fbpx Laveste fruktbarhet i Norge noensinne Hopp til hovedinnhold

Laveste fruktbarhet i Norge noensinne

Baby som peker mot kamera

Det ble født 56 600 barn i Norge 2017. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i Norge noen gang.

Fødselstallet i fjor er 2300 lavere enn året før, melder Statistisk sentralbyrå.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) har gått ned hvert år siden 2009. Nedgangen fra 1,71 i 2016 til 1,62 i 2017 er betydelig større enn årene før, viser nye tall.

Blant de 56 600 barna som ble født i fjor hadde 20 prosent, 11 200 barn, foreldre som begge var født i utlandet.

Uvanlig stor nedgang

– Det er ikke vanlig med så store endringer i SFT fra ett år til det neste, men nedgangen i fruktbarheten var også spesielt stor på 1970-tallet. For eksempel gikk fruktbarheten ned fra 2,13 til 1,98 fra 1974 til 1975, sier rådgiver Espen Anderssen i SSB.

I 2017 sank fruktbarheten for første gang på mange år i alle aldersgrupper.

– Trenden de siste årene har vært at fruktbarheten har gått ned blant kvinner i 20-årene og økt blant kvinner fra 30 år og over. Nå kan det se ut til at trenden med stadig flere fødsler blant dem som er 30 år og over, er i ferd med å snu, påpeker Andersen.

Kvinner i alderen 30–34 år er fremdeles mest fruktbare, fulgt av kvinner i aldersgruppen 25–29 år.

Fjorårstallene er det laveste antallet nyfødte siden begynnelsen av 2000-tallet, da nivået lå på vel 55 000 fødsler årlig. Fødselstallene i Norge nådde toppen i 2009 med omkring 62 000 nyfødte, men deretter har tallet falt med noen hundre årlig. De siste årene er det født rundt 60 000 barn årlig her i landet.

De siste årene har Rogaland hatt den høyeste fruktbarheten i Norge, og i 2017 var SFT 1,82 i fylket. Fruktbarheten i Oslo var i fjor 1,5, som er det laveste i Norge. Men på 80-tallet, var fruktbarheten i hovedstaden enda lavere. I 1983 fikk hver kvinne i Oslo 1,34 barn.

Eldre mødre og fedre

Stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittlig fødealder ved første barn var i fjor 29,3 år – en økning på 0,3 år sammenliknet med 2016. For 30 år siden var snittalderen 25 år.

– En konsekvens av at mange kvinner utsetter sin første fødsel kan være at det blir vanskelig for dagens kvinner å få like mange barn som sine forgjengere, sier Andersen.

Gjennomsnittsalderen til de som ble fedre for første gang, var 31,7 år i fjor.

139 barn ble registrert som dødfødt i 2017. Det er 2,4 dødfødte per 1000 fødte og det laveste tallet som noen gang er registrert. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse