fbpx Hvor svikter det i helsevesenet? Hopp til hovedinnhold

Hvor svikter det i helsevesenet?

Sykehjemsbeboer i rullestol som sitter alene foran vindu

Helsetilsynet ber pårørende og brukerorganisasjoner om innspill til hvilke områder de bør føre tilsyn med i 2020.

Helsetilsynet inviterer pårørende og brukerorganisasjoner til å komme med forslag om hvilke tjenestetilbud som skal under lupen i 2020. Forslagene skal være basert på erfaringer organisasjonen eller de pårørende har gjort i møte med helsetjenesten.

Konsekvenser

Helsetilsynets nettsider ber de om innspill på følgende områder:

  • Barnevern
  • Sosiale tjenester
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester 

Det er viktig at forslagene inneholder informasjon om hvor faren for svikt er størst. Gjerne i prioritert rekkefølge med en begrunnelse. I tillegg bør forslagene vise hvilke konsekvenser svikten kan ha for pasientene eller brukerne.

Spørsmål som bør besvares

Her er noen spørsmål som bør besvares i forslaget, og som kan være til hjelp:

  • Hva bygger forslaget på? (for eksempel nann på rapport, til statistikk eller erfaringer).
  • Hvor alvorlig er faren for svikt for brukerne av tjenesten?
  • Hva er konsekvensen om det svikter?
  • Hvor ofte skjer det svikt?

Landsomfattende tilsyn

Helsetilsynets oppgave er å undersøke at lover og regler følges i helsevesenet. Områdene som Helsetilsynet velger å føre landsomfattende tilsyn med, prioriteres etter følgende kriterier:

  • Tjenestene skal ha stor betydning for tryggheten til enkeltmennesket
  • Områder hvor risiko for svikt er stor
  • Områder hvor konsekvensene av svikt får store konsekvenser for pasienter og pårørende

«Alle» sjekker det samme

Når Helsetilsynet oppretter landsomfattende tilsyn betyr det at alle fylkesmenn fører tilsyn på samme tjeneste, med samme metode og tema.

Dersom du har forslag til hvilke tjenester som Helsetilsynet bør se nærmere på i 2020, send det innen 15. juni 2018 til  postmottak@helsetilsynet.no.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse