fbpx Går inn for færre sein-tidlig-vakter Hopp til hovedinnhold

Går inn for færre sein-tidlig-vakter

Avdelingssykepleier Espen Bjørkenes og sykepleier Linn Gulliksen, nevromuskulær post, Drammen sykehus

De prøver ut en turnus som gir bedre helse.

Avdelingssykepleier Espen Bjørkenes lager turnusen. 

– Det er jo sein-tidlig-vaktene som har vært mest belastende. Du kommer seint hjem og får ikke lagt deg med en gang, sier han.

Dermed blir det ofte for lite søvn før neste vakt kaller:

– Ikke minst etter slitsomme vakter, hvis noe traumatisk har skjedd, tar det tid å lande når du kommer hjem, sier avdelingssykepleieren.

«Verre enn nattevakter»

Nevromuskulær post er én av tre poster på Drammen sykehus som nå tester ut helsefremmende turnus.

Det var de hovedtillitsvalgte på sykehuset som utfordret ledelsen i å lage helsefremmende turnus. Blant annet var de inspirert av sykepleieren og forskeren Anette Harris, som slår fast at
sein-tidlig-vakter er verre enn nattskift.

Da artikkelen ble publisert på sykepleien.no, var det mange sykepleiere som delte og 
kommenterte på Facebook : Det overveiende flertallet var enige i at dagvakt etter en kveldsvakt var tungt.

Fem kriterier for helsefremmende turnus

Klinikkledelsen på Drammen sykehus satte ned en prosjektgruppe som skulle foreslå føringer for hvordan de skulle lage helsefremmende turnuser.

Både ledelsen, avdelingssykepleiere, hovedtillitsvalgte og rådgivere har deltatt i dette arbeidet.

Gruppen har kommet frem til fem kriterier for helsefremmende turnus. Ett av dem er færrest mulig aften-dag-vakter.

– Føringene er basert på forskning, sier Bjørkenes.

Her er de fem kriteriene :

  • Medvirkning fra ansatte i turnusarbeid.
  • Vaktene bør ha rotasjon med klokken (altså i rekkefølge dag, kveld, natt – ikke omvendt).
  • Færrest mulig aften-dag-vakter.
  • Færrest mulig nattevakter på rad (maks to i uken og maks tre i en helg), og lengst mulig fri etter nattevakten.
  • Færrest mulig vakttyper på en uke.

Tar mest tid å ta individuelle hensyn

Den nye typen turnus ble startet opp i september, med en prøveperiode på tre måneder. Også en medisinsk post og føde-barsel-posten er med i dette pilotprosjektet.

Espen Bjørnestad (46) ble sykepleier i 1997 og har mange år med turnus bak seg. Han har jobbet på fire sykehus, i ulike helseforetak.

– Jeg har sett litt, ja.

– Hvordan har det vært å lage denne turnusen?

– Det tar jo mye tid, men føringene er godt kjent blant de ansatte. Det som er mest tidkrevende, er å ta hensyn til individuelle ønsker, sier Espen Bjørkenes.

På jobb bare dag eller bare kveld i helgen

En del av uttestingen er at de som jobber helg, enten har tre dagvakter eller tre kveldsvakter – i stedet for kveld, dag, kveld.

– Vi prøver også å redusere antallet nattevakter i strekk og har et mål om minst et døgn fri etter å ha jobbet om natten, forteller Bjørkenes.Den største utfordringen er å få enkelte av sykepleierne til å ha tro på dette.
Espen Bjørkenes, avdelingssykepleier

Men det blir aldri et enkelt puslespill:

– Fra mitt ståsted er den største utfordringen å få enkelte av sykepleierne til å ha tro på dette. Det å skulle jobbe tre kveldsvakter i én helg sitter langt inne, spesielt hos de yngste. De tenker nok ikke på helsen i et langtidsperspektiv. De tenker mest på hva som er best nå, sier han.

Men Bjørkenes er forberedt:

– Det krever nok litt holdningsarbeid for å få dette til.

– Mister mer av helgen med bare aftenvakter

Linn Gulliksen, snart 28 år, jobber full turnus. Hun har vært sykepleier på posten i tre år.

– Det er først nå det er blitt større fokus på helsefremmende vakter. Men vi har også fått beskjed om at det skal tas hensyn til individuelle ønsker blant oss ansatte, sier hun.

– For å være ærlig så har jeg ikke tenkt så mye på dette med helsefremmende turnus. Men det er klart at det er mer slitsomt å snu døgnet bakover enn framover.

Men aften, aften, aften i en helg … hun er litt skeptisk:

– Da mister man verdifull tid. En formiddag går veldig fort. Jeg vil nok føle at jeg mister mer av helgen med bare aftenvakter. Med dagvakt lørdag og aftenvakt søndag kan man få «litt helg», så man kan hygge seg med venner og familie på lørdagskvelden. Det er jo ofte da andre har fri også, og man kan sove ut på søndagen.

Hun påpeker at det dessuten er innafor, med tanke på at vakten snur med døgnet.

Får energi av å drive med hest

– Med aftenvakt både fredag, lørdag og søndag mister jeg egentlig kvalitetstid både fredagen og lørdagen.

Det virker ikke lystelig. Hun legger til:

– Dette vil jo variere fra person til person når det passer best å jobbe – avhengig av hva du ellers driver med i helgene; om du har barn, om du trener. Noen foretrekker nok å ha fri alle formiddagene. Hvis det er fint vær en lørdagsettermiddag, ville jeg selv like å kunne dra hjem og nyte solen.

Gulliksen driver med konkurranseriding, og hesten Gogo skal både trenes og passes på.

– Å drive med hest er gøy, det gir energi og overskudd. Spesielt etter en hektisk dag på jobb, påpeker hun.

(Saken fortsetter under bildet.)

Linn Gulliksen, sykepleier, nevrologen, Drammen sykehus, nevromuskulær post

– Vaktene skal jo helst rotere framover

Å ha mer fri etter nattevakt for å komme seg, syns hun er fint.

– Man blir uansett trøtt etter nattevakt, så en hel restitusjonsdag er ikke så dumt. I hvert fall hvis du jobber hundre prosent. Men er du i 80-prosentstilling, har du antakelig nok tid til å restituere deg på.

En hel restitusjonsdag etter nattevakt er ikke så dumt.
Linn Gulliksen, sykepleier

Hun kikker i mobilen der hun har avfotografert vaktlisten sin.

– Det er ikke helsefremmende hele veien, ser jeg.

Hun registrerer at i en av ukene er det aftenvakt onsdagen og dagvakter torsdagen og fredagen. Så frihelg. Så er det aften, aften, dag, dag, dag.

– Vaktene skal jo helst rotere framover. Men jeg vet ikke om de klarer å lage helsefremmende turnus fullt ut. Kabalen skal jo gå opp med det personalet du har tilgjengelig og deres ønsker. Jeg vet jo at noen ønsker seg flere aftenvakter enn det de har fått, andre vil ha flere dagvakter, sier hun.

Og dermed blir det automatisk flere sein-tidlig-vakter også.

– Jeg har selv stadig behov for å bytte vakter, særlig rundt konkurransesesongen.

Hun kikker nøyere etter på vaktlisten sin:

– Jeg ser at det er flere aften-dag-vakter. I fire av ukene. Det vil nok ta litt tid før alt er satt skikkelig i system, sier Linn Gulliksen.

– Kjipt å jobbe helg

Gulliksen setter stor pris på at den enkelte skal bli hørt.

– Da føler man seg i hvert fall ivaretatt. Da er det optimalt.

Hun ser likevel utfordringene for avdelingslederen som skal lage en sunnere turnusplan:

– Det er nok mange ulike stillingsstørrelser og ulike ønsker. Ofte er det sykdom. Det er nok ikke lett å få til at alle vaktene skal rotere med klokka.

– Hva syns du om å skulle jobbe turnus om ti–tjue år?

– Fælt å si det, men jeg syns det er kjipt å jobbe helg. Det er jo da jeg kan være sosial med andre. Men noen må jo jobbe helg også. På sikt vil jeg sikkert jobbe med noe som ikke medfører helgearbeid.

Legekontorjobb er et eksempel hun har merket seg. Men foreløpig trives hun godt på nevrologen.

Verre med lang reisetid

– Kanskje er det bedre å bare ha nattevakter enn å ha tredelt turnus. For min del er dag og aften innafor. Natt og helg kunne jeg fint klart meg uten, medgir Linn Gulliksen.

Hun peker på blokkene som ses fra vinduet.

– Heldigvis bor jeg ikke langt unna. Etter å ha jobbet kveld kan jeg gå hjem, dusje og få nok søvn til neste dagvakt. Jeg tror ikke jeg hadde klart slike vakter hvis jeg hadde en jobbreise på en time, sier sykepleier Gulliksen før hun går for å ta seg av pasientene.

Skal ha spørreundersøkelse

Etter tre måneders testing vil sykepleierne på de tre pilotpostene bli spurt om sine erfaringer med den helsefremmende turnusen. Dette gjøres via en spørreundersøkelse.

Men de gir seg uansett ikke så fort:

– Vi er langt fra å være i mål, sier Bjørkenes.

– Det er en annen tankegang enn før, og den må modnes. Dette er jo bare den første perioden.

(Saken fortsetter under bildet.)

Turnusplan, vaktliste, helsefremmende turnus. Drammen sykehus

Avdelingssykepleieren er i gang med å lage vaktplaner for neste turnusperiode, som inkluderer jul og nyttår.

– Du har selv vært hovedtillitsvalgt. Møter du deg selv i døren som avdelingsleder?

– Nei, det er bare fordeler. Jeg kjenner lovverk og systemer, og folk på huset: ledere og avdelingssjefer.

Selv har han ikke jobbet turnus på noen år.

– Hvordan ville du selv taklet tredelt turnus nå?

– Jeg tror det vil gått greit, skal jeg være helt ærlig. Jeg har godt sovehjerte. Jeg klarer godt å sove åtte–ti timer mellom to nattevakter, sier Espen Bjørkenes.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse