fbpx Brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og staten Hopp til hovedinnhold

Brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og staten

President i Legeforeningen, Marit Hermansen

– Selv om fastlegeordningen er i krise, tar ikke staten alvoret inn over seg, sier president Marit Hermansen.

Ifølge Legeforeningen står fastlegeordningen overfor en arbeidsmengde som blir stadig mer uhåndterlig og en arbeidsbelastning som blir stadig tyngre. Det førte til brudd i forhandlingene.

– Statens tilbud er ikke på langt nær nok til å løse krisen fastlegeordningen er i. Vi ser derfor ingen annen utvei enn å bryte forhandlingene. Situasjonen som nå er skapt, er det et politisk ansvar å rydde opp i, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen i en pressemelding.

Jobber 55,6 timers uker

Til tross for bruddet, vil norske pasienter fortsatt ha en fastlege å gå til. Men det betyr ikke at bruddet ikke får konsekvenser.

– Når staten ikke tar ansvar, kan ikke fastlegene fortsette å jobbe nesten 56 timer i uken i snitt. Her må det skje endringer, sier Hermansen.

Legeforeningen har bedt om strakstilskudd for å sikre bedre forutsigbarhet og større økonomisk trygghet. Ikke bare for dagens fastleger, men også for dem som ønsker å etablere ny praksis. 

Ifølge en undersøkelse Helsedirektoratet har gjort, viser at hver fastlege i gjennomsnitt jobber 55,6 timer i uken. Det er én hel arbeidsdag mer i uken enn i 2014 og tilsvarer omtrent 700 årsverk.

– At fastleger jobber én hel arbeidsdag mer i uken, viser tydelig hvor underfinansiert fastlegeordningen er. Krisen rammer stadig nye kommuner. Det haster med strakstiltak som stopper utviklingen, sier Hermansen.

Fått bedre tilskudd en andre grupper

Helseminister Bent Høie (H) sier til NTB at situasjonen er krevende.

– Det er beklagelig at Legeforeningen velger å bryte forhandlingene, sier Bent Høie.

Han mener legene har fått «et svært godt tilbud» som er bedre enn det mange andre grupper har vært fornøyd med.

Staten har tilbudt fastlegene en lønnsvekst på 2,8 prosent. Det er det samme som oppgjørene i resten av samfunnet i år. I tillegg har fastlegene fått tilbud om ytterligere 100 millioner kroner som skal kompensere for økte arbeidsoppgaver og bidra til å rekruttere flere fastleger. Dette kommer i tillegg til eksisterende rekrutteringstilskudd.

– Jeg tar på største alvor at mange av fastlegene har et stort arbeidspress. For å redusere arbeidspresset tar vi flere grep. Vi ser blant annet på hvordan vi skal rekruttere flere leger og redusere antall oppgaver, sier Høie.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse