fbpx Høie angriper det han kaller et skremmebilde av fødselsomsorgen Hopp til hovedinnhold

Høie angriper det han kaller et skremmebilde av fødselsomsorgen

Bent Høie (H) leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Helseminister Bent Høie (H) mener at det tegnes et skremmebilde av fødselsomsorgen når opposisjonen er bekymret over at liggetiden etter fødsler går ned.

– Flere representanter har tegnet et bilde av fødselsomsorgen som ikke er riktig. Beskrivelser som at kyr som kalver har det bedre enn kvinner som føder (slik Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjorde) er bare helt feil. Det skapes et skremmebilde som ikke stemmer, sa Høie i spørretimen i Stortinget onsdag.

Han la til at kvinner som skal føde i Norge er heldige, fordi dette er et av de beste landene i verden å føde i.

Frykter økt dødelighet

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe åpnet det som ble en lang rekke av spørsmål fra flere partier, med å vise til at liggetiden på sykehus etter fødsel i snitt har gått ned fra 3,2 døgn til 2,7 døgn de siste ti årene. Hun trakk fram at i Bergen er det satt et mål om hjemsendelse etter et sted mellom 6 og 24 timer når nytt sykehus står ferdig i 2023, og at det flere steder planlegges det nye sykehus uten barselrom.

– Dette er rystende og uakseptabelt. Jordmødre og barneleger frykter økt spedbarnsdødelighet, sa Toppe.

– Banaliserer debatten

Overfor NTB gir Toppe uttrykk for oppgitthet over Høies svar fra Stortingets talerstol.

– Det er jo fagmiljøene som kommer med de bekymringene som Høie omtaler som skremsler. Vi gjengir bare barnelegenes og jordmødrenes bekymringer. Det er veldig spesielt at en fagstatsråd mener det er skremsler, sier hun.

I debatten understreket Høie at Stortinget ikke kan vedta liggetider ved fødsler. Han stoler hundre prosent på faglige vurderingene som leger og jordmødre gjør i hvert enkelt tilfelle.

– Det er å bagatellisere og banalisere hele debatten. Høie må forholde seg til at gjennomsnittstallene for liggetid går ned. Da er det et politisk spørsmål om balansen er riktig, sier hun.

Ikke detaljstyre

Høie avviste et innspill fra SVs Nicholas Wilkinson om å skjerme fødselsomsorgen fra de effektiviseringskuttene som hele offentlig sektor blir pålagt – eller ostehøvelkutt, som Wilkinson formulerte det som.

– På fem år har denne regjeringen sørget for høyere vekst i helseomsorgen enn Stoltenberg-regjeringen fikk til på åtte år. Det er jeg kjempeglad for, for det er det behov for. Vi har kortere ventetider, færre pasienter står i kø og det er gode resultater i fødselsomsorgen. Så mener jeg det ikke er lurt om Stortinget øremerker penger til de ulike områdene på sykehusene. Den prioriteringen må gjøres lokalt, sa Høie.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse