Gaustad eller Ullevål: – Må ha tid til Ullevål-utredning

– VIL VITE: Før vi velger noe, må vi vite hva vi velger bort, mener Sykepleierforbundet om sykehusutbygging i hovedstaden. Tirsdag deltok hun i høring på Stortinget, der blant andre Sveinung Stensland fra Høyre stilte spørsmål.

– På tide med en fot i bakken, det er mye penger det er snakk om, sier Solveig K. Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget holdt tirsdag åpen høring om sykehusutbyggingen i Oslo. 

I et representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (R), Kjersti Toppe (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) foreslår de at Stortinget ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker, samt utrede Ullevål-alternativet. (Se faktaboks)

– Ubesvarte spørsmål

– Det er behov for å investere i nye bygg for at Oslo universitetssykehus skal ha nødvendig kapasitet og kvalitet i årene fremover. Men det er avdekket betydelig risiko på flere områder i den konseptutredningen som ligger på bordet, sa Solveig K. Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, til helse- og omsorgskomiteen.

– Et prosjekt av så stor samfunnsmessig verdi og betydning, og som innebærer så store kostnader som det er snakk om her, kan ikke tolerere så mye risiko og så mange ubesvarte spørsmål, sa hun.

– Derfor støtter NSF det foreliggende dokument 8-forslaget i at det er behov for å utrede Ullevål-alternativet. Før vi velger, må vi vite hva velger og hvorfor vi velger noe bort, understreket hun.

Legeforeningens leder Marit Hermansen var også tydelig på at andre alternativer må utredes, ikke bare belyses. 

Ikke full utredning

– Vi skal belyse og se om vi kan se konturene av noe som har økonomisk bærekraft. Men en full utredning av noe som ikke kan bæres frem, det vil være misbruk av knappe ressurser, sa Svein I. Gjedrem, styreleder ved Helse Sør-Øst RHF.

Han sa også at investeringene ved Oslo universitetssykehus vil bli store, uansett hvilket alternativ man tenker på, og at det er viktig at disse investeringene får innpass på statsbudsjettet nå.

– Utover 20-tallet er jeg overbevist om at det blir trangere i dørene på statsbudsjettet med de utfordringene vi står overfor, sa Gjedrem. 

Å starte opp Aker alene er ikke aktuelt, mener han:

– Vi kan ikke begynne på Aker alene. Skal vi ha et annet opplegg enn det vi har i dag, må vi tilbake og stille spørsmål ved selve målbildet. Det har gått flere år siden målbildet ble tegnet av statsråden i Helsedepartementet, sa da er det tilbake til start med dette prosjektet.

Hele høringen kan du se her.

– Nasjonale konsekvenser

– NSF sentralt har valgt å engasjere seg i dette spørsmålet, fordi det også vil få nasjonale konsekvenser, sa Solveig K. Bratseth etter høringen.

– På tide med en fot i bakken, det er mye penger det er snakk om, mener hun.

Helse- og omsorgskomiteen har frist til 9. april med å avgi innstilling i saken.

Motstand

Helseminister Bent Høie (H) har stilt seg bak planene til Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt regionsykehus på Gaustad og et lokalsykehus på Aker, skriver NTB.

Styret ved Oslo universitetssykehus (OUS) godkjente planene i desember, men vedtok i januar å belyse Ullevål som alternativ til Gaustad.

Legeforeningen og alle fagforeninger på Ullevål samt et flertall av bydelsutvalgene i Oslo er imot, og i helgen gjorde Oslo Ap et enstemmig vedtak om å få utredet Ullevål-alternativet, skriver NTB.

Les også:

Helse Sør-Øst vil ha sykehus på Gaustad og Aker, men «belyse» Ullevål-alternativet

Gaustad, sykehus, Olso
PLANEN: Det nye sykehuset på Gaustad, slik det er foreslått.

Mot ansatterepresentantenes ønske ble forslaget vedtatt i sin helhet. Ullevål skal belyses – ikke utredes – som et alternativ. 

Styret i Helse Sør-Øst går videre med planene om å bygge nytt sykehus på Aker og Gaustad i Oslo. Men samtidig skal alternativ plassering på Ullevål «belyses».

Vedtaket ble gjort torsdag ettermiddag, mot flere av ansattrepresentantenes stemmer, ifølge NRK.

Alternativt forslag

Styret stemte først på et alternativt forslag fra ansatterepresentantene, som ville ta konseptfaserapporten til orientering – ikke vedta den.

De mente at prosjektet ikke var modent nok for å vedta forslaget.

Dette ble altså nedstemt.

– Jeg er skuffet

– Synd at styret i Helse Sør-Øst ikke kunne ta til seg risikobildet på en bedre måte, at det ikke kunne imøtekomme innsigelsene og bekymringene som kom, og at dette ikke kunne synliggjøres ved å endre noe i vedtaket, sier Svein-Erik Urstrømmen til Sykepleien.

Han er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Oslo universitetssykehus.

Urstrømmen var på plass i Statens hus på Hamar, der styremøtet ble holdt.

– Jeg tror det kunne bedret prosessen videre hvis styret hadde tatt disse hensynene.

– Er du skuffet?

– Ja, det er jeg. Jeg hadde håpet det hadde blitt en

Les også: