fbpx Mener babyer dør unødig Hopp til hovedinnhold
Ny rapport

Mener babyer dør unødig

mann og kvinne holder et par babysko mellom seg

Bedre oppfølging av innvandrerkvinner, overvektige og eldre mødre kan redde babyliv, mener komiteen bak en ny rapport om dødfødsler.

I 2016 ble det registrert 147 dødfødsler innen området som dekkes av Helse Sør-Øst.

Ifølge en ny rapport fra den regionale perinatale komiteen, kunne en tredel av disse, det vil si 44 totalt, muligens vært unngått, melder  Dagsavisen.

– Totalt sett er andelen dødfødsler veldig lav her i landet, rundt fire promille, men det er selvsagt svært alvorlig for dem det rammer, sier lederen av komiteen, Branka Yli, til Sykepleien.no.

Halvparten har innvandrerbakgrunn

Statistisk sett opplever utenlandsfødte kvinner oftere dødfødsler enn gjennomsnittet. Ifølge rapporten inntraff halvparten av de antatt unngåelige dødsfallene i 2016 blant innvandrerkvinner.

– Det er viktig at vi lykkes med å fange opp sårbare innvandrerkvinner på et tidlig stadium i svangerskapet, da gjerne med en livsstilssamtale hos jordmor ved første kontroll.

Det sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, til Sykepleien.no.

– I for eksempel Oslo ser vi at innvandrerkvinner bruker svangerskapsomsorgen mer i bydeler som har satset aktivt på å styrke jordmortjenesten for å nå sårbare grupper og innvandrerkvinner. De blir kjent med det norske systemet og får mer tillit til tilbudet.


Les også: – Ikke en dag uten at jeg tenker på Morgan


Vokser ikke optimalt

Rapporten baserer seg på skjemaer som fylles ut at lokale perinatale komiteer ved dødfødsler. Her vurderes ulike kliniske variabler.

Det at et dødsfall klassifiseres som unngåelig, indikerer at det er gjort en feilvurdering i løpet av svangerskapet, for eksempel av fosterets vektutvikling.

Høy alder eller vekt hos mor er også faktorer som kan øke sjansene for såkalte perinatale dødsfall, det vil si at barnet dør etter uke 22 i graviditeten og frem til 7 dager etter fødselen.

– Jeg mener vi bør kunne differensiere svangerskapsomsorgen ved å gi enkelte grupper mer oppfølging. For eksempel kvinner med diabetes, overvektige, eldre førstegangsfødende og enkelte innvandrergrupper, sier Yli.

Hun påpeker at de fleste dødfødsler som kunne vært unngått, skyldes at barna ikke vokser optimalt i mors mage.

Differensiert oppfølging

Yli er opptatt av at risikogrupper må få en bedre oppfølging enn de gjør i dag og påpeker at alle gruppene komiteen mener er risikoutsatt, utgjør en økende andel av befolkningen.

Vi må nå sårbare grupper på et langt tidligere stadium enn rett før fødselen
Hanne Charlotte Schjelderup, Jordmorforbundet

24 av de 44 unngåelige dødfødslene skjedde hos utenlandske mødre. I 15 tilfeller var moren overvektig.

Ifølge rapporten skyldtes 19 av dødsfallene svikt i spesialisthelsetjenesten, 12 i primærhelsetjenesten og 8 en kombinasjon. I enkelte tilfeller var også manglende egenomsorg en medvirkende faktor.


Les også: Kan bli sikrere å føde i Norge


Tidlig innsats

Den regionale perinatale komiteen har nå blant annet foreslått for Helsedirektoratet at man skal tilby risikogrupper en ekstra ultralyd i uke 36.

I dag anbefaler Helsedirektoratet ultralyd i uke 36 for kvinner med svangerskapsdiabetes, samt henvisning til spesialisthelsetjenesten for kvinner som i tillegg har sykelig overvekt.

– Vi må nå sårbare grupper på et langt tidligere stadium enn rett før fødselen, påpeker Schjelderup i Jordmorforbundet.

Portrett av Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF

– Forskning viser at jordmoroppfølging gir flere fødsler nærmere termin, flere friske barn og færre dødfødsler. Vi er derfor opptatt av at jordmordekningen i kommunene styrkes betraktelig slik at jordmoroppfølging blir et reelt tilbud under svangerskapet for alle.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse