fbpx Vedtak om tvangsbruk i mer enn annenhver kommune Hopp til hovedinnhold

Vedtak om tvangsbruk i mer enn annenhver kommune

En gamel dame som sitter i en stol og holder en pleier i hånden.

Rundt tre prosent av sykehjemsbeboere fikk tvangsvedtak for at helsepersonell kunne utøve nødvendig helsehjelp. Men tallene er usikre, ifølge SSB.

Norske kommuner skal hvert år rapportere om tvangsbruk i omsorgstjenesten. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) ønsket å undersøke om den kommunale helsetjenesten ivaretar brukernes menneskerettigheter, og spesielt om eldres rettigheter i sykehjem blir ivaretatt. De ga Statistisk sentralbyrå (SSB) oppdraget med å finne det ut.

Halvparten av kommunene bruker tvang

Bruk av tvang kan ha ulike årsaker og forskjellige rettslige hjemler. Bruk av tvang representerer ikke nødvendigvis et brudd på menneskerettighetene til brukerne i seg selv.

Tabellen under viser at det i 2017 totalt var 3185 personer i den kommunale omsorgstjenesten som var registrert med tvangstiltak. Dette utgjør nær én prosent av alle personer som var registrert i IPLOS-registeret, og som mottok en eller flere omsorgstjenester i 2017.

– Det er vedtak om helsehjelp med tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven som utgjør den største andelen, ifølge SSB.

Usikker rapportering

Hvor flinke kommunene er til å rapportere bruk av tvang i omsorgstjenesten, er usikkert, ifølge SSB.

– Det vi vet, er at i 2017 rapporterte om lag halvparten av alle norske kommuner, 224 av 426, om vedtak om bruk av tvang, skriver SSB på sine nettsider.

Helsehjelp med tvang var også i sykehjem den viktigste årsaken til tvangsbruk.

Rundt 40 prosent av alle som ble registrert med tvangsbruk i omsorgstjenesten i løpet av 2017, bodde fortrinnsvis på sykehjem.

SSB understreker at bruk av tvang på sykehjem ikke trenger å bryte med sykehjemsbeboernes menneskerettigheter.

– Men det kan være et viktig virkemiddel for å ivareta dem, skriver SSB.

3 prosent

Tabellen under viser at det var i alt 1282 personer med vedtak om langtidsopphold på sykehjem som var registrert med tvangstiltak i løpet av 2017. Dette utgjør under tre prosent av alle personer som i løpet av 2017 var på langtidsopphold i institusjon.

Tabellen viser også at de fleste tilfellene gjaldt helsehjelp med tvang. Disse utgjorde 975 av 1282, eller 76 prosent, av all registrert bruk av tvang.

Vanskelig å tallfeste menneskerettigheter

Det å belyse menneskerettighetssituasjonen til eldre i sykehjem, er ifølge SSB en utfordrende oppgave.

– I grove trekk kan utfordringen oppsummeres med at det alltids kan reises spørsmål om de utvalgte målene som er ment å operasjonalisere menneskerettighetssituasjonen, treffer, og om datagrunnlaget er av tilstrekkelig god kvalitet, skriver SSB.

Du kan lese hele rapporten her.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse