fbpx Over hundre avviksmeldinger mot én pasient Hopp til hovedinnhold
Skien:

Over hundre avviksmeldinger mot én pasient

Portrett av fylkeslegen i Telemark, Steinar Aase

– Jeg har aldri tidligere vært borti en sak der en pasient har påført en annen så alvorlig skade, sier fylkeslegen.

En kvinnelig beboer ved et sykehjem i Skien skal ha over hundre avviksmeldinger mot seg, blant annet for slag, spark og dytting av både medpasienter og ansatte, melder lokalavisen Varden [krever betaling].

Som beboer på et sykehjem forutsettes det jo at man er trygg og omgitt av personell som kan ta vare på deg
Steinar Aase, fylkeslege

Ifølge en rapport fra enhetslederen ved sykehjemmet, skal kvinnen ved ett tilfelle sågar ha påført en annen pasient lårhalsbrudd.

– Som beboer på et sykehjem forutsettes det jo at man er trygg og omgitt av personell som kan ta vare på deg, kommenterer fylkeslege i Telemark, Steinar Aase, til Sykepleien.

Han kan ikke – i løpet av sine ti år som fylkeslege – erindre å ha vært borti en sak der en pasient har påført en annen såpass alvorlig skade.

Får ikke isolere beboeren

Aase har nå opprettet to tilsynssaker og ønsker blant annet å få klarhet i om sykehjemmet har tilstrekkelig personell med riktig kompetanse til å ta seg av den aktuelle pasienten.

– Har du tro på at løsningen ligger i bemanningssituasjonen?

– Ja, det vil jeg si, men det kan også være snakk om forhold ved bygninger og opplegget rundt pasienten, påpeker Aase.

Ifølge avisen Varden har sykehjemmet to ganger fått avslag på ønske om å isolere beboeren.

Aase mener lovgivningen er helt klar på at man ikke kan bruke tvang av hensyn til andre pasienter eller personalet.

– Dessverre har vi opp gjennom årene og rundt om i landet sett at det har vært mye til dels uberettiget bruk av tvang innen norsk helsevesen, sier han.

Alle pasienter skal ha et verdig liv også på sykehjem
Steinar Aase, fylkeslege

– Vi opplever også at enkelte kommuner strammer inn i perioder med dårlig økonomi – for eksempel på vikarbruk eller innkjøp av nødvendig utstyr – men loven er klar på at alle skal ha forsvarlig behandling til enhver tid.

Verdig liv

På generelt grunnlag er Aase også sterkt kritisk til at enkelte institusjoner kompenserer for utilstrekkelig bemanning ved å gi beroligende medikamenter til krevende brukere.

– Alle pasienter skal ha et verdig liv også på sykehjem. De skal ikke sløves ned eller isoleres for å unngå å være til bry, understreker han.

– Bemanning er derfor nøkkelen, og vi må kunne forutsette at det settes inn tilstrekkelig personale til å roe ned og ivareta pasienter, slik at de ikke er til fare for seg selv eller andre.

Aase anslår at han vil trenge rundt to måneder for å gjennomgå all informasjon og konkludere i de aktuelle tilsynssakene.

– I mellomtiden regner jeg med at kommunen iverksetter tiltak for å bedre situasjonen, og jeg har også fått forsikringer om at dette blir gjort.

Har fulgt opp

Konstituert kommunalsjef for helse og omsorg i Skien, Geir Gjelstad, beklager overfor Varden at en av beboerne er blitt skadet ved et av kommunens sykehjem.
– Alle skal føle seg trygge på sykehjem i Skien, sier Gjelstad til avisen.

Han forteller at hendelsene i den aktuelle saken er fulgt opp, og at det er satt inn ulike tiltak underveis for å ivareta bruker.

–Det vil innimellom være saker hvor situasjonen rundt bruker er krevende med flere utageringer. Nå har vi imidlertid rigget oss, slik at situasjonen i dette tilfellet er bedret, sier han til avisen.

Sykepleien har forsøkt, men ikke lykkes, i å få tak i Gjelstad for en direkte kommentar til saken.


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse