Eldreministeren får ros fra Sykepleierforbundet

Nyheter
Åse Michaelsen
FRIVILLIG: Eldreminister Åse Michaelsen ønsker at flere helgevakter skal baseres på frivillighet.

Eldreminister Åse Michaelsen er lite konkret når hun svarer på hvordan hun akter å få sykepleierne til å jobbe flere helger. Men NSF-leder Eli Gunhild By roser henne for å anerkjenne at dette skal avtales mellom partene.

Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) sin løsning for å få til flere heltidsstillinger i eldreomsorgen er at sykepleierne kan jobbe flere helger. Det er det mange som har reagert på, blant andre stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap).

Han sendte nylig tre skriftlige spørsmål til Michaelsen for å få svar på hvordan hun aktet å gjøre det.

Dette spurte han om:

  • Hvilke tiltak har statsråden tenkt å gjennomføre i sitt arbeid med å få på plass en tøffere turnus i eldreomsorgen?
  • Hvilke virkemidler vil regjeringen bruke i det kommende lønnsoppgjøret for å oppnå en slik turnus?
  • Hvorfor er ikke statsråden bekymret for at en tøffere turnus vil bidra til at det for mange innen helse- og omsorgsyrkene kan bli enda vanskeligere å stå i yrket sitt frem til ordinær pensjonsalder?

Svarer ikke konkret

Nå har han fått skriftlig svar fra eldreministeren. Her forklarer Michaelsen hvorfor hun har kommet med det kontroversielle forslaget, men unngår å svare direkte på Mørlands tre spørsmål.

Mørland er ikke fornøyd:

– Jeg opplever ikke at eldreministeren avklarer hvordan hun vil få på plass sine endringer i turnusen for dem som jobber innen eldreomsorgen. Hun svarer heller ikke på hvordan hun konkret har tenkt å løfte dette arbeidet inn i det forestående lønnsoppgjøret, sier stortingsrepresentanten.

NSF synes det er gledelig

Det mest konkrete i svaret er at Michaelsen sier at man i arbeidet med å få flere heltidsstillinger «trenger blant annet alternative turnusordninger avtalt mellom partene i arbeidslivet, basert på frivillighet og med utgangspunkt i sektorens behov».

Videre sier hun: «Jeg skjønner at heltid-/deltidsproblematikken innenfor pleie- og omsorgstjenestene er sammensatt, og er interessert i å ha en dialog med partene i arbeidslivet for å se nærmere på dette».

Det er leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Eli Gunhild By glad for:

– Fortsatt avtalerett på turnus er en av de viktigste sakene vi har, og vi har sammen med en samlet arbeidstakerside og forskere på området advart mot å rokke ved denne avtaleretten. Derfor er det gledelig at statsråden støtter oss i at slike ordninger skal avtales mellom partene, basert på frivillighet.

– Konstruktivt møte

Åse Michaelsen skryter i tillegg av møtet hun hadde med NSF, og kaller det konstruktivt. Det er også Eli Gunhild By enig i.

– Vi hadde et godt møte med eldreministeren. I akkurat denne saken har det viktigste for oss vært at statsråden anerkjenner at dette er et tema som skal avtales mellom partene. Så har vi mange innspill og er åpne for en videre dialog om hvordan sykepleiermangelen og pasientenes behov for tilstrekkelig sykepleierkompetanse best skal løses i fremtiden, sier hun.

Fortsatt skeptisk

Men Ap-politiker Tellef Inge Mørland er ikke tilfreds:

– Selvsagt mener jeg også at vi må jobbe for flere heltidsstillinger i eldreomsorgen. Jeg er imidlertid fortsatt skeptisk til hennes måte å gjøre det på, samtidig som det er vanskelig å se hvordan hun faktisk har tenkt å iverksette politikken sin. Jeg er redd utspillet hun kom med, bare er egnet til å skape en bekymring hos de ansatte i eldreomsorgen for at de må forberede seg på en enda tøffere arbeidshverdag, sier Mørland til Sykepleien.

– Lyttende og interessert statsråd

I Tromsø får kommunen ros av eldreministeren for å teste ut alternative turnuser i tre ulike former.

Og skrytet gjengjeldes fra NSF-leder Eli Gunhild By:

– I løpet av møtet med eldreministeren tok vi opp saker som er viktige for Norsk Sykepleierforbund – sykepleiemangel og konsekvenser av denne, hvordan rekruttere og beholde sykepleiere, sykepleierløftet og kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet». Jeg har et inntrykk av Michaelsen som en lyttende og interessert statsråd og ser frem til å samarbeide med henne i tiden fremover.