fbpx Sommerjobb? Dette bør du vite Hopp til hovedinnhold

Sommerjobb? Dette bør du vite

Illustrasjon av sykepleier som holder en sprøyte

Du er sykepleierstudent eller nyutdannet med sommerjobb i helsevesenet. Hvilke oppgaver har du lov til å utføre, og hvilke må du si nei til?

NSF Student får hvert år spørsmål fra studenter som skal jobbe om sommeren. Hvilke oppgaver har de lov til å utføre, og hvilke må de si nei til?

Velkjenter spørsmål for NSFs studentleder Mia Andresent. Men å gi entydige svar er ikke like enkelt.

-  Studentene synes dette er et forvirrende område. Når de snakker seg i mellom har nesten alle som har sommerjobb fått forskjellige ordninger, sier hun.

Ulike ordninger

Det kan også være store forskjeller i hva det forventes du skal gjøre på en sykehusavdeling, kontra en sykehjemsavdeling.

- Det generelle rådet vi i NSF Student pleier å gi, er at du tar kontakt med ledelsen på avdelingen du skal jobbe og ber om å få kontraktfestet hvilke oppgaver de forventer at du som student utfører. Det er også viktig at du får skriftlig avtale om hvilken lønn du skal få, sier Andresen.

Utdannet, men uten autorisasjon

Lønn og stillingsbetegnelse er et område som er spesielt aktuelt for nyutdannede sykepleiere som ikke har fått autorisasjonen i posten, men hvor papirene ellers er i orden.

-  Noen steder er stillingsbetegnelsen «assistent» og lønna dertil. Andre steder får de jobb som «sykepleier» med egne avtaler mens de venter på autorisasjonen. Variasjonene er mange, sier Andresen.

Vil ha klarere regler

Studentlederen skulle ønske myndighetene kunne gjøre regelverket enklere, slik at oppgavene som sykepleiere kan settes til blir klarere. Hvert eneste år er det de samme diskusjonene rundt dette temaet.

- Det er nesten umulig å gi konkrete råd fordi hvert arbeidssted har forskjellige ordninger, sier Andresen.

Hennes råd er at det er bedre å være føre vàr, for i utgangspunktet er man ikke sykepleier før man har fått autorisasjonen i hånda.

-  Det kan få alvorlige konsekvenser hvis du gjør oppgaver du ikke har lov til, sier hun.

Tips til studenter

Er du student? Her er noen tips du bør ha i bakhodet når du begynner i sommerjobben:

  1. Gjør aldri noe du ikke har lov til (spør alltid og avtal på forhånd).
  2. Få kontraktfestet hvilke oppgaver du skal gjøre og hvilken lønn du skal ha (hvis du har større ansvar, skal de også være rom for å forhandle lønn).
  3. Dersom du blir bedt om for eksempel å delta i medikamentutdeling eller gjøre sykepleieprosedyrer, sørg for at du faktisk har lov og riktig opplæring hvis du er student.
  4. Dersom du ikke er kompetent til å utføre noen av oppgavene, men likevel gjør dem, kan du miste muligheten til å fortsette i  studiet, rykter sprer seg fort, og det kan være svært uheldig for din fremtid som sykepleier.
  5. Slå opp i helsepersonelloven om du er usikker på noe, eller spør nærmeste leder og eventuelt tillitsvalgte på avdelingen.

Tips til nyutdannede

Er du nyutdannet, men ikke mottatt autorisasjonen? Her er noen tips du bør ha i bakhodet når du begynner i jobb:

  1. Du kan ikke kalle deg sykepleier før du har fått autorisasjonen.
  2.  Avklar med din leder hva som blir ditt ansvar og hvordan lønnen bergenes mens du venter på autorisasjon.

Helsedirektoratet svarer

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Silje Anine Bell, har forståelse for at sykepleierstudenter har mange spørsmål.

- I Norge har vi et profesjonsnøytralt regelverk på dette området, og vi har forståelse for at særlig studenter og nyutdannede opplever at dette regelverket ikke definerer hvilke arbeidsoppgaver de kan og ikke kan utføre, sier hun.

- Hvilke arbeidsoppgaver mener Helsedirektoratet sykepleierstudenter skal si nei til?

Din arbeidsgiver er pliktig til å organisere arbeidet slik at det personellet som yter helsetjenester kan gjøre arbeidet forsvarlig. Det kan også være lurt å ta en oppstartsamtale i forbindelse med ansettelsen, der man går gjennom hvilke oppgaver det er tenk man skal gjennomføre i arbeidsperioden. Dersom man ikke kjenner seg kvalifisert til en oppgave er det viktig at man sier ifra. Dette gjelder uansett om man er student, nyutdannet eller erfaren, sier Bell og legger til:

- Selv om du er student er du definert som helsepersonell dersom du yter helsehjelp. Det vil si at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med kravene til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, som kan forventes ut fra dine kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, sier Bell.

Studenter mangler tariffavtale

Men ikke alt handler om faglige spørsmål. Lønn som student er også et område hvor forskjellene kan være store fra sted til sted. Ifølge NSF finnes det ikke en sentral avtale om minstelønn for studenter. Lønn fastsettes lokalt ved ansettelse etter utdanning, kompetanse og ansvar.

- Når vi snakker om krav til lønn er kravet alltid knyttet opp til en bestemmelse som gir en rettighet. Vanligst er det å finne disse rettighetene om lønn i tariffavtaler mellom partene i arbeidslivet. For sykepleierstudenter finnes det ingen tariffestede lønnsbestemmelser på landsbasis,   skriver forbundet på sine nettsider.

Første, andre, tredje

En del steder er det fremforhandlet høyere lønn for studenter alt etter hvor langt de har kommet i utdannelsen og hvilken oppgaver de utfører. Noen steder får studenter hjelpepleierlønn fra 3. - 4. semester.

Studenter som i utgangspunktet er utdannet hjelpepleier/helsefagarbeider skal ha hjelpepleierlønn. i utgangspunktet.

- Det er vanlig, og naturlig, at sykepleierstudenter får andre oppgaver en ufaglærte. Det er opp til arbeidsgiver å lage lokale bestemmelser som regulerer lønnen til sykepleierstudenter. Det vanligste er å differensiere lønna i forhold til studieprogresjon. Det riktige er at du får en lønn som står i forhold til den jobben du utfører. Dersom en avgangsstudent utfører en jobb som er tett opptil hva sykepleieren gjør, er det rimelig å forlange at dette avspeiles i lønna, ifølge NSF.

Tilsynssaker

- Har Helsetilsynet mange tilsynssaker hvor sommervikarer er involvert?

- Jeg har undersøkt med avdelingene våre, og svaret er at vi ikke har grunnlag for å fastslå en sammenheng mellom sommervikarer og tilsynssaker. Bruk av vikarer og ufaglærte er imidlertid alltid et aktuelt tema, ofte sammen med andre temaer, men vi kan ikke identifisere disse sakene ved søk i arkivet, svarer kommunikasjonsdirektør i Helsetilsynet, Nina Vedholm, i en e-post til Sykepleien.

Sykepenger

Skulle du bli syk i kan det være greit å vite at dersom du har jobbet i minst fire uker hos samme arbeidsgiver, har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. De første to månedene av arbeidsforholdet må du ha sykmelding fra lege for å få sykepenger. Har du jobbet på samme sted mer enn to måneder, kan du skrive fire egenmeldinger for inntil tre kalenderdager sammenhengende.

De fleste helseinstitusjoner er IA-bedrifter (IA = Inkluderende Arbeidsliv). Det betyr at du kan skrive egenmelding for 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. 

Egenmelding kan ikke benyttes i mer enn åtte dager per fraværstilfelle.

Få med deg flere nyheter fra Sykepleien. Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Selv om du er student, er du definert som helsepersonell dersom du yter helsehjelp.
Silje Anine Bell

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse