fbpx Nyutdannede sykepleiere vil ikke jobbe i kommunene Hopp til hovedinnhold

Nyutdannede sykepleiere vil ikke jobbe i kommunene

Eldre dame som sitter med ryggen til inne på et sykehjem

85 prosent av avgansstudentene ved sykepleierutdanningen sier de vil jobbe i sykehus. Det er en økning på 10 prosent fra året før, viser NSF Rogalands årlige studentundersøkelse.

Det er ikke blitt lettere for kommunene i Rogaland å rekruttere nyutdannede sykepleiere. NSF Rogalands årlige studentundersøkelse viser at 85 prosent av avgangsstudentene sier de først og fremst ønsker jobb på sykehus. 

Avgangsstudenter har svart på spørsmål om hva som er viktigst for dem når de skal søke sin første sykepleierjobb. Andelen som har spesialisthelsetjeneste (sykehus og distriktspsykiatriske sentra) som førstevalg har gått opp med over 10 prosent siden i fjor.

Praksis trumfer lønn

Selv om Rogalands-kommunene ofte tilbyr både høyere lønn og fulle stillinger, har de ikke lykkes med å fremstå som et førstevalg for nyutdannede sykepleiere. Det store flertallet av studentene sier at praksisopplevelser har betydning for hvor de velger å søke jobb.

Det er naturlig at studentene søker seg dit hvor de har gode praksiserfaringer fra. I tillegg har de ofte flere og lengre praksisperioder i sykehus – og gjerne også på et senere tidspunkt i utdanningsforløpet, enn i kommunene. I sykehusene har de god tradisjon og kultur for praksisoppfølging. Stort kollegafelleskap, med mulighet for veiledning og faglig oppfølging, bidrar nok også mye til at sykehuset fremstår som en attraktiv arbeidsplass for en nyutdannet sykepleier, sier fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad.

Nina Horpestad

Ikke trygt nok

– Det svært bekymringsfullt at så få nyutdannede sykepleiere søker de karrieremulighetene som kommunen kan tilby, sier hun.

Horpestad sier det er liten tvil om at dagens sykehjem og hjemmesykepleie kan tilby varierte arbeidsoppgaver og utfordringer.

– Når de likevel velger å søke sykehus handler det kanskje mer om at de frykter å få for mye ansvar uten å ha den nødvendige faglige tryggheten eller støtte i et etablert fagmiljø i kommunen.

Tips og råd

Hun gir Rogalands-kommunene to klare råd for å snu trenden:

– Kommunene må planlegge, gjennomføre og evaluere studentenes praksisperioder på en god måte. Det er det klare budskapet fra studentene.

Råd nummer to handler om å opprette traineestillinger slik de har gjort i Helse Stavanger og Helse Fonna.

– Kommunene bør ha strategier både for det å ha student i praksis og på hvordan de kan sikre at nyansatte kan oppleve den tryggheten og den kompetansen de må ha for å oppleve mestring. Trainee-stillinger kan være en måte å gjøre dette på, fastslår Horpestad.

Flere vil ha heltid

Horpestad gleder seg over at andelen sykepleiere som ønsker å arbeide i full stilling øker. Åtte av ti studenter i undersøkelsen sier de ønsker heltidsstilling.

Når studentene skulle rangere hvilke faktorer som var viktigst når de søker jobb ble full stilling i fjor rangert som nummer fem. I årets undersøkelse er den på andreplass, bare slått av faktoren «trivsel og arbeidsmiljø». 

– Vi ønsker en heltidtidskultur i helsevesenet. Selv om vi fortsatt har utfordringer med ufrivillig deltid er det en kjensgjerning at vi i vårt fylke også har hatt en høy andel sykepleiere som av ulike årsaker ønsker å gå i deltidsstillinger, sier hun.

To av tre av årets avgangsstudenter sier i undersøkelsen at de allerede i januar hadde et skriftlig eller muntlig tilbud om jobb som sykepleier etter endt utdanning. 

Ikke overrasket

NSFs studentleder, Mia Andresen, er ikke overrasket.

 Dette stemmer jo med hvordan det ser ut landet over, sier hun.

Andresen mener kommunene har en stor jobb å gjøre.

 Det er trist å se at vi reproduserer inntrykket av at det er på sykehus det er faglig interessant å jobbe. Kommunene må ta tak og snu dette.

Praksis og miljø

Som Horpestad tror hun mange nyutdannede blir skremt av at de blir gående "alene" i kommunehelsetjenesten.

 For mange er det vel så viktig som lønn at de har gode læremuligheter og at de føler seg trygge i sin første jobb, sier hun.

Andresen har fått med seg at mange av kommunene i Rogaland faktisk har tatt noen grep når det gjelder tilbud om hele stillinger og god lønn.

 Men det alene er ikke nok. God grunnbemanning og følelse av å være i et fagmiljø teller mye, sier hun.

Fremsnakking

Studentlederen mener at praksisperiodene er en glimrende anledning for kommunene å selge seg som fremtidig arbeidsplass, men at ikke hele jobben kan legges på dem.

 Også lærerne kan hjelpe til og "framsnakke" kommunehelsetjenesten. Vi har alle et ansvar, sier Andresen.

Det er naturlig at studentene søker seg dit hvor de har gode praksiserfaringer fra.
Nina Horpestad

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse