fbpx Møte om «katastrofeturnus» gikk ikke som forventet Hopp til hovedinnhold

Møte om «katastrofeturnus» gikk ikke som forventet

bildet viser Hanne Bergland

Hanne Marit Bergland er skuffet etter møtet med kommunalsjefen i Harstad. – Vi prøvde intenst å komme til enighet, men må bare konstatere at det ikke var mulig, sier NSFs fylkesleder i Troms.

Nylig ble det kjent at nattevaktene ved Stangnes sykehjem i Harstad kommune må gå det som er karakterisert som  «katastrofeturnus». Det innebærer arbeid hver lørdag og annenhver søndag, samt korte nattevakter helt nede i 44 minutter.

Her er kommunalsjefens svar på kritikken.

Møte mellom partene

Hanne Bergland, Norsk sykepleierforbunds (NSF) fylkesleder i Troms, møtte Rita Johnsen, kommunalsjefen i Harstad i dag, 10. juli. På agendaen sto «katastrofeturnusen» ved Stangnes sykehjem.

– Vi holdt på i to og en halv time og prøvde intenst å komme til enighet, men kunne bare konstatere at det ikke var mulig, sier Bergland.

Hun ønsket å ha med at sykepleiergruppen skulle sikres en turnus med jobbing kun hver tredje helg, men fikk ikke gjennomslag for det.

– Men er det ikke litt urettferdig at sykepleierne skal få jobbe hver tredje helg, mens de andre yrkesgruppene må jobbe hver andre?

– Sykepleiere er mangelvare. De andre har hele tiden gått hver andre helg før også, mens sykepleierne har jobbet hver tredje helg, sier Bergland.

Hun legger til at hjelpepleierne og helsefagarbeiderne har fått økte stillingsprosenter i den nye turnusen, mens sykepleierne har blitt fratatt jobbing tredje hver helg.

– Vi har ikke fått noe, vi har derimot blitt fratatt noe, sier hun.

Så en mulighet

Båtturen mellom Tromsø og Harstad tar 13 timer tur-retur.

– Når jeg valgte å ta imot invitasjonen fra arbeidsgiver og bruke såpass mye tid på dette, betyr det at jeg så en mulighet og trodde arbeidsgiver hadde noe mer å komme med. Nå er jeg skuffa, sier Bergland.

Hun er bekymret over rekrutteringen av sykepleiere og mener dette vil gå ut over både kvalitet på tjenestene og pasientsikkerheten.

– Jeg klarer ikke å skjønne at arbeidsgiver ikke kan lage turnus der sykepleiere i nattjenesten jobber tredjehver helg. Arbeidsgiver har muligheten, men viser ikke vilje til å lage slik turnus eller å forplikte seg til dette. Det er alvorlig da sykepleierne nå i stedet må gå i katastrofeturnusen selv om den både skal risikovurderes og modereres med å ta bort vakter med 44 minutter og plusse på andre korte vakter.

Sykepleien har forsøkt å få kommentar fra kommunalsjef Rita Johnsen, uten å lykkes.

bildet viser John Arve Skarstad

Bakgrunn

Saken har sin bakgrunn i at Harstad kommune tilbød nattevaktene ved Stangnes sykehjem en turnus som innebar arbeid to helger i løpet av fire uker, opptil to helger etter hverandre. Hittil har de jobbet hver tredje helg.

Den ene av de tre sykepleierne dette gjelder, godtok tilbudet.

– Siden jeg skal jobbe i hele sommer og har ferie først i september, nektet jeg å gå den andre turnusen. Jeg har også mye på hjemmefronten, så «katastrofeturnusen» ville vært umulig for meg å gjennomføre, skriver han til Sykepleien.

På vegne av de to andre sykepleierne sa NSF nei til tilbudet, mens de andre fagforeningene takket ja.

Kontaktet Arbeidstilsynet

Resultatet er at de to sykepleierne har blitt pålagt en turnus hvor de ikke har fått en gjennomsnittsberegning av turnus, slik de andre har fått. Det betyr at de ikke får jobbe mer eller mindre enn det nøyaktige uketimetallet for den enkelte stilling.

Hanne Bergland hevder avtalen er brudd på arbeidsmiljøloven paragraf 10–2 nr. 1 «Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger …», og karakteriserer det hele som en straffereaksjon mot sykepleierne.

– Vi har kontaktet Arbeidstilsynet, men foreløpig har vi ikke fått drahjelp derfra, sier hun.

– Hva vil dere gjøre i saken fremover nå etter at møtet med arbeidsgiver ikke førte frem?

– Nå må vi summe oss litt, så får vi se. Vi venter blant annet på resultat av at vi har bedt arbeidsgiver om å risikovurdere den nye turnusen, sier fylkeslederen.

Arbeidstilsynet gjør ingenting før partene er enige

Fungerende regiondirektør for Arbeidstilsynet i nord, John Arve Skarstad, sier Arbeidstilsynet Nord-Norge har vært i e-post-dialog med fylkesleder i NSF.

– Der ble det opplyst om at vi på nåværende tidspunkt ikke vil gå inn i denne saken. Dette er en vurdering som gjøres fortløpende, uansett virksomhet. Vi vurderer lovligheten i det øyeblikket en avtale er godkjent. Vi gjør ingenting før de er enige, sier Skarstad.

– Men de er jo ikke enige, NSF har ikke godkjent avtalen og mener den nye turnusen er brudd på loven?

– Arbeidsgiver kan ikke trumfe gjennom en avtale som ikke er godkjent, så lenge det er brudd på paragraf 10–2 i arbeidsmiljøloven. Men i en slik turnus er det mange forhold som er spesielle, slik at det er vanskelig å vurdere hvorvidt ordningen er forsvarlig eller ikke. Man må se hele turnusen for å si noe om det, og da er det arbeidstidsenheten hos Arbeidstilsynet som har det nasjonale ansvaret for å se på dette, sier Skarstad.

Leder for arbeidstidsenheten ved Arbeidstilsynet, Jens Erik Romslo, sier de behandler søknader om å få godkjent ulike arbeidstidsordninger.

– Men det er regiondirektørene som avgjør om det skal utføres tilsyn, legger han til.

Bildet viser Gjertrud Helene Krokaa

Upopulær 3-3-turnus

Endringene av nattevaktenes turnus ble nødvendig ifølge kommunalsjef Rita Johnsen etter at Harstad kommune har gått over til såkalt 3-3-turnus med arbeid to helger i løpet av fire uker.

3-3-turnus har vært forsøkt i andre kommuner også, med varierende resultat. Moss og Sarpsborg hadde så dårlige erfaringer at de skrinla ordningen i 2012. I Moss var det upopulært blant de ansatte, mens i Sarpsborg var det arbeidsgiver som satte ned foten.

Fakta
Dette er 3-3-turnus
  • 3-3-turnus vil si at man jobber tre dager og har tre dager fri. I Harstad jobber de fire sekvenser av 3-3, så kommer en todagers, så fire sekvenser med 3-3 igjen,før den fire ukers turnusen ender med en to-dagers igjen.
  • Modellen innebærer mer helgejobbing, to helger i løpet av fire uker. Jobbhelgene kommer etter hverandre.
  • Man jobber lange vakter, 8,5 timer i 100 prosent stilling, men bare 32,5 timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.
  • Da kun 29, 75 timer er satt opp i turnusen, jobber man derfor 2,75 timer i uken for lite. Dette samles opp i en timebank (ekstravaktordning) som viser hvor mye arbeidstaker «skylder» arbeidsgiver. Disse timene kan arbeidsgiver disponere etter visse fremforhandlede prinsipper ved behov.
  • Modellen ble først testet ut i Harstad i 2006.
    Kilde: Evaluering av 3-3-turnus i Harstad, Arbeidsforskningsinstutttet, 2008

I Narvik forsøkte de ordningen i 2007/2008 ved Furumoen sykehjem, men også der ble turnusen trukket tilbake etter et år.

– Ordningen var upopulær blant annet på grunn av jobbingen annenhver helg og fordi den ga mer høytidsbelastning, sier Gjertrud Helene Krokaa, NSFs fylkesleder i Nordland.

Hun hevder de stadig ser arbeidsgivere som prøver seg med belastende turnusordninger som innebærer mer helgejobbing og lengre vakter.

– Det vi nå ser i Harstad er så hårreisende at man ikke tror det er sant, sier hun og fortsetter:

– Skal arbeidsgiver få straffe arbeidstakere på denne måten? Her må Arbeidstilsynet på banen og vi i NSF må være knallharde. Det gjelder ansattes helse og velferd.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse