fbpx Nå får over 150 000 nordmenn helsetjenester hjemme Hopp til hovedinnhold
Ny rapport:

Nå får over 150 000 nordmenn helse­tjenester hjemme

Nærbilde av eldre hender på en stokk

Stadig flere nordmenn mottar helsetjenester i hjemmet, mens færre og færre mottar praktisk bistand til daglige gjøremål.

Siden 2010 har antallet nordmenn som mottar helsetjenester i hjemmet, økt med 18,5 prosent.

I samme periode har antallet som mottar praktisk bistand til daglige gjøremål, sunket med 13,4 prosent.

Dette går frem av en ny rapport som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

1 av 15 mottok tjenester

Rapporten, som presenterer statistikk basert på IPLOS-registeret (Individbasert helse- og omsorgsstatistikk), viser at drøyt 360 000 nordmenn i fjor mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det tilsvarer 6,8 prosent av den totale befolkningen – altså rundt 1 av 15. Til sammenlikning var denne andelen 6,5 prosent i 2007.

Mange mottar mer enn én type tjeneste, og totalt ble det i fjor fattet vedtak om 814 872 helse- og omsorgstjenester i norske kommuner.

Rapporten omfatter blant annet helsetjenester, rehabiliteringstjenester, hjelp til å delta på aktiviteter og bistand til å kunne bo hjemme.

Lokaliseringsteknologi er tjenestetypen med størst prosentvis økning. Det totale antallet mottakere i 2017 (447 personer) er likevel fortsatt svært lavt sammenliknet med andre typer tjenester.

Flere yngre mottakere

Ikke overraskende viser rapporten at andelen som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen, stiger kraftig i de høyere aldersgruppene.

I 2017 mottok nærmere 90 prosent av alle over 90 år helse- og omsorgstjenester, mens blant dem mellom 80–89 år var andelen rundt 50 prosent.

Likevel utgjør personer under pensjonsalder en stor andel av det totale antallet tjenestemottakerne, og hver fjerde mottaker av kommunale omsorgstjenester i fjor var under 50 år.

Fire av ti mottakere er under 67 år, og denne andelen har økt med 6 prosent siden 2007.

Økende mannsandel

Når det gjelder kjønnsfordeling, viser rapporten at rundt seks av ti tjenestemottakere er kvinner.

Samtidig er mannsandelen blant mottakerne i vekst, noe som tillegges stadig høyere levealder for menn.

Hele rapporten kan lastes ned herfra.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse