fbpx SV foreslår krafttak for psykisk syke i fengsel Hopp til hovedinnhold

SV foreslår krafttak for psykisk syke i fengsel

Bilde av piggtråd og gjerde rundt et fengsel
VIL HA BEDRING: Ingen i Norge blir behandlet så dårlig som de alvorlig psykisk syke i fengsel, mener Petter Eide (SV). Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vil ha opptrappingsplan for psykisk syke i fengsel.

SVs Petter Eide, Karin Andersen og Freddy Andre Øvstegård leverte denne uka et representantforslag på Stortinget, hvor de kommer med en rekke forslag de mener vil bedre situasjonen for psykisk syke i norske fengsler. 

– Intensjonen med forslaget er å unngå at psykisk syke blir sittende på isolat fordi fengslene ikke har noe annet sted å oppbevare dem. Mange av de utagerende innsatte er alvorlig psykisk syke, men de ikke får plass i sikkerhetspsykiatrien, og de er for syke til å være på en ordinær psykiatrisk avdeling, sier Petter Eide, som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Vil ha opptrappingsplan

De tre stortingsrepresentantene ber også om at regjeringen lager en opptrappingsplan for å styrke kapasiteten til å håndtere alvorlig psykisk syke straffedømte i psykiatrien og styrke behandlingstilbudet i fengslene. 

De foreslår også at alvorlig psykisk syke som isoleres i fengsel, umiddelbart skal ha legetilsyn og vurderes for innleggelse i psykisk helsevern.

Sivilombudsmannen: «Forverret under fengselsoppholdet»

Bakgrunnen for forslaget er blant annet Sivilombudsmannens besøksrapport fra 2017, som ifølge forslaget sier at: 

«Det er personer … med store psykiske lidelser som har blitt forverret under fengselsoppholdet. Fengselsledelsen ved gjeldende fengsel har selv satt spørsmålstegn ved om regimet som i dag kan tilbys, kan klassifiseres som umenneskelig eller nedverdigende behandling.».

Også FNs menneskerettighetskomité har kommet med kritikk av praksisen for hvordan psykisk syke blir behandlet i norske fengsler. Komiteen anbefaler at Norge skal slutte å isolere personer med psykiske lidelser og sikre tilstrekkelig helsehjelp. 

– Dårlig behandling

– Ingen i Norge blir behandlet så dårlig som de alvorlig psykisk syke i fengsel, sier Petter Eide. 

– De må få et mer tilpasset tilbud enn å bli isolert på fem kvadratmeter med et hull i gulvet til toalett, sier han.

Her er forslaget, som ifølge Eide antakeligvis vil komme til behandling etter sommeren: 

  • Stortinget ber regjeringen lage en opptrappingsplan for å styrke kapasiteten til å håndtere alvorlig psykisk syke straffedømte i psykiatrien, og styrke behandlingstilbudet i fengslene.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at alvorlig psykisk syke ikke blir plassert på enerom eller sikkerhetscelle på grunn av uro, voldelig utagering, selvskading, selvmordsfare eller selvmordsforsøk mens de er i kriminalomsorgens varetekt.
  • Stortinget ber regjeringen gå gjennom forskrifter, praksis og nødvendig ressursbruk for å unngå vedtak om isolering av psykisk syke.
  • Stortinget ber regjeringen sikre løsninger som fører til at alle straffedømte som tas ut av fellesskap på grunn av alvorlig psykisk sykdom, umiddelbart gis en medisinsk utredning og begjæres innlagt i det psykiske helsevern om nødvendig.
  • Stortinget ber regjeringen utrede ulike tiltak for å sikre psykisk helsevern til psykisk syke straffedømte, som bruk av soningsavbrudd, jamfør straffeprosessloven paragraf 459.
  • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan Kriminalomsorgen kan tilby hensiktsmessig psykisk helsevern og omsorg ved bruk av «forsterket fellesskapsavdeling».

– Langt frem

Andre nestleder i justiskomiteen og Høyres justispolitiske talsmann, Petter C. Frölich, sier at forslaget nettopp har kommet inn, og at det verken er diskutert eller så vidt han kan se fordelt til komité foreløpig.

– Så det er tidsmessig fortsatt langt frem til dette behandles politisk av stortingsgruppen vår. Jeg kan generelt si, som Høyres justispolitiske talsmann, at vi ønsker å forbedre soningsforholdene for denne gruppen, skriver han i en e-post.

Frölich viser blant annet til at regjeringen har finansiert et dedikert team som jobber med disse innsatte.

Les også:
Sivilombudsmannen bekymret etter uanmeldt besøk på Ila

Forebygger alvorlige helseskader i fengsel

Helse bak murene

Sykepleie bak låste dører