fbpx Tuberkulose: Den grå «massemorderen» herjer verden Hopp til hovedinnhold

Tuberkulose: Den grå «massemorderen» herjer verden

Bildet viser  røntgenbilde av lunger med tuberkulose øverst i venstre lunge

Multiresistent tuberkulose er nå den viktigste årsaken til dødsfall globalt på grunn av antibiotikaresistens.

Norge har så langt tuberkulosesmitten under kontroll. I 2017 ble 261 pasienter med tuberkulose meldt til Folkehelseinstituttet. Det er en liten nedgang fra årene før.

Screening av risikogrupper

På verdensbasis ser det annerledes ut: Verdens helseorganisasjon anslår at over 10 millioner mennesker er syke med tuberkulose. I tillegg bærer en fjerdedel av verdens befolkning smitten med seg, uten å være syke.

‒ For å sikre en fortsatt svært lav tuberkuloseforekomst her til lands vil fokus i årene som kommer, være rettet mot en hensiktsmessig screening av risikogrupper og forebyggende behandling av personer med økt sannsynlighet for sykdomsutvikling, sier lege Karine Nordstrand ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

LES: Den grå massemorderen lever fortsatt

Figur av tuberkulosesmitte

Multiresistent tuberkulose

Tuberkulose med bakterier som er blitt motstandsdyktige mot antibiotika, er blitt et alvorlig og økende problem globalt.

Ifølge Folkehelseinstituttet skyldes denne resistensutviklingen i hovedsak feilbehandling eller ufullstendig behandling.

– På verdensbasis utgjør multiresistent tuberkulose nå den viktigste årsaken til dødsfall som følge av antibiotikaresistens, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

LES: Vil åpne for hastevedtak om tvangsisolering av smittefarlige på sykehus

Norske forhold

Her i landet har antallet multiresistente tuberkulosetilfeller ligget mellom fire og elleve tilfeller per år. I 2017 ble ni pasienter diagnostisert med multiresistent tuberkulose. 

‒ Personer som er nysmittet, bør i utgangspunktet tilbys forebyggende behandling for å hindre senere sykdomsutvikling. Likevel ser vi at slik behandling kun gis til halvparten av dem med antatt nysmitte, forteller Nordstrand.

En viktig del av tuberkulosearbeidet i Norge er ifølge Folkehelseinstituttet å sørge for at personer med forhøyet risiko for sykdomsutvikling etter smitte tilbys forebyggende behandling. Foruten de som er antatt nysmittet, inkluderer disse risikogruppene barn og personer med nedsatt immunforsvar.

– Antallet personer som mottar forebyggende behandling, er etter Folkehelseinstituttets syn fremdeles for lavt. Generelt forventer vi at antallet som mottar forebyggende behandling, er større enn antallet som behandles for tuberkulosesykdom, men i flere fylker er disse gruppene nesten like store, sier Nordstrand.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse