune:

– Sykepleierne må i større grad bidra med å hente medisiner på apoteket og legge tablettene i dosetter. Det tar mer tid enn å levere ut multidoser, sier hun.

To sykepleiere må være til stede for å ta dobbeltkontroll av dosettene.

Til sammen er det i dag merarbeid på ett til to årsverk på grunn av boikotten, forteller Heggelien. Det er i dag rundt 1400 pasienter som får multidose fra hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune.

– Totalt sett bidrar vi med hjelp til medisiner for cirka 3000 pasienter, så det er mange pasienter vi bare har dosetter til fra før. Ikke alle fastleger har vært med i ordningen fra før heller, og da har vi måttet bruke dosett, sier Heggelien.

Opplever det ikke trygt

Fastlege Gunnar Ramstad er tryggere på dosettsystemet:

– Vi velger heller å gå tilbake til dosettene, et system vi har hatt i mange år, men som vi i alle fall vet at fungerer, sier han.

At sykepleierne i hjemmesykepleien får mer å gjøre, tar han ikke ansvaret for:

– Det blir kanskje ekstraarbeid for kommunen, som må administrere disse dosettene, men det ansvaret er vi ikke villige til å ta. Vi melder pasienter ut fra multidoseordningen fordi det ikke oppleves trygt, sier han.

Ikke avvik på grunn av boikott

– Hvis alle fastlegene meldte alle pasientene ut av multidoseordningen, ville vi trengt omtrent 16 sykepleierårsverk ekstra, sier Heggelien.

Hun sier at det også i Bergen har vært mangler og avvik i multidosene på grunn av den nasjonale legemiddelmangelen, og at det er lagt i andre medikamenter eller erstatningsmedikamenter uten at hjemmesykepleien eller fastlegen har fått beskjed.

Men mangler eller avvik som skyldes legeboikotten, har hun ikke registrert:

– Vi kan ikke finne at det er registrert direkte avvik knyttet til at fastlegene boikotter multidose og at hjemmesykepleien går over til medisindosering i dosett, sier Heggelien.

– Har du forståelse for boikotten fra fastlegene?

– Ja, jeg har forståelse for at de er utålmodige over at den elektroniske løsningen ennå ikke er på plass, sier hun.

Pilotprosjekt i Bergen

Prosjektet « Multidose i e-resept » eies av Direktoratet for e-helse. Norsk Medisinaldepot (NMD) piloterte dette systemet i Risør i høst og utvider piloten denne våren til Bergen, i samarbeid med Bergen kommune. Dersom piloten går bra, vil flere legekontorer fortløpende bli koblet på, opplyser Miriam Skåland, strategidirektør og kommunikasjonsansvarlig i NMD.

– Jeg har forståelse for legenes frustrasjon knyttet til bruk av faks og brev i kommunikasjonen rundt multidose, sier hun. 

– Det blir positivt for alle parter – pasienter, helsepersonell og leverandører – å få på plass et elektronisk system som tilrettelegger for trygg og effektiv kommunikasjon, sier hun.

Les også:
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks

Sintef-forsker mener multidosesystem bør forenkles

Sykepleierne må rydde opp: Ekstraarbeid for hjemmesykepleien etter multidosefeilene

MÅ DOBBELTSJEKKE Soneleder Torunn Henden (til venstre) og sykepleier Ingrid Øen i Posebyen sone i hjemmesykepleien i Kristiansand. Foto: Børge Røssaak Nilsen/Kristiansand kommune

Kristiansand kommune bruker nå minst 12 sykepleierdagsverk i uka for å håndtere mangler i multidosene – bare i hjemmetjenesten.

– Jeg skulle ønske vi kunne brukt tiden på andre ting enn dette. 

Det sier Ingrid Øen, sykepleier i sone Posebyen i Kristiansand kommune.

Kristiansand er en av kommunene som er berørt av feil og mangler i multidoseruller fra Norsk Medisinaldepot (NMD).

Må klippe og lime

Ved sone Posebyen sitter en sykepleier og sjekker rull etter rull opp mot medisinlistene til pasientene. Hele mandagsvakten blir brukt til dette.

Mangler det noe i en rull, må hver pose klippes opp, tabletten som mangler må legges i, og posen tapes igjen. Med penn føres endringene inn foran på posen. Først da kan multidosene fraktes ut til pasienten.

– I tillegg er de nye posene skjørere, så det hender også at posene revner, enten hos oss eller ute hos bruker. Det i seg selv er ikke et veldig stort problem, men det kommer oppå det andre ekstraarbeidet vi har med medisinutdelingen for tiden, sier Øen.

– Jeg opplever ikke det nye multidosesystemet som trygt, sier hun.

Ingrid Øen opplever feilene i multidosene som frustrerende og tidkrevende å rydde opp i.

Rundt 24 dagsverk i uka

Det er 11 soner i kommunen.

– Vi bruker minst 12 sykepleierdagsverk per uke for å håndtere dette, bare i hjemmetjenesten. I tillegg kommer jo omsorgssentrene, jeg anslår at det er omtrent det samme der, sier Liv Solveig Torsøe, konstituert virksomhetsleder i kommunen.

Torunn Henden er soneleder i Posebyen. Hun anslår at det går med ett til to dagsverk i uka – bare i hennes sone – for å gjøre ekstraarbeid knyttet til multidosekontroll. Hun har fått grønt lys for å leie inn ekstra personell.

Mangel på legemidler

– Det er et todelt problem, forklarer Henden.

– På den ene siden er det feil fordi endringer vi har meldt inn til NMD ikke har kommet med i multidosene. Da må vi gjøre endringsjobben manuelt, sier hun. 

Samtidig er det mangel på enkelte legemidler.

– Det kan ikke NMD lastes for, men det fører også til merarbeid for oss. Vi må kontakte fastlegene for synonympreparater, og så må vi på apoteket her for å hente disse, og deretter legge medisinene i riktig pose i multidoserullene, sier hun.

– Dersom synonympreparatet skal endres over tid, gir vi beskjed om dette til NMD. Men det er heller ikke alltid disse endringene har blitt fulgt opp, så da må vi også legge inn synonympreparatene manuelt, sier Torunn Henden.

Må være skjerpet

Både Henden og Øen mener de må være svært skjerpet i dagens situasjon.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra pasienter om at de har fått feil eller manglende medisiner, og vi gjør alt vi kan for å skåne dem for dette. Men det er krevende, og vi er helt avhengig av veldig gode rutiner for å få det til.

Henden håper situasjonen snart bedrer seg, sykepleierressursene skulle hun svært gjerne brukt til andre ting enn å klippe og lime medisinposene.

– De ansatte har gjort en stor innsats, men dette er ikke noe som kan fortsette over tid, sier hun.

Arbeidsgruppe følger situasjonen

Henden og Øen får støtte fra Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand:

– Det er betydelig ekstraarbeid for hjemmesykepleien, som må inn og gjøre jobben manuelt, sier han. Selv er Haarr med i en arbeidsgruppe som møtes en gang i uken for å vurdere situasjonen som har oppstått.

– Jeg vurderer at vi gir forsvarlige helsetjenester, og ingen pasienter har blitt utsatt for fare. Men feilene har ført til mye plunder og heft. Aller mest for sykepleierne, men også for fastlegene, sier han.

Dagbøter i Stavanger

NTB skriver at Stavanger kommune fra og med mandag ilegger NMD dagbøter som følge av feil og mangler i multidosemedisiner fra leverandøren.

Assisterende rådmann i Stavanger kommune, Per Haarr vil ikke gå ut med hvor store dagbøter det er snakk om.

– Men i henhold til inngått kontrakt «kan det kreves en dagsbot på 10 000 kroner per kalenderdag gjennom mangelfull oppfyllelse av rutiner», sier Harr til  Rogalands Avis, ifølge NTB.

NMD: – Stor forståelse for frustrasjonen

Blant avvikene som er meldt til NMD, er blant annet mangelfull informasjon i forkant av leveransene, lang ventetid på telefon og feilregistreringer.

– Siden oppstarten av anbudet har NMD hatt utfordringer knyttet til multidose­leveransene. NMD erkjenner at kvaliteten på flere leveranser er ikke akseptabel, og vi har stor forståelse for den frustrasjonen dette skaper i de påvirkede kommunene og blant helsepersonell, sier Miriam Skåland, kommunikasjonsansvarlig i NMD til Sykepleien.

Hun sier den generelle legemiddel­mangelen har rammet deres kontrakt spesielt hardt, og at NMD ikke har vært gode nok til å varsle om legemiddelmangel når det har oppstått.

– Det er identifisert og igangsatt en rekke tiltak for å korrigere og håndtere innmeldte avvik fra kontraktens oppstart til dags dato, sier hun.

Les mer:

Høie: – Pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner

Flere feil oppdaget i multidoseruller

M ann i 80-årene innlagt på sykehus etter mangel på multidosemedisin.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.