fbpx Fire nye jordmorårsverk i Fredrikstad Hopp til hovedinnhold

Fire nye jordmorårsverk i Fredrikstad

Jordmødre i Fredriksatd

– Endelig kan vi innfri myndighetenes krav til god barselomsorg, sier sjefshelsesøster Ragnhild Folde.

Norske kommuner mangler over 1000 jordmødre.

– Endelig kan vi innfri myndighetenes krav til god barselomsorg, sier Ragnhild Folde, som er sjefshelsesøster og leder for helsevern for barn og unge i Fredrikstad kommune.

LES: 300 jordmødre på 60.000 gravide

Hjemmebesøk

Helsedirektoratets retningslinjer for barselomsorg sier at kommunene skal tilby barselbesøk 1–3 døgn etter utskrivelse fra sykehus.

For å kunne innfri de nye retningslinjene var det klart at Fredrikstad manglet jordmødre. Kommunen søkte derfor Helsedirektoratet om prosjektmidler. Etter først å ha fått avslag i 2016, søkte kommunen på nytt i 2017 og fikk denne gang positivt svar.

– Vi fikk tre millioner kroner. Det gir oss fire hele jordmorstillinger og mulighet til å følge opp barselkvinnene innen 1–3 døgn etter at de har kommet hjem fra sykehus. I tillegg håper vi at vi også får tid til litt ekstra oppfølging av sårbare gravide trenger ekstra oppfølging, sier Folde.

– At Fredrikstad kommune nå har fått styrket jordmortjenesten med fire nye årsverk, er en skikkelig gladnyhet, sier NSF fylkesleder, Karen Brasetvik.

Lett å rekruttere

Midlene kommunen har fått er prosjektmidler som gjelder for ett år av gangen. Det betyr at de må søke om nye midler for 2019. Hvis de ikke får penger da, kan resultatet bli at styrkingen av tjenesten blir borte.

– Har det gjort det vanskelig å rekruttere jordmødre?

– Det har ikke vært vanskelig å få gode søkere og alle fire jordmødre er nå på plass, sier Folde, som håper ordningen blir permanent.

– Nå er vi spente på hvilke erfaringer vi gjør oss underveis, og hvilke justeringer vi eventuelt ser for oss. Disse vil bli evaluert og tatt med når vi sender inn prosjektsøknaden for neste år, sier Folde.

Jordmødre i vekst

Også NSF Jordmorforbund er fornøyd.

– Vi fikk gjennomslag for at regelverket for tilskuddene til helsestasjon måtte bli tydeligere på at pengene også skal gå til å ansette jordmødre. Det ser vi resultater av nå. Jordmorårsverk er i sterk vekst med hele 12 prosent i løpet av det siste året, sier Jordmorforbundets leder, Hanne Charlotte Schjelderup, i NSF Østfolds nyhetsbrev.

Ifølge Jordmorforbundet er kun opprettet 80 nye jordmorårsverk, mens det reelle behovet er over tusen kommunale jordmorstillinger.

Den kommunale svangerskapsomsorgen skal hvert år dekke mer enn 60.000 gravide og minst like mange nyfødte. Mindre enn 370 jordmorårsverk er ansatt i den kommunale jordmortjenesten, ifølge Kostra-tall fra 2016. Fremdeles mangler halvparten av landets kommuner en kommunal jordmortjeneste.

– Nå håper og forventer vi at flere kommuner gjør som Fredrikstad og styrker sin barselomsorg, sier Schjelderup i nyhetsbrevet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse