fbpx Venter på svar om navnebytte til helsesykepleier Hopp til hovedinnhold

Venter på svar om navne­bytte til helse­sykepleier

Kristin Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre

Blir det navnebytte? Helsesøster-leder Kristin Waldum-Grevbo syns debatten har vart lenge nok nå. Helt siden 1960-tallet. Helsedepartementet avgjør snart. 

Helsesøstrene vil endre tittelen sin til helsesykepleiere. I hvert fall ble det vedtatt av Landsgruppen av helsesøstre i mai. Forslaget behandles nå av Helsedepartementet. Sykepleien får opplyst at det vil bli en avklaring i løpet av september.

Les:  Den nye helsesøster-tittelen er klar

Foreslår ny tittel for helsesøstre

Etter at det ble kjent av et navnebytte sannsynligvis er på trappene, var det både ris og ros å få for helsesøstrenes faggruppeleder Kristin Waldum-Grevbo. Det medførte mange kommentarer og meninger i mediene.

Vil ha kjønnsnøytral tittel

– Hvorfor så viktig med dette navnebyttet?

– Det er på tide med en kjønnsnøytral tittel på dette yrket, mener Waldum-Grevbo.

– Hvordan ble helsesykepleier mottatt, syns du?

– I hovedsak positivt.

Skal sykepleier være del av tittelen?

– Men du fikk det travelt i mediene?

– Det er jo en tittel mange har et positivt forhold til.

– Mange følelser?

– Ja, men debatten i etterkant har gått på hva tittelen skal signalisere, sier faggruppelederen.

– For eksempel?

– Om sykepleier skal være del av tittelen. Det har igjen ført til en debatt om hva sykepleiertittelen signaliserer. Motforestillingene handler mye om ordet «syke». Noen mener det gir feil signal til barn og unge.

–  Sykepleiere har tillit

– Tenker du på reaksjonen til Helsesista?

– Ja, blant andre. Det kan nesten virke som om det er sånn: «Hjelp, vi skal til sykepleieren!». Men sykepleiere har jo tillit i befolkningen.

– Kom det overraskende på deg?

– Alle er enige i at det er noe paradoksalt i å sette sammen helse og syke i ett ord.

Nei til helsebror

– Helsesøstre kommer vel borti begge deler?

– Ja, vi skal både jobbe helsefremmende og avdekke sykdom. Og sykepleiekompetansen er basisen.

– Hvorfor ikke helsesøster og -bror?

– Det er ikke kjønnsnøytralt, fastslår Kristin Waldun-Grevbo.

Vil ikke ha lang tittel

– Hva var nest beste alternativ?

– I hvert fall ikke en tittel over flere linjer. Helsesykepleier pekte seg ut, ut fra mange kriterier.

– Hva er viktig i denne saken?

– Relasjonen til barn og unge skapes ikke av tittelen, men den kan signalisere at vi er både kvinner og menn i dette yrket. Og at vi har mer utdanning enn mange tror. Vi skal være vennlige og støttende, men noe annet enn venn eller søster.

Kommer guttene nå?

– Med ny tittel – vil guttene strømme til?

– Jeg møter flere mannlige sykepleiere enn før som vurderer dette yrket nå. Det handler både om tittel og gode rollemodeller, mener Kristin Waldun-Grevbo.

– Er flere menn det viktigste målet?

– Når bare 38 prosent av de under 25 år vet at vi er sykepleiere, syns jeg det er på tide at folk får den informasjonen. Det er også viktig.

– Få opp statusen?

– Om ikke det, så at tittelen sier mer om kompetansen vår, som gjør oss i stand til å gjøre gode vurderinger i skjæringspunktet mellom sykdom og helse.

En rolle i stadig endring

– Er helsesøsterrollen i endring?

– Hele tiden. I tråd med samfunnsutviklingen og befolkningens behov.

– Noe typisk for tiden?

– Mye handler om psykisk helse. Vi har en viktig rolle når det gjelder å normalisere reaksjoner på det livet bringer. Samtidig skal vi faktisk fange opp sykdom.

– Vil være rart 

– Ellers noe?

– Det tar litt tid å bli vant til ny tittel. Det vil være rart for alle en stund. Men det er deilig å lande en sak som har vært diskutert siden 1960-tallet.

Les:  Språkrådet sier ja til kjønnsnøytral helsesøster

– Glad for støtten fra Språkrådet?

– Ja, veldig. Vi hadde jo ikke forventet at dette skulle bli kåret som det mest sexy nyordet. Men veldig glad for at Språkrådet syns dette tross alt er et greit alternativ, sier Kristin Waldun-Grevbo.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse