fbpx – Stor utfordring å skaffe nok praksisplasser Hopp til hovedinnhold

– Stor utfordring å skaffe nok praksisplasser

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø svarte om sykepleiermangel i spørretimen på Stortinget onsdag.

– Vi skal ha god tilgang på kvalifiserte sykepleiere og lærere i alle deler av landet, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) fra Stortingets talerstol onsdag.

– Regjeringen vektlegger derfor både utdanning, rekruttering og styrking av kompetansen til sykepleiere og lærere. Tilbakemeldinger fra arbeidslivet viser likevel at det er behov for flere kandidater i de to yrkesgruppene, blant annet i Nord-Norge, sa hun.

Vil ha svar

Bakgrunnen var at SVs Marius Meisfjord Jøsevold tok opp sykepleiermangel i
Stortingets ordinære spørretime (start ved 03.10).

Spørsmålet han stilte var: 

«Det er 6000 ledige sykepleierstillinger i Norge, og 600 i Nordland, ifølge Sykepleierforbundet. Økningen det siste året har vært på 47 prosent. Det er likevel liten søkermasse, fordi det ikke er sykepleiere å ta av.

Den samme situasjonen ser vi innenfor skoleverket, der det i Nord-Norge alene er over 800 lærerstillinger som er besatt av ufaglærte. Er statsråden fornøyd med situasjonen, mener statsråden at bevilgningene til profesjonsutdanningene er tilfredsstillende og hva tenker statsråden å gjøre for å komme ut av uføret?»

– Praksisplasser en utfordring

– Utdanningskapasiteten i sykepleierutdanningen har gradvis blitt forbedret, svarte Nybø, og pekte på at det i 2017 ble tatt opp 5355 sykepleierstudenter.

Det er ifølge ministeren en økning på 845 siden 2007, og at det er økt med ytterligere 100 studieplasser i 2018.

– Det er imidlertid en stor utfordring å skaffe nok praksisplasser til disse studentene. Disse praksisplassene må vi vite at vi har på plass før vi kan tildele nye studieplasser, sier hun.

Nybø viste til at det i statsbudsjettet for 2019 er foreslått 10 millioner kroner til en pilot for en kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene.

– Vi ønsker at piloten skal bidra til mer og bedre praksis, sa hun.

Hun pekte også på at det ikke bare økte studieplasser, men også å hindre frafall, er viktig for å utdanne flere sykepleiere.

– Faste og hele stillinger har også noe å si når du skal rekruttere og beholde kompetente medarbeidere. Det å ha et godt arbeidsmiljø er viktig for å få folk til å bli, sa Nybø.

Ikke betrygget

Marius Meisfjord Jøsevold, som er inne som vararepresentant på Stortinget, er ikke betrygget av svaret fra statsråden: 

– Jeg oppfatter ikke at statsråden kommer med en ordentlig oppskrift ut av uføret. 100 nye studieplasser, som hun viser til, er et spytt i havet. Det må opprettes langt flere nye studieplasser, sier han.

– Hvor mange mener du må til?

– Jeg mener vi trenger et nasjonalt løft for å utdanne flere sykepleiere, så kanskje 1000 nye studieplasser for sykepleiere hadde vært et sted å starte. Det er muligens et hårete mål, og det er kanskje ikke studenter nok til det, men jeg mener også at langt flere studieplasser må være desentraliserte. Helsefagarbeidere som allerede er i jobb, og andre som er etablert ute i kommunene, må også få muligheten til å utdanne seg til sykepleiere, sier Jøsevold.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse