Rundt 40 fastleger i Bergen boikotter multidose

LEI: Rundt førti av Bergens fastleger har sett seg lei på å måtte sende faks og brev for å få endret pasientenes medisiner.

Flere av sykepleierne i hjemmetjenesten i Bergen må tilbake til å legge medisiner i dosett.

– Jeg har gjort en grov opptelling og kommet til at rundt 40 fastleger har meldt fra om at de går bort fra multidoser, sier Hilde Heggelien, etatsdirektør for hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune til Sykepleien.

Boikotten kommer fordi man ikke har klart å lage en e-reseptløsning for multidoser, sier Gunnar Ramstad, leder i Hordaland legeforening og fastlege ved Fana legekontor.

– Vi er lei av å måtte sende en faks eller et brev hver gang vi skal oppdatere medisinlistene til pasientene. Systemet er tungvint, det gir oss mye ekstraarbeid og faren for feilmedisinering er høyere, sier Ramstad.

Dobbeltkontroll

I slutten av februar var det 29 fastleger som hadde gått fra multidoseordning til dosett, ifølge NRK Hordaland. Nå har altså antallet leger som boikotter multidosene, økt til rundt 40.

Boikotten fører til merarbeid for sykepleierne, sier Heggelien i Bergen kommune:

– Sykepleierne må i større grad bidra med å hente medisiner på apoteket og legge tablettene i dosetter. Det tar mer tid enn å levere ut multidoser, sier hun.

To sykepleiere må være til stede for å ta dobbeltkontroll av dosettene.

Til sammen er det i dag merarbeid på ett til to årsverk på grunn av boikotten, forteller Heggelien. Det er i dag rundt 1400 pasienter som får multidose fra hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune.

– Totalt sett bidrar vi med hjelp til medisiner for cirka 3000 pasienter, så det er mange pasienter vi bare har dosetter til fra før. Ikke alle fastleger har vært med i ordningen fra før heller, og da har vi måttet bruke dosett, sier Heggelien.

Opplever det ikke trygt

Fastlege Gunnar Ramstad er tryggere på dosettsystemet:

– Vi velger heller å gå tilbake til dosettene, et system vi har hatt i mange år, men som vi i alle fall vet at fungerer, sier han.

At sykepleierne i hjemmesykepleien får mer å gjøre, tar han ikke ansvaret for:

– Det blir kanskje ekstraarbeid for kommunen, som må administrere disse dosettene, men det ansvaret er vi ikke villige til å ta. Vi melder pasienter ut fra multidoseordningen fordi det ikke oppleves trygt, sier han.

Ikke avvik på grunn av boikott

– Hvis alle fastlegene meldte alle pasientene ut av multidoseordningen, ville vi trengt omtrent 16 sykepleierårsverk ekstra, sier Heggelien.

Hun sier at det også i Bergen har vært mangler og avvik i multidosene på grunn av den nasjonale legemiddelmangelen, og at det er lagt i andre medikamenter eller erstatningsmedikamenter uten at hjemmesykepleien eller fastlegen har fått beskjed.

Men mangler eller avvik som skyldes legeboikotten, har hun ikke registrert:

– Vi kan ikke finne at det er registrert direkte avvik knyttet til at fastlegene boikotter multidose og at hjemmesykepleien går over til medisindosering i dosett, sier Heggelien.

– Har du forståelse for boikotten fra fastlegene?

– Ja, jeg har forståelse for at de er utålmodige over at den elektroniske løsningen ennå ikke er på plass, sier hun.

Pilotprosjekt i Bergen

Prosjektet «Multidose i e-resept» eies av Direktoratet for e-helse. Norsk Medisinaldepot (NMD) piloterte dette systemet i Risør i høst og utvider piloten denne våren til Bergen, i samarbeid med Bergen kommune. Dersom piloten går bra, vil flere legekontorer fortløpende bli koblet på, opplyser Miriam Skåland, strategidirektør og kommunikasjonsansvarlig i NMD.

– Jeg har forståelse for legenes frustrasjon knyttet til bruk av faks og brev i kommunikasjonen rundt multidose, sier hun. 

– Det blir positivt for alle parter – pasienter, helsepersonell og leverandører – å få på plass et elektronisk system som tilrettelegger for trygg og effektiv kommunikasjon, sier hun.

Les også:
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks

Sintef-forsker mener multidosesystem bør forenkles

Sykepleierne må rydde opp: Ekstraarbeid for hjemmesykepleien etter multidosefeilene

MÅ DOBBELTSJEKKE Soneleder Torunn Henden (til venstre) og sykepleier Ingrid Øen i Posebyen sone i hjemmesykepleien i Kristiansand.

Kristiansand kommune bruker nå minst 12 sykepleierdagsverk i uka for å håndtere mangler i multidosene – bare i hjemmetjenesten.

– Jeg skulle ønske vi kunne brukt tiden på andre ting enn dette. 

Det sier Ingrid Øen, sykepleier i sone Posebyen i Kristiansand kommune.

Kristiansand er en av kommunene som er berørt av feil og mangler i multidoseruller fra Norsk Medisinaldepot (NMD).

Må klippe og lime

Ved sone Posebyen sitter en sykepleier og sjekker rull etter rull opp mot medisinlistene til pasientene. Hele mandagsvakten blir brukt til dette.

Mangler det noe i en rull, må hver pose klippes opp, tabletten som mangler må legges i, og posen tapes igjen. Med penn føres endringene inn foran på posen. Først da kan multidosene fraktes ut til pasienten.

– I tillegg er de nye posene skjørere, så det hender også at posene revner, enten hos oss eller ute hos bruker. Det i seg selv er ikke et veldig stort problem, men det kommer oppå det andre ekstraarbeidet vi har med medisinutdelingen for tiden, sier Øen.

– Jeg opplever ikke det nye multidosesystemet som trygt, sier hun.

Ingrid Øen opplever feilene i multidosene som frustrerende og tidkrevende å rydde opp i.

Rundt 24 dagsverk i uka

Det er 11 soner i kommunen.