fbpx 100 nye studieplasser ved sykepleierutdanningene Hopp til hovedinnhold
Revidert nasjonalbudsjett:

100 nye studie­plasser ved sykepleier­utdanningene

 folkemengde publikum foredrag unge barn student studenter pleie folkemengde publikum foredrag unge barn student studenter

– I fordelingen av studieplassene har vi tatt spesielt hensyn til at det er behov for flere sykepleiere på Vestlandet og i Nord-Norge, sier statsråd Iselin Nybø.

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble regjeringen og KrF enige om å sette av penger til 100 nye studieplasser ved sykepleierutdanningene landet rundt. I tillegg er det satt av midler til 21 stipendiater ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet.

Kvalitetssikring

– Vi har hatt god kontakt med de aktuelle institusjonene for å sikre at de ikke bare kan levere utdanning av høy kvalitet ved studiestedet, men at de også har mulighet for å gi studentene relevante og spennende praksisplasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Nybø sier videre at det et er stort behov for å utdanne flere sykepleiere, og hun er glad for enigheten mellom regjeringen og KrF.

– I fordelingen av studieplassene har vi tatt spesielt hensyn til at det er behov for flere sykepleiere på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Nybø.

Institusjonenes samfunnsansvar

Utdanningsministeren understreker at universitetene og høgskolene må bidra til at Norge fortsatt skal være et bærekraftig velferdssamfunn.

– Både studieplassene og rekrutteringsstillingene vil være med på å ruste regionene for fremtiden, avslutter Iselin Nybø.

UiT – Norges arktiske universitet kan starte opp tilbud i Alta fra januar 2019, og kan høsten 2018 bruke midlene de har fått til å utvikle og legge til rette for studietilbudet. De andre institusjonene utvider tilbudet fra høsten 2018.

Rekrutteringsstillinger

Fordelingen av rekrutteringsstillinger er laget ut fra hvor mange midlertidige stillinger som de tre institusjonene fikk i 2016. Denne fordelingen tilsvarer også andel av nye stillinger totalt til disse institusjonene siden 2014.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse